Bibehålla kompetenskrav

Motion 2020/21:2234 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att bibehålla kompetenskrav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårt land tjänar på att bibehålla kompetenskrav inte minst i en återstart av covid-19.

Det är i tider av att det uppkommer en efterfrågebrist i yrkena lätt att ta till en kort­siktig lösning och lätta på kompetenskrav. Den lösningen gör att yrken devalveras och att kompetens går förlorad. Välfärdssektorn står inför stora utmaningar och då måste lösningen vara att personer söker sig till yrkena med gedigen kompetens. Arbetsplatser med välutbildade medarbetare är garanten för att upprätthålla och utveckla verksamheterna.

Vi har tidigare kunnat se vad som händer då, t ex när intagningen till lärarutbild­ningen i slutet av 80-talet medgav att lärarstudenter kunde fullfölja kraven från gymnasiet efter att de antagits till läraryrket parallellt med universitetsstudierna till läraryrket. Att ha obehöriga lärare i skolan innebär också i dag att ett antal lärare får en tyngre arbetsbörda då det är de som är betygssättande. På liknande sätt har polisutbild­ningen sänkt ett antal krav eller så har de tagits bort helt. Rekrytering får aldrig handla om att fylla upp platser utan måste säkerställa att det inte blir volym som går före kvalitet. Det kan bidra till en farlig utveckling när man arbetar med kortsiktiga mål för stunden. Därför måste kompetenskrav bibehållas.

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Malin Höglund (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att bibehålla kompetenskrav och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.