Mittuniversitetet

Motion 2020/21:3627 av Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta juristprogrammet på Mittuniversitetet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka forskningen kring fiberbankar och havsmiljögifter på Mittuniversitetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges universitet och högskolor bidrar i högsta grad till Sveriges möjligheter att konkurrera globalt med kunskap och innovationer. Universiteten och högskolorna runt om i Sverige bidrar också med regional utveckling. Det är sedan länge ett faktum att universitets- och högskoleorter har högre tillväxt, lägre arbetslöshet och bättre fram­tidsutsikter än orter som saknar högre utbildning. Mittuniversitetet (Miun) i Sundsvall och Östersund är en tillväxtmotor och viktig partner för näringsliv och offentlig sektor i hela mellersta Norrland. Tyvärr finns det luckor i det utbud av program som erbjuds på Miun som skulle kunna bidra till en bättre tillväxt i regionen. Ett sådant exempel är juristutbildning. Sundsvallsregionen är en viktig och tung ort inom juridik med bland annat två tingsrätter, hovrätt, förvaltningsrätt, kammarrätt samt flera statliga verk och företag med mycket juridisk kompetens. Söktrycket på nuvarande juristprogram på de orter där de erbjuds är mycket högt och antalet antagna är i förhållande till antalet sökande lågt. Att närmsta universitet med juristprogram finns i Umeå respektive Uppsala gör det svårt för människor som rotat sig att kunna läsa till jurist. För att bidra till den kompetens som efterfrågas i regionen, för att få fler att kunna läsa till jurist och för att ännu bättre kunna bidra till regional utveckling i mellersta Norrland bör därför Mittuniversitet få i uppdrag att starta ett juristprogram med egen examensrätt.

Ett område som Mittuniversitetet är världsledande inom är detektering och sanering av så kallade fiberbankar. Det vill säga sedimentbankar som orsakats av industri genom utsläpp. Fiberbankarna innehåller stora mängder miljögifter som hotar livsmiljön i våra hav. Miun har en ledande roll i bland annat övervakning och sanering av fiberbankar och här skulle större och mera långsiktig statlig finansiering behövas av denna forskning för att ta fram metoder för att realtidsövervaka, prioritera och sanera fiberbankar. Sverige har i denna forskning vid Miun en god möjlighet att bidra till en bättre vattenmiljö inte bara i Sverige utan i hela världen. Sverige bör ta denna chans genom att överväga att satsa på denna viktiga forskning vid Mittuniversitetet.

 

 

Jörgen Berglund (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta juristprogrammet på Mittuniversitetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka forskningen kring fiberbankar och havsmiljögifter på Mittuniversitetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.