Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet

Partiledardebatt 22 maj 2024
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenFörste vice talman Kenneth G Forslund
 2. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 3. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 4. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 5. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 6. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 7. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 8. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 9. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 10. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 11. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 12. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 13. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 14. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 15. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 16. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 17. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 18. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 19. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 20. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 21. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 22. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 23. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 24. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 25. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 26. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 27. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 28. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 29. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 30. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 31. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 32. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 33. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 34. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 35. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 36. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 37. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 38. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 39. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 40. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 41. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 42. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 43. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 44. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 45. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 46. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 47. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 48. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 49. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 50. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 51. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 52. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 53. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 54. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 55. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 56. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 57. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 58. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 59. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 60. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 61. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 62. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 63. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 64. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 65. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 66. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 67. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 68. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 69. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 70. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 71. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 72. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 73. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 74. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 75. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 76. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 77. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 78. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 79. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 80. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 81. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 82. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 83. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 84. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 85. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 86. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 87. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 88. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 89. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 90. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 91. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 92. Hoppa till i videospelarenAmanda Lind (MP)
 93. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 94. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 95. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 96. Hoppa till i videospelarenMuharrem Demirok (C)
 97. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 98. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 99. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 100. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 101. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 101

Anf. 1 Förste vice talman Kenneth G Forslund

Det här är en partiledardebatt inför valet till Europaparlamentet den 9 juni. Den ordinarie partiledardebatt som brukar äga rum i mitten av juni är inställd eftersom debatterna tidsmässigt låg med bara några veckors mellanrum. Jag vill därför säga några ord om ämnet för debatten.

Det vanliga i riksdagen är att en debatt har ett ämne och att tjänstgörande talman påpekar om en debattör inte håller sig till ämnet. Ett undantag från det är de tre årliga partiledardebatterna, som inte har något specifikt ämne annat än att partiledarna ska få möjlighet att föra fram sitt partis politik och ifrågasätta övriga partiers politik. Tjänstgörande talman kan därmed inte gripa in och påpeka att partiledarna inte håller sig till ämnet för den debatten.

En gång om året, i oktober, har vi en EU-politisk partiledardebatt, och den har däremot ett ämne, nämligen just EU-politik. Tjänstgörande talman kan därmed påpeka om inlägg handlar om frågor som inte har någon som helst koppling till EU-politik.

Den debatt vi nu ska genomföra inför valet till Europaparlamentet hamnar ämnesmässigt någonstans däremellan. Det är en allmänpolitisk partiledardebatt, men den föranleds av en speciell händelse, EU-valet den 9 juni.

Eftersom dagens debatt ersätter den ordinarie partiledardebatten i juni och eftersom partierna i en valrörelse är fria att lyfta fram vilka frågor de vill för att övertyga väljarna har vi kommit fram till att debatten ämnesmässigt bör hanteras som en vanlig partiledardebatt. Jag förutsätter att debatten kommer att fokusera på valet till Europaparlamentet, men tjänstgörande talman kommer alltså inte att göra påpekanden om ämnet för debatten, oavsett vilka frågor som tas upp i olika inlägg.


Anf. 2 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik. Vi är partiet som får saker gjorda.

Jag är här i dag för att tala om kriget, klimatet, konkurrenskraften och kriminaliteten och för att tala om hur vi på europeisk nivå skulle kunna samarbeta mer för Sveriges bästa. Vi tycker olika i många sakfrågor, men alla som väljs till EU-parlamentet den 9 juni har ett gemensamt ansvar att tillvarata svenska intressen. Det ansvaret faller extra tungt på de tre stora partierna: Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

Herr talman! Jag uppmanar alla att inte låta det politiska spelet blockera de viktiga sakfrågorna. Låt oss komma bort från den ovärdiga amerikaniseringen och det oförsonliga tonläget, som den senaste tiden har präglat debatten i Sverige. Europa står inför ödesfrågor. Låt oss gemensamt i Sverige visa att vi är vuxna att axla det ansvaret.

Herr talman! År 2022 röstade svenska folket för att få ordning på Sverige. Det mandatet tar vi på stort allvar och genomför nu reformer dag för dag och månad för månad. Vi tar tag i de problem som fått växa alldeles för länge, och vi får saker gjorda i svensk politik - från prat till resultat. Men flera av Sveriges stora frågor är också Europas, och man måste få saker gjorda även i Bryssel. Det krävs samarbete för att skapa majoriteter.

Efter nästan tio års låsningar skapade Sverige europeisk enighet för att minska invandringen. Både Tomas Tobé i Europaparlamentet och Maria Malmer Stenergard gjorde det möjligt under vårt ordförandeskap. Vi samlade en bred majoritet - från svenska socialdemokrater till den italienska regeringen - för att stärka kontrollen av EU:s yttre gräns.

Vi rodde i hamn en överenskommelse om klimatpolitiken. Naturligtvis är den inte felfri, men nu kan inte längre några länder åka snålskjuts på andra länder i klimatomställning. Nu ska alla länder minska sina utsläpp. Vi såg till att kärnkraften klassas som en grön investering tillsammans med allt det förnybara.

Dessutom upprätthöll vi enigheten i EU:s stöd till Ukraina. När vår kontinent attackeras av Ryssland är ingen uppgift viktigare än den.

Det här är vad EU-valet borde handla om.

(Applåder)

Herr talman! Moderaterna har varit för Europasamarbetet sedan 1961, precis som vi var för Natomedlemskap långt före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Ett litet land som Sverige blir säkrare och friare om vi löser stora problem tillsammans med andra, såsom inre och yttre säkerhet. Rysslands invasion av Ukraina påminner oss alla om de värsta kapitlen i Europas historia. Men det ukrainska motståndet påminner oss också om Europas allra stoltaste ögonblick. Och vi står vid Ukrainas sida så länge det krävs.

(Applåder)

Den saken visar vi än en gång med dagens besked. I dag presenterar vi ett flerårigt stöd till Ukraina om sammantaget 75 miljarder kronor. Vi gör gemensam sak med länder som Danmark, Norge, Estland, Lettland, Tyskland och Storbritannien.

(Applåder)

Vi gör det här för Ukrainas skull men också för vår egen. Skulle Ryssland vinna får det konsekvenser för generationer framåt. Vid fronten i Charkiv i Ukraina går nu den första linjens försvar av Europas frihet. Den yttre säkerheten handlar alltså om att hålla den gränsen.

Den inre säkerheten handlar om att hålla koll på gränsen. Vi slår vakt om den fria rörligheten i EU, och därför måste vi sätta stopp för gängkriminella som missbrukar den. I dag lurar svenska gangstrar svenska pensionärer på pengar från spanska solkusten. Vapen och droger smugglas över landgränserna. Då behövs en europeisk specialpolis med uppdraget att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och terrorismen. Vi sätter gränser för de kriminella, inte för polisen.

Herr talman! Svenska intressen måste värnas bättre i EU, men Sverige var alltför länge passivt i Bryssel. Man ska inte likt S- och MP-regeringen överlåta på andra länder att ta strid för den svenska skogen. Efter åtta års osäkerhet vet nu alla EU-länder att Sverige entydigt står upp för det svenska skogsbruket.

I början av året träffade jag och Finlands statsminister EU-kommissionens ordförande för att diskutera skogens viktiga roll i klimatomställningen. Vår skog får inte reduceras till en kolsänka som ska kompensera för andra länders utsläpp. Vår skog är en tillväxtmotor med 200 miljarder i exportinkomster och 120 000 jobb men också en källa till fossilfria nya produkter.

Ska man få något gjort i EU och slå vakt om svenska intressen i Europa får man inte sitta på händerna. Det krävs samarbete och det krävs förhandlingar för Sveriges bästa.

Herr talman! I den andan går jag till Europaval den 9 juni.

