Gunilla Svantorp (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Värmlands län, plats 162
Född år
1964
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Trafikutskottet

Ledamot

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ledamot

Krigsdelegationen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Ordförande
2019-01-31 – 2022-09-26
Ledamot
2019-01-30 – 2019-01-31
Ledamot
2018-10-02 – 2019-01-29
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-11-25 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2010-11-08

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-19 – 2014-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
2019-02-15 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-14

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ledamot
2020-11-01 –
Ledamot
2016-11-01 – 2020-10-31

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-10-11 –

OSSE-delegationen

Suppleant
2018-10-09 – 2019-02-14

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Bostadsort

Årjäng

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 10- och ordförande 19-. Suppleant socialutskottet 10-14, kulturutskottet 10 och 14-18 samt näringsutskottet 18-19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16-. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18-19.

Föräldrar

Jan-Eric Karlsson och Ritva Karlsson.

Utbildning

Gymnasieskola, treårig ekonomisk linje, Arvika 83. Fil.mag., pedagogik, svenska och statsvetenskap, 01. Folkhögskollärarexamen 09.

Anställningar

Redovisningsbiträde, Redovisningsbyrån i Årjäng 84-85. Dagbarnvårdare, Årjängs kommun 87-99. Fritidshemspersonal 99-01. Utredare, barnomsorgen 01-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Specialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd 14-. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Värmlands län 18-. Ledamot, Folkbildningsrådet 18-. Ledamot, Skolverkets insynsråd 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Årjängs kommun 98-10, vice ordförande 11. Ledamot, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Landstingsfullmäktig, Värmland 02-10. Ledamot, landstingsstyrelsen 02-10 och arbetsutskottet 05-06. Vice ordförande, personalutskottet 02-10, ordförande 06-10. Landstingsråd och landstingsstyrelsens vice ordförande 06-10. Regionfullmäktig, Värmland 02-10. Ersättare, regionstyrelsen 02-10.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande och sekreterare, Årjängs arbetarekommun 99-16. Ordförande, ABF Värmland 04-08 och 13-18. Ordförande, Konstfrämjandet Värmland 12-16.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter