Till innehåll på sidan

En bättre socionomutbildning

Motion 2020/21:3566 av Alexandra Anstrell och Malin Höglund (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krav ska ställas för examina att socionomutbildningen moderniseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socionomprogrammet leder till socionomexamen och du får en akademisk yrkes­utbildning i socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn. Idag syns en del kompetensbrister runt om i Sveriges kommuner. En viktig del som socionomer har med sig är kunskaper om att hålla barnsamtal. En annan viktig del att ha kunskap om är social utsatthet i annan socioekonomisk bakgrund än den man själv kommer ifrån. En tredje del är kunskaperna om hur ett familjehem arbetar.

Sverige ser helt enkelt inte likadant ut nu som för tio eller tjugo år sedan. En modern socionomutbildning som matchar de behov som finns runt om i kommunsverige är centralt. Därför bör det ställas krav för examina att socionomutbildningen moderniseras utifrån ovanstående och även andra faktorer såsom lokal kulturkompetens och annat kan väga tungt att ta med i utbildningen. 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

Malin Höglund (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krav ska ställas för examina att socionomutbildningen moderniseras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.