(Applåder)


Anf. 3 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Ulf Kristersson låtsas som att ingenting har hänt, men det har det. Jag kommer att återkomma till det senare.

Herr talman! Här utanför kammaren är Sverige just nu som allra vackrast. Träden har slagit ut i grönt, och gullvivorna blommar. Om några veckor kommer ungdomarna här på läktaren som fortfarande går i skolan att springa ut mot sommarlov. Allt är precis som vanligt. Men samtidigt är ingenting, Ulf Kristersson, som vanligt.

Det är också så att vi lever i en ny tid. Vår sammanhållning, vår säkerhet och vårt sätt att leva hotas av yttre och inre krafter. Det är yttre krafter som den ryska regimen, där Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina kommer att fortsätta att kasta långa skuggor över Europa och Sverige under lång tid framöver.

Kampen i de ukrainska skyttegravarna handlar om Ukrainas rätt till självständighet och frihet. Men den handlar också om Sverige, vår säkerhet och vårt sätt att leva. Det är den definierande uppgiften för vår generation. Om Ryssland vinner kriget kommer det att förändra spelplanen för Sverige och Europa under decennier framöver.

Därför måste vi öka leveranserna av vapen och ammunition till Ukraina, och det måste vara långsiktigt. Jag välkomnar därför regeringens besked i dag. Men vi måste också skicka Jas Gripen till Ukraina. Det efterfrågar de så innerligt.

Vi ska samlat skicka en tydlig signal. Vi kommer att stå vid Ukrainas sida. Jag önskar att den signalen kunde komma från alla i den här församlingen. Vi står vid Ukrainas sida tills den siste ryske soldaten har lämnat. Slava Ukraini!

(Applåder)

Herr talman! Vår säkerhet och vår sammanhållning hotas inte bara av yttre krafter utan också av inre. Det är krafter som vill splittra Europa, en del till och med finansierade av Putin.

Det är högerpopulistiska auktoritära krafter som undergräver stödet till Ukraina, som vill ställa grupp mot grupp och människa mot människa, elda på konfliktnivån och som sprider desinformation och vilseleder medborgarna. Vi ser det över hela Europa, och vi ser det här hemma.

Det största partiet i regeringsunderlaget har ertappats med att driva en trollfabrik med fejkade konton och med anställda vilkas syfte är att manipulera det svenska politiska samtalet.

Det handlar inte, som partiledarna här verkar tro, om vilken samtalston man ska ha mellan Tidöpartierna, eller om att alla partier ska hålla god ton. Det handlar heller inte om, som andra vill göra gällande, oförargliga skämt eller humor.

Det handlar om en stor mängd falska och anonyma konton som sprider hat och som hetsar mot människor på grund av deras bakgrund eller tro. De har vid närmare granskning visat sig sprida vitmaktpropaganda och delat material från nynazister.

De har trakasserat enskilda medborgare. De har hängt ut och förlöjligat ungdomar för att de har tagit politisk ställning. Allt har skett i syfte att tysta kritiska röster, att skrämma till tystnad, att höja konfliktnivån och att förvrida det demokratiska samtalet.

Vi vet fortfarande inte vidden av det, hur många konton som finns och vad de har spridit. Det är helt enkelt för att Sverigedemokraterna vägrar att spela med öppna kort. Det är ett arbetssätt som för tankarna till Ryssland.

När man ertappas med detta, efter en gedigen journalistisk granskning, är det naturligt att det får konsekvenser. Man ber om ursäkt, och man gör om och man gör rätt. Så går det till i normala partier. Men Sverigedemokraterna går i stället till fullskalig attack på sina politiska motståndare, på sina samarbetspartier och på hela den svenska journalistkåren.

Alla politiker vet att det kan vara tufft att bli granskad, särskilt om det leder till fullt berättigade och legitima frågor. Men det är spelets regler. Att makten utsätts för granskning är en bärande och vital del av en demokrati.

