Till innehåll på sidan

Fler kvalificerade samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälardalsregionen

Motion 2020/21:1163 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheten till kvalificerade samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälardalsregionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi står inför utmaningar inom kompetensområdet samhällsbyggare. Bristen på kompe­tens inom infrastruktursektorn har ökat under senare år inom såväl högskoleyrken som andra yrken inom branschen. Detta samtidigt som vi ser en utveckling i regionen med kraftig utbyggnad, viktiga infrastruktursatsningar och många nya bostäder. För att kunna möta den efterfrågan som finns från såväl kommuner och regioner som från statliga projekt måste krafttag till för att inte förlora i utvecklingspotential.

Det råder brist på arbetskraft i branschen hela vägen från planering via projektering till utförande, vilket behöver åtgärdas för att klara behoven inom infrastruktursektorn.

För att svara upp mot Stockholm-Mälardalsregionens behov av nya vägar, hamnar och järnvägar behöver kompetensförsörjningen inkluderas i både planeringen av infra­struktur och utbildningar. Tidigare studier som tagits fram bland annat av Mälardals­rådet har visat att utbildningar inom bristyrken behöver erbjudas regionalt, nära bristmarknaden, för att säkra den regionala kompetensförsörjningen. För att lösa kompetensbristen och säkra regionen som tillväxtmotor och en viktig framtida nod i norra Europa behövs en förbättrad möjlighet till samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälardalsregionen.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheten till kvalificerade samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälardalsregionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.