Yrkeslegitimationer

Motion 2020/21:1851 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av kostnaderna för handläggning av ansökningar för de yrkesgrupper där legitimation krävs och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda behovet av fler yrkesgrupper med krav på legitimation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska avgifter som regel beräknas så att full kost­nadstäckning uppnås. Kostnaderna för handläggning av legitimationer kopplat till olika yrken kan variera, exempelvis beroende på hur detaljerade behörighetsreglerna är, vilket innebär att avgifterna också varierar.

Socialstyrelsen tar exempelvis ut en avgift om 2 900 kronor för handläggning av an­sökan om legitimation för läkare, psykologer och psykoterapeuter. För apotekare, barn­morskor, sjuksköterskor och tandläkare är kostnaden 870 kronor.

Skolverkets kostnader gällande legitimationer för lärare och förskollärare är 1 500 kronor, dock med undantag för de lärare som tog examen före 1 juli 2011 där ingen av­gift tas ut.

Elsäkerhetsverket tar ut en avgift för ansökan om auktorisation som elinstallatör på 1 350 kronor.

Det ska självklart vara självkostnadspris då vi har det regelverk vi har, men frågan är om skillnaderna i kostnader är skäliga.

Det bör därför övervägas om en översyn kring legitimationer i sin helhet ska göras då det varierar mycket i kostnader/egenavgift för de yrkesgrupper som det krävs legiti­mation för.

Vi ser idag att krav på kompetens hela tiden ökar inom olika yrkesgrupper. Det bör därför också övervägas om inte en översyn ska genomföras av behovet av fler yrken där krav på legitimation kan behövas.

 

 

Paula Holmqvist (S)

 

Jörgen Hellman (S)

Mats Wiking (S)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av kostnaderna för handläggning av ansökningar för de yrkesgrupper där legitimation krävs och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda behovet av fler yrkesgrupper med krav på legitimation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.