Amanda Lind (MP)

Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister

Parti Miljöpartiet
Titel Leg. psykolog.
Född år 1980

Aktuella uppdrag

  • Kulturdepartementet

  • Kultur- och demokratiminister

  • Miljöpartiet

  • Partisekreterare 2016-05-14 – 2019-01-21
  • Kulturdepartementet

  • Kultur- och demokratiminister 2019-01-21 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Kultur- och demokratiminister, Kulturdepartementet 090121-.
 • Utbildning

  Naturvetenskapliga programmet, Midskogsskolan, Luleå, slutår 99. Mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Stockholm slutår 00. Psykologprogrammet, Umeå universitet, slutår 09.
 • Anställningar

  Vik. lärare, elevassistent, lokalvårdare, kafébiträde 00-01. Leg. psykolog/PTP-psykolog, Barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget Västernorrland 09-11. Partisekreterare, Miljöpartiet 16-19.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Umeå 02-04. Kommunfullmäktig, Härnösand 08-10. Ledamot, samhällsnämnden, Härnösands kommun 08-10 och ordförande 11-14. Kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Härnösand 14-16. Vice ordförande, Kulturforum Västernorrland 14-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Samtalsledare, Rädda Barnen 02-03. Sammankallande, Miljöpartiet Umeå 03-04. Språkrör, Miljöpartiet Härnösand 10-16. Distriktsordförande, Miljöpartiet Västernorrland 12-16. Ledamot, Miljöpartiets kommun- och landstingskommitté 15-16. Ledamot, SKL:s beredning för kultur- och fritidsfrågor 15-16. Ledamot, Folkbildningsrådets representantskap 15-16.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2019/20:456 av Hans Rothenberg (M) 11 september 2020 Konkurser inom fotbollen
Interpellationsdebatt 2019/20:411 av Jonas Andersson i Linköping (SD) 12 juni 2020 Bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Frågestund 12 mars 2020 Frågestund

Regeringskontakter med public service-bolagen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2139 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2019/20:2139 av Lars Beckman M Regeringskontakter med public service-bolagen Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att det är Förvaltningsstiftelsen som utgör kontaktytan mellan regeringen och de statligt finansierade medieföretagen och därigenom styrningen av

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2139 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 88 kB)

Svensk yttrandefrihet på tillbakagång

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2132 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/01908/MD Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2132 av Markus Wiechel SD Svensk yttrandefrihet på tillbakagång Markus Wiechel har frågat mig hur jag ser på det som framkommit om minskad pressfrihet i Sverige, och

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2132 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Vikten av kultur

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2115 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/ 01907/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministerns samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2115 av Lars Mejern Larsson S Vikten av kultur Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag är redo att vidta åtgärder för att se över riktlinjer som gör det möjligt för

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2115 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se