Det visar bara med all tydlighet att Sverigedemokraterna inte är ett parti som andra. Ni som har trott att det genom att ingå i ett regeringsunderlag och få makten skulle mogna och normaliseras vet nu att de förhoppningarna har kommit på skam, för att uttrycka sig försiktigt.

Planen har gått i stöpet. Frågan är nu: Hur ser plan B ut? För det kan väl inte vara så att ni moderater, kristdemokrater och liberaler kommer att legitimera den här typen av dunkla, odemokratiska metoder genom att fortsätta som om ingenting har hänt?

Det är ytterst en fråga om vår demokrati och vår säkerhet. Nu är det 18 dagar kvar till valet. Vad ska statsministern göra för att stoppa den dolda påverkansoperation som Sverigedemokraterna just nu bedriver och som ungdomarna här uppe på läktaren får i sina telefoner varje dag? Statsministern måste svara på fullt legitima frågor.

Socialdemokraternas position är glasklar. Vi kommer att fortsätta att stå upp mot högerpopulistiska auktoritära krafter. Vi socialdemokrater har alltid varit motkraften mot den typen av högerpopulister historiskt och i andra länder. Vi står upp för Sverige. Vi sätter Sverige och svenska folket främst.

(Applåder)


Anf. 4 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Man kan hålla ihop vårt land och Europa på lite olika sätt. Ett sätt är naturligtvis att öka polariseringen och att prata en massa strunt i riksdagens talarstol. Ett annat sätt är att låta bli att göra det. Men man väljer naturligtvis själv.

Innan jag går över till det jag hade tänkt prata om vill jag säga en sak. Vi i Sverigedemokraterna står vid Ukrainas sida tills den siste ryske soldaten har lämnat.

Herr talman! Jag uppskattar ansatsen i det som Ulf Kristersson framför här i sitt inledningsanförande. De politiker som svenska folket skickar till Bryssel den 9 juni bör i högre grad se som sin gemensamma uppgift att verka för just svenska intressen, att tillvarata svenska intressen och att också samverka i den andan.

Sverigedemokraterna är Sveriges EU-kritiska parti. Vi motsätter oss federalistiska planer, och vi vill verka för att återföra makten till EU:s medlemsländer. Samtidigt verkar vi för att samarbeta om gemensamma problem och att samarbeta för att undanröja handelshinder och annat i vårt omedelbara närområde. Det är viktiga saker som vi står bakom. Men det betyder inte, herr talman, att politiker och byråkrater i Bryssel - andra länders politiker, som vi inte kan rösta fram och inte avsätta om vi tycker att de gör ett dåligt jobb - ska ha makt över precis allting som sker i Sverige. Det är det som skiljer oss från de övriga partierna i det här valet; det är Sverigedemokraterna som är det EU-kritiska alternativet.

Ett självsäkert Sverige som står på egna ben eller ett lydigt Sverige som står med mössan i hand och bugar varje gång Brysselbyråkraterna, som vill ha mer makt, knackar på? Ett Sverige som håller gränsen och som sätter säkerheten främst eller ett Sverige som viker ned sig och snällt går med på varje förslag som leder till mer av öppna gränser, mer migration och mer av grov brottslighet? Det här är vägval som svenska folket står inför nu den 9 juni.

Herr talman! Det borde inte vara särskilt svårt att göra det valet. Det borde inte vara särskilt svårt att säga nej när det framförs idéer om tvångsrenoveringar som skulle kosta svenska villaägare hundratusentals kronor. Det borde inte vara så svårt att säga nej när det kommer förslag som innebär mer invandring och mer av öppna gränser. Det borde inte vara så svårt att säga nej när personer som aldrig ens har varit i Sverige och som inte vet någonting om Sverige över huvud taget vill styra och ställa över svenskt skogsbruk eller svensk jakt.

Det borde inte vara så svårt att säga nej. Och det är det inte heller för oss sverigedemokrater, för vi står upp för svenska intressen och för svenska medborgares intressen. Vi sätter dessa saker i främsta rummet, och vi är stolta över det. Tyvärr tvingas vi notera att andra partier inte vägleds av samma moraliska kompass.

