Till innehåll på sidan

Regional hänsyn vid fördelning av högskoleprogram, platser till högskolan och lärcentrum

Motion 2020/21:864 av Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta regional hänsyn vid fördelning av högskoleprogram och platser till högskolorna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Geografisk närhet och tillgång till program och platser på högskolor är avgörande för att utjämna skillnader i utbildningsnivån i vårt land. Utbildningsbakgrund är en vattendel­are när det gäller flera aspekter när det kommer till utveckling av en region.

Vi vet att i regioner där utbildningsbakgrunden är låg och få har en eftergymnasial utbildning har befolkningen kortare livslängd, högre grad av ohälsa och lägre självför­sörjningsgrad både under det yrkesverksamma livet och som pensionärer. Den ojämlik­heten kan minskas med en mer offensiv fördelning av högskoleprogram och utbildnings­platser.

Tillgång till regionala högskolor och utbildningar som utbildar till den regionala ar­betsmarknadens efterfrågan är också en avgörande faktor för att bättre svara upp mot både näringslivets och den gemensamma sektorns behov och långsiktigt säkra kompe­tensförsörjningen. Detta är i förlängningen också avgörande för en regions tillväxt när det gäller både befolkningstal och regionalekonomisk utveckling.

En av de största anledningarna till att färre unga väljer att studera vidare efter avslut­at gymnasium är att vi efter några få år blir ortsbundna och avstår från att studera om det innebär att flytta från orten där vi bor. Särskilt gäller detta unga med föräldrar som inte har egen eftergymnasial utbildning. Här vet vi också att tillgång till lokala lärcentra är en utjämnande faktor och att tröskeln är lägre om möjlighet finns att studera på lokala lärcentra.

För att få en mer jämlik utveckling av utbildningsnivån i landet samt för att säkra regional kompetensförsörjning och tillväxt bör regeringen överväga att utreda hur en mer jämlik fördelning av högskoleprogram, utbildningsplatser och tillgång till lokala lärcentra kan ske.

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta regional hänsyn vid fördelning av högskoleprogram och platser till högskolorna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.