Kontinuerligt moderniserad sjuksköterskeutbildning

Motion 2020/21:1964 av Ulrika Jörgensen (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontinuerligt modernisera sjuksköterskeutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har blivit ganska uppenbart att sjuksköterskeutbildningen kontinuerligt behöver moderniseras och anpassas mer till samhällsutvecklingen i och med att mer hälso- och sjukvård förflyttas närmare patienten och att patienten tar och vill ta mer ansvar via digitaltjänster och på så sätt vara mer delaktig i sin vård och behandling. Detta är oerhört positivt. Rimligt vore då att utbildningen följer samma spår och ger sjuksköter­skorna under utbildningen verktyg att stötta patienterna i denna samhällsutveckling. Smart monitorering, självtester och mätning hemma möjliggör att framtidens patienter kan få en nära hälso- och sjukvård på distans. Det bör säkerhetsställas att innehållet i sjuksköterskornas grundutbildning regelbundet ses över och anpassas till nya arbetssätt och efter befolkningens behov.

Huvudfokus i utbildningen ska fortsättningsvis vara hälso- och sjukvård men när vårdyrkena innehåller mer inslag av digitalisering så måste också utbildningarna följa med i den utvecklingen.

Därför bör man kontinuerligt modernisera sjuksköterskeutbildningen.

 

 

Ulrika Jörgensen (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontinuerligt modernisera sjuksköterskeutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.