Socialdemokraterna kan med fog utnämnas till sämst i klassen när det gäller att vara ärliga mot väljarna. Samtidigt som Magdalena Andersson här hemma i Sverige talar om att partiet driver en stram invandringspolitik och minsann alltid har gjort det utspelar sig en helt annan verklighet i Bryssel. Det är socialdemokratiska europaparlamentariker som röstar för att EU ska finansiera transporter av migranter över Medelhavet. Det är socialdemokratiska ledamöter som så sent som i mars röstade nej till att avsätta medel för att stärka skyddet av den yttre gränsen. Det är socialdemokratiska ledamöter som röstar för kritik mot svenska gränskontroller.

Herr talman! Sanningen är den att Socialdemokraterna i Bryssel har röstat nej till förslag efter förslag som skulle kunna minska invandringen till Europa och Sverige. Detta är det här valets stora fråga, för det handlar om Europas framtid. Klarar vi inte av att hålla den yttre gränsen har vi snart ännu mer av grov kriminalitet och mer av narkotika och vapen på våra gator och våra skolgårdar. Det tänker Sverigedemokraterna verka emot.

(Applåder)

I detta anförande instämde Staffan Eklöf, Eric Westroth och Leonid Yurkovskiy (alla SD).


Anf. 5 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Vi lever i oroliga tider där ett krig rasar mitt på vår egen kontinent. De ekonomiska klyftorna ökar i snabb takt, och demokratins grundvärden står på spel. Vi står inför en klimatomställning som måste vara rättvis. Det finns många som hotar vår sammanhållning.

I denna tid är det en ödesfråga att säkra att valen vi genomför är fria och rättvisa. Väljarna måste kunna göra sina val utan manipulation. Det är det som skiljer välfungerande demokratier från auktoritära regimer, där manipulation på olika sätt av valen är det normala.

Detta är inte en självklarhet. Efter presidentvalet 2016 i USA åtalades 13 ryska medborgare. De hade bedrivit en trollfabrik i Sankt Petersburg under namnet Internet Research Agency, en av Putins många trollfabriker. De hade skapat hundratals fejkade anonyma konton där de spred desinformation och nidbilder av demokraternas kandidat. Dessa trollkonton fokuserade främst på frågor som skulle splittra befolkningen, som etnicitet och migration. De var särskilt inriktade på områden där det var politiskt jämnt mellan kandidaterna.

Detta har av alla fördömts som ett fruktansvärt försök till manipulation av demokratiska val. Den politiskt explosiva frågan då var om Donald Trump, som var motkandidaten, hade haft någon som helst kännedom om eller samröre med dessa trollfabriker som ett försök att manipulera valen.

I Sverige behöver vi inte ställa oss den frågan; vi vet att Ulf Kristersson har samröre med dem som driver trollfabriken. Hela hans makt utgår till och med från dem som driver trollfabriken. Det är inte bara så att han har haft kännedom om eller samröre med dem, utan han har även bjudit in dem till Regeringskansliet. I Sverige försöker inte de som driver trollfabrikerna bara att påverka makten, utan de sitter på makten. Och det har inte räckt, utan trollfabrikerna ska också hjälpa dem att få hela makten. De drar sig därför inte ens för att attackera sina samarbetspartier. Vi vet alla vilket parti jag pratar om: Sverigedemokraterna, det enda parti i Sverige som driver en trollfabrik.

Jag tror att det är svårt för en vanlig medborgare att förstå varför det är förkastligt att manipulera val med trollfabriker från Sankt Petersburg men helt okej att göra det från ett riksdagskansli i Stockholm. Jag vill vara tydlig med att om statsministern fortsätter att bygga sin makt på ett parti som driver trollfabriker i EU-valet beträder han en väg där makten är allt. Det är en farlig väg, och det saknas inte varnande exempel i Europa.

