Till innehåll på sidan

Mer jämlik tillgänglighet till högre studier

Motion 2020/21:2403 av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska den sociala snedvridningen till högre studier samt se över möjligheterna att erbjuda alla att vid ett tillfälle under sin gymnasieutbildning eller motsvarande inom vuxenutbildningen genomföra ett högskoleprov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att kunna bli antagen till många högre utbildningar är det en förutsättning eller åtminstone en stor fördel att ha genomfört högskoleprovet. I dag är provet förknippat med en kostnad om 450 kronor per provtillfälle, något som kan medföra att personer som lever under knappa ekonomiska omständigheter tvingas avstå från att genomföra provet, med försämrade möjligheter att bli antagna till högre studier som följd. För att motverka social snedrekrytering till de utbildningar där ett högskoleprov kan fälla avgörandet för att komma in och för att ta tillvara potentialen hos alla i Sverige bör det övervägas om inte urvalskriterierna till högre studier ska ses över, exempelvis så att även arbetslivserfarenhet kan räknas individen tillgodo. Därutöver bör regeringen överväga ytterligare åtgärder för att säkerställa att ekonomiska och andra hinder för att få tillträde till högre studier elimineras. I det korta perspektivet bör regeringen överväga att erbjuda alla som studerar på gymnasienivå eller motsvarande att vid ett tillfälle under sin utbildning genomföra högskoleprovet utan kostnad.

 

 

Anna Johansson (S)

Mattias Jonsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska den sociala snedvridningen till högre studier samt se över möjligheterna att erbjuda alla att vid ett tillfälle under sin gymnasieutbildning eller motsvarande inom vuxenutbildningen genomföra ett högskoleprov och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.