Bygg lärarutbildningen på praktik

Motion 2020/21:1157 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till en lärarutbildning som bygger på tidig praktik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver i en högre utsträckning än idag få ut lärare från lärarhögskolorna som är rustade för att med egen erfarenhet som krydda, efter genomgången utbildning, bli yrkesskickliga lärare och därmed bidra till att höja utbildningsnivån hos våra elever.

Lärarutbildningen idag innehåller en blandning av praktikperioder varvade med teoretiska studier. Dock ser vi en för hög andel avhopp under utbildningens gång och det mest alarmerande: allt för högt procenttal av utbildade lärare som efter några år lämnar yrket för helt andra karriärer. Detta riskerar att bli oerhört kostsamt för utbild­ningssystemet samtidigt som det kommer att råda brist på skickliga lärare i en ännu högre utsträckning än idag.

Genom att förändra utbildningen så att praktik sker tidigt i utbildningen för att såväl ge större förståelse och utbyte av den fortsatta teoretiska påbyggnaden som möjlighet till ändrad utbildningsinriktning tidigt under utbildningen. En tidig praktik ger möjlighet för studenterna att se yrkets verklighet med mångfacetterade arbetsdagar med andra ögon än att bara ha erfarenhet av skolvärden som elev, vilket för vissa kan upplevas väsensskilt.

En utbildning som rustar blivande lärare för ett av vårt lands viktigaste jobb är av största vikt för att vi ska fylla våra skolor med kompetenta lärare som med rätt verktyg i verktygslådan och med ett brinnande engagemang för utveckling kan guida våra unga till kunskaper som öppnar dörrar inför vuxenlivet.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till en lärarutbildning som bygger på tidig praktik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.