Stärk den svenska spelutvecklingsbranschen

Motion 2020/21:1426 av Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning och forskning inom utveckling av digitala spel och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att utveckla FoU-avdraget till innovationsavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Spelutveckling är en tillväxtbransch. Företagen agerar på en internationell marknad med stark tillväxt, och även kompetensförsörjningen sker i hög grad på en global arbetsmark­nad.

Enligt Spelutvecklarindex från 2019, en årlig rapport från organisationen Dataspels­branschen, som kartlägger tillväxten hos svenska spelföretag, sysselsätter svenska spel­bolag drygt 5 300 personer i Sverige och närmare 8 000 personer globalt. Samma rap­port visade även att svenska spelutvecklares omsättning ökade till 19,2 miljarder kronor under 2018. Det är en tredubbling på fem år.

Exemplen på svenska framgångsrika spelutvecklingsföretag är många. I Karlstad hittar vi exempelvis huvudkontoret för Embracer Group, ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Med närmare 4 500 anställda världen över har de idag ett börsvärde på över 60 miljarder kro­nor, vilket gör dem till det näst största bolaget inom branschen i Europa, efter franska Ubisoft.

Branschen har mycket goda möjligheter att växa än mer och sätta Sverige på kartan. Men för att branschen ska ha lika goda utvecklingsmöjligheter som i andra länder krävs flertalet åtgärder.

Utbildning är en viktig framgångsfaktor. Brist på spelutvecklare bromsar hela bran­schen. Den akademiska forskningen inom datorspel är ett av få områden där Sverige inte är med i världstoppen. Forskning skulle stärka branschens enorma utveckling vi sett det senaste decenniet.

Den kreativa branschen är som oftast i ständig attack från kriminella konkurrenter. Mindre företag är ofta chanslösa mot dem som sprider deras spel utan tillstånd. Här be­hövs både enklare regler och internationell samordning. Kort och gott: bättre skydd för kreatörerna.

Sedan 2014 finns det ett FoU-avdrag som ger möjlighet att göra avdrag på arbetsgivar­avgifterna. Dock har det visat sig i Skatteverkets bedömning och även de fåtaliga fall som prövats i förvaltningsrätten (och ett i kammarrätten) att definitionen av FoU är ganska snäv. Idag lutar lagen sig på OECD och de så kallade Frascati-kriterierna för FoU. Följ­den är att avdraget främst kan utnyttjas av etablerade verksamheter inom exempelvis läke­medel och teknik. Sverige missar därmed att öka konkurrenskraften hos många nya krea­tiva och digitala näringar. FoU-avdraget borde utvecklas till innovationsavdraget och använda OECD:s Oslo-kriterier för innovation istället för Frascati. I så fall skulle även innovation inom exempelvis affärsmodeller, organisation, tjänster, innehåll och mark­nadsföring kunna komma i fråga. Det skulle öka Sveriges konkurrenskraft, ge fler inve­steringar, ny kompetens, fler jobb och högre skatteintäkter.

Spelutvecklingsbranschen är en industri som Sverige måste värna om. Sverige har inte råd att titta på när andra länder springer om oss med tydliga strategier för branschen och politik som möjliggör att branschen växer.

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning och forskning inom utveckling av digitala spel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att utveckla FoU-avdraget till innovationsavdraget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.