Till innehåll på sidan

Validering av akademiska yrken och utvidgad möjlighet till distansutbildning

Motion 2020/21:1435 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en utvidgning av möjligheten till validering av akademiska yrken samt distansutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att rekrytera akademiskt utbildad personal i Norrlands glesbygdskommuner är en stor utmaning. Skillnaden är påtaglig gentemot kommuner med lärosäten och större städer, framförallt universitetsstäderna. För att motverka denna situation och tillfredsställa be­hovet av rätt utbildad personal krävs en rad förändringar.

Möjligheten att rekrytera en redan bofast person skulle vara betydligt större om möj­ligheten att validera kunskap, vidareutbilda sig samt utbilda sig akademiskt på distans vore mer utvecklad än vad den är idag. Universiteten har en stor betydelse som aktör i den svenska samhällsbyggnaden genom att möjliggöra utbildningar på distans.

En förändrad styrmodell måste möta arbetsmarknadens behov av kompetens på ett bättre sätt än idag. Sveriges glesbygd behöver en styrning som bygger på långsiktighet och samverkan mellan lärosäten, kommuner och regioner.

 

 

Åsa Karlsson (S)

Björn Wiechel (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en utvidgning av möjligheten till validering av akademiska yrken samt distansutbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.