Utveckla studenthälsan

Motion 2020/21:577 av Sofia Nilsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studenthälsan ska ha en större del i sjukskrivna studenters återgång i studier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det måste vara ett mål att studenter som blir sjukskrivna ska återgå i studier. Så som rehabiliteringen är uppbyggd i dagsläget har studenter möjlighet att få medicinsk, psykologisk och social rehabilitering. Det som kallas arbetslivsinriktade insatser kräver däremot en arbetsgivare, vilket studenter ofta inte har. Även om de arbetar extra ska inte arbetsgivaren ha ansvar för att studenten återgår i studier. Studenter behöver studieinrik­tad rehabilitering. Den behöver bedrivas av de som kan och förstår högre utbildning. Därför bör studenthälsan få utökade resurser och ett utökat uppdrag. I uppdraget bör ligga att hjälpa studenter med studieinriktad rehabilitering med målet att de som sjuk­skrivits från studier ska återgå i studier. 

 

 

Sofia Nilsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studenthälsan ska ha en större del i sjukskrivna studenters återgång i studier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.