Statens budget 2025 – Rambeslutet

Betänkande 2024/25:FiU1

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Förslag

Information kommer

Beredning

Kommande beredning i utskottet: 2024-11-05
Justering: 2024-11-21
Trycklov: 2024-11-22
Betänkande 2024/25:FiU1

Debatt

Beslut