Det mest skrämmande i spåren av avslöjandet är att SD nu helt öppet bedriver en trollfabrik. Vi står nu vid ett vägskäl. Ska Sverige bli det första västland där trollfabriker accepteras som ett legitimt politiskt verktyg - något som man inte behöver be om ursäkt för, för att citera Jimmie Åkesson? Det är nog bara Ryssland som skulle uppskatta en sådan utveckling.

DN skrev redan 2015: Putins nätprovokatörer har en bas i Sankt Petersburg, men på Twitter och Facebook når Kremls troll global räckvidd. DN hade då den optimistiska rubriken Troll spricker i solen. Men så blev det inte. Moderaterna har valt att erbjuda trollen skugga genom att konsekvent driva kålsuparteorier i medierna.

Ulf Kristersson är Sveriges statsminister. Hans främsta ansvar är att trygga svensk demokratis framtid. Ta det ansvaret! Förstå allvaret! Ha modet! Stäng ned trollfabriken! Skydda demokratin!

(Applåder)


Anf. 6 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! Man kan hålla ihop Europa och Sverige på olika sätt - genom att prata strunt och polarisera eller genom att låta bli. Så säger Jimmie Åkesson från talarstolen. Vi vet alla, och vi har alla sett, vilket val han och hans parti gör, nämligen att göra det första: att polarisera, hata och hetsa men att aldrig klara av att ta ansvar för sina handlingar.

Jag vill ändå tacka dig, Jimmie Åkesson, för att du återigen påminner oss allihop om de viktiga ord som Thorbjörn Fälldin, vår dåvarande statsminister, uttryckte i det här huset: Håll gränsen! Det var Thorbjörn Fälldins ord när en rysk ubåt gick på grund utanför Karlskronas skärgård, när yttre fiender hotade Sveriges säkerhet.

"Håll gränsen" är också Centerpartiets budskap i EU-valet, där valrörelsen är mitt uppe i sin intensivaste period. Vi valde budskapet från dåvarande statsminister Fälldin för att visa på hans mod och handlingskraft men också för att detta är vad Centerpartiet fortsätter att stå upp för och alltid kommer att göra i politiken. Vi kommer att hålla gränsen här i riksdagen och i parlamentet i Bryssel och Strasbourg. Vi håller gränsen mot klimatförnekare, mot Putinkramare och mot populister. Vi håller gränsen för freden och friheten.

Det här kan låta som självklarheter. Men tyvärr, herr talman, har vi sett att det inte är så. I den här kammaren, mitt ibland oss, sitter Sveriges näst största parti, som driver egna trollfabriker. Med dolda konton sprider och förstärker de hat och lögner och pratar om hur man kan elda på LVU-kampanjen, ett av de största säkerhetshoten mot Sverige på decennier, när de tror att ingen lyssnar - en trojansk häst mitt i riksdagen.

Och i stället för att be om ursäkt, i stället för att ta tillbaka och säga "Vi gör om det här", väljer man att attackera fria, oberoende medier. Man slår mot grunderna i vår gemensamma liberala demokrati och kallar det som avslöjas för satir och humor - satir och humor!

Fråga de socialsekreterare runt om i landet som sitter bakom pansarglas med väktare utanför dörren och tvingas ha skyddade adresser om de tycker att detta är roligt! Fråga kvinnliga politiker och före detta partiledare om de skrattar! Fråga politikens gräsrötter runt om i landet eller ungdomarna i klimatrörelsen om de tycker att detta är roligt!

Men här inne sitter också partiledarna för andra Tidöpartier som vet hur Sverigedemokraterna har jobbat år efter år, som i detta nu ser hatet rikta sig också mot deras egna och som hört Jimmie Åkessons svar att han tänker fortsätta med samma metoder. Man trollas öppet och tydligt, framför oss allihop, men man lyfter inte ett finger för att göra något åt saken. I stället har man släppt in hatet på Rosenbad. Man låter Åkesson diktera villkoren för Sveriges regering trots att statsministern själv har sagt att han inte vet om han kan lita på Sverigedemokraterna.

