Studenthälsan

Motion 2020/21:338 av Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-23
Granskad
2020-09-23
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studenthälsan ska finnas på alla platser där eftergymnasiala studier finns och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studenthälsan ska arbeta förebyggande med uppsökande arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Studenthälsan är till för de studenter som genomgår eftergymnasiala studier. För dem är det angeläget att ha tillgång till vård när det behövs. Under de senaste åren har student­hälsan utvecklats på några platser i landet och den ekonomiska tryggheten har blivit bättre. Men det finns fortfarande mer att göra för att våra studenter ska känna trygghet och få hjälp av vården när det behövs.

För det första måste det finnas studenthälsa vid alla universitet, högskolor, folkhög­skolor och liknande. Vid dessa måste det finnas tillgång till medicinsk vård av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister, ja alla de vårdspecialiteter som finns inom all sjukvård.

Under covid-19 och pandemins framfart har förändringar skett när det gäller sättet att studera. Studierna sker på distans med allt vad det innebär. Flera studenter har haft svårt att klara sina studier inom rätt tid, vilket förutom frustration också kan ha påverkat deras ekonomi. Följden blir i flera fall oro och press som kan leda till psykisk ohälsa eller att man tappar tron på framtiden. Förutom fysiska sjukdomar är de psykiska problemen an­gelägna att få hjälp med. Av det skälet är det viktigt att man från studenthälsan har kon­takt med och är tillgängliga för studenter, självfallet för dem som finns på studieorten men också, ännu viktigare, för dem som inte finns där. Det kan för vissa vara svårt att ta kontakt med studenthälsan och det kan få negativa följder.

Studenthälsan måste ha ett större förebyggande ansvar i likhet med arbetsmiljö­ansvaret som finns inom arbetslivet. Det kan motverka sjukdom och vi vet att tidiga insatser är bäst.

Med hänvisning till ovanstående framgår det att studenthälsan är viktig och måste finnas på alla eftergymnasiala studier och studieorter samt bredda sin uppgift med före­byggande arbete.

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studenthälsan ska finnas på alla platser där eftergymnasiala studier finns och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studenthälsan ska arbeta förebyggande med uppsökande arbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.