Säkerställ utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2020/21:1249 av Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av utbildningscentrum för högre utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygdskommittén har tidigare föreslagit att utbildningscentra för högre utbildning säkerställs i kommuner i FA-regioner (en grupp av kommuner som på sikt kan antas vara självförsörjande vad gäller arbetstillfällen och arbetskraft) utan högskola/universi­tet och med få lärcentra samt i kommuner som är berörda av kommitténs näringslivs­paket till kommuner med extra stora utmaningar.

Utbildningscentra för högre utbildning skulle helt klart öka möjligheterna för unga i landsbygdskommunerna att ta del av de olika utbildningar som lärosätena erbjuder. Det kommer att stimulera övergången till både eftergymnasial och högre utbildning, för­hoppningsvis i kommuner där övergången till högre utbildning är lägre.

Utbildningscentra för högre utbildning kan skapa än bättre möjligheter för näringsliv och offentliga arbetsgivare att få tag på rätt arbetskraft ute på landsbygden.

 

 

Saila Quicklund (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av utbildningscentrum för högre utbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.