Här är vi, 2024, med en valdag blott 18 dagar bort.

Vi är många som har varnat för detta. Vi är många som har sett detta och sagt att det var hit vi var på väg. Vi såg hur de jobbade, hur de inspirerades av sina förebilder runt om i Europa i länder där frihet för medier, kvinnor och opposition nu backar. Vi varnade. Vi såg det komma.

Då hette det att vi svek - när vi stod upp för våra värderingar. Vi såg, vi förstod och vi tog ställning, och jag är stolt att säga att vi orkade stå på oss. Jag är stolt över att vi i Centerpartiet fortsätter att hålla gränsen. Men en fråga kvarstår till Tidöpartiernas partiledare: Var går er gräns?

(Applåder)


Anf. 7 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Kristdemokraternas uppgift i svensk politik är att vara ett pragmatiskt, värdeorienterat alternativ som har sitt existensberättigande i att alltid stå upp för andra, att inte dras med i politiskt spel utan hålla kurs och lösa svåra problem för Sverige och nu Europa.

Nu går Sverige till val till Europaparlamentet. I dag öppnar förtidsröstningen.

Ett EU som försöker göra allt kommer inte att lyckas med något. Det är precis som för de flesta av oss här i livet. Därför går Kristdemokraterna till val med parollen "Gränser och frihet". Vi vill sätta gränser för vad EU ska fokusera på, så att EU verkligen lyckas med sin kärnuppgift. Sådant som bäst beslutas vid köksborden i Sverige ska inte beslutas vid skrivborden i Bryssel. EU ska inte lägga sig i våra arbetstider, exakt vad som händer i skog och mark eller hur svenska mammor och pappor lägger upp sin föräldraledighet.

Det behövs alltså gränser för när beslut bäst fattas under den blågula svenska fanan och när det blir bäst att besluten fattas under den blågula EU-fanan. Det är vad det innebär att rösta blågult i det här valet.

Jag skulle i dag vilja fokusera på tre områden där EU behöver mer tyngd och där EU kan lösa problem som ett enskilt medlemsland inte kan lösa på egen hand. Det handlar om kampen mot techjättarna, en tillväxtorienterad grön omställning och stödet till Ukraina.

Herr talman! Telefoner och appar blir en allt större del av våra barns liv. När min partikollega socialminister Jakob Forssmed nyligen besökte en gymnasieskola i Stockholm sa en elev till honom: Jag fick min första telefon i fyran, och sedan dess har den suttit fast i min hand.

Jag vill att ni lyssnar på de här siffrorna: Siffror visar att tjejer i 15-årsåldern som lider av depression och ångest i genomsnitt sitter 38 timmar och 34 minuter i veckan med sin mobil. Det är nästan ett heltidsjobb.

Sociala medier är lite av ett knark för barns hjärnor. Dopaminpåslaget gör att nästan ingenting annat i livet blir roligt. Samtidigt har antalet barn och unga som äter antidepressiva läkemedel ökat kraftigt de senaste åren. Köerna till bup är fortsatt långa.

Herr talman! Det är mammor och pappor som har ansvar för vad deras barn gör på nätet och också för barnens skärmtid och när de bör gå och lägga sig. Det är dock omöjligt att ta det ansvaret om man inte kan rå på globala techjättars grundinställningar och ageranden som ökar våra barns beroende av snabba kickar och som har som design att göra barnen beroende av dem.

Kristdemokraterna går därför till val med krav på tydliga gränser för techjättarna. Alla plattformsföretag inom EU behöver dela med sig av information om hur deras algoritmer fungerar till myndigheter och forskare och visa att tjänsterna inte byggs på ett sådant sätt att de blir skadliga för användarna. Apparnas grundinställningar måste förändras så att föräldrakontrollen kan stärkas. En barndom i frihet behöver gränser online. Vi behöver återta kontrollