Till innehåll på sidan

Lärarledd tid som konkurrensfaktor för universitet och högskolor

Motion 2020/21:1992 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att statistik över det senaste årets lärarledda tid på universitets- och högskoleprogram ska redovisas tillsammans med information om undervisningsform och studietakt och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att universiteten ges ansvar att föra statistik över lärarledd tid och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att denna statistik ska presenteras på antagning.se och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På Sveriges universitet och högskolor erbjuds en stor bredd av olika utbildningar, vilket vi socialdemokrater så klart är mycket nöjda med.

Lärarförbundet har länge lyft lärareffekten som en av de mest avgörande faktorerna för om barn och unga klarar av skolans krav. De flesta verkar vara överens om att en duktig lärare behövs för att undervisningen ska bli effektiv. Vi anser att denna lärareffekt borde utnyttjas även på universitet och högskolor. För alla som studerat på ett universitet eller högskola i Sverige blir det tydligt att den lärarledda tiden, då en lärare är närvarande och genomför undervisning, är långt ifrån heltid på många heltidsutbildningar. I vissa fall är den lärarledda tiden kraftigt begränsad till några få timmar i veckan.

Det här är en likvärdighetsfråga för det skapar orättvisa förutsättningar när vissa ut­bildningar får mycket mer schemalagd tid tillsammans med lärare än andra utbildningar. Vi skulle vilja se en generell ökning av lärarledd tid på universitets- och högskoleutbild­ningar. Vi föreslår därför att statistik över det senaste årets lärarledda tid på programmet ska redovisas på antagning.se tillsammans med information om undervisningsform och studietakt. Att redovisa sin lärarledda tid på detta sätt kan bli en effektiv konkurrens­faktor för läroverken och det skapar en större tydlighet gentemot potentiella studenter.

 

 

Anna Wallentheim (S)

 

Elin Lundgren (S)

Sanne Lennström (S)

Elin Gustafsson (S)

Ida Karkiainen (S)

Magnus Manhammar (S)

Johan Büser (S)

Sultan Kayhan (S)

Hanna Westerén (S)

Laila Naraghi (S)

Adnan Dibrani (S)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att statistik över det senaste årets lärarledda tid på universitets- och högskoleprogram ska redovisas tillsammans med information om undervisningsform och studietakt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att universiteten ges ansvar att föra statistik över lärarledd tid och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att denna statistik ska presenteras på antagning.se och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.