Till innehåll på sidan

Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Motion 2020/21:3508 av Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och övriga länder runt Östersjön har ett unikt kulturarv. På grund av Östersjöns låga salt- och syrehalt bevaras lämningar under vatten många gånger flera hundra år. Samtidigt som Östersjön är en av de både i nutid och historiskt mest trafikerade sjö­vägarna finns det på våra bottnar många föremål med stort historiskt värde.

Utmed Smålandskusten och runt Öland finns några av Östersjöns mest vrakrika vatten. Idag med enklare teknik för dykning och mer tillgänglig information upptäcker allt fler det omfattande fornarvet under vattnet vilket också ställer nya krav på kunskaper, skydd och forskning inom det marinarkeologiska området. För att både kunna skydda och tillgängliggöra maritima kulturarv behöver fler objekt identifieras och lagskyddas.

I och med att dykturismen ökar behövs bättre kunskaper kring vårt maritima kultur­arv och riskerna med en ökad exponering av dessa föremål. Vid Linnéuniversitetet i Kalmar finns redan idag utbildning och forskning inom angränsande marina vetenskaps­områden. På Kalmar läns museum finns en mångårig forskningsverksamhet främst kring Kronanprojektet, på sin tid ett av världens största skepp som sjönk vid slaget vid Ölands södra udde 1676. Utanför Bödabukten på norra Öland pågår sedan en tid dyk­ningar vid vraket efter fartyget Mars Makalös, även hon på sin tid världens största fartyg som sjönk vid Första slaget vid Ölands norra udde drygt hundra år innan Kronan förliste.

Länsstyrelsen i Kalmar län har tidigare undersökt möjligheter att utveckla vad man där valt att kalla vrakturism. Där konstateras att genom samordning av akademisk kun­skap, lokala entreprenörer och offentliga aktörer kan maritima fornminnen tillgänglig­göras och därmed aktivt bidra till att bredda kunskaperna och bevara våra maritima fornminnen. Regeringen bör därför undersöka möjligheterna att inrätta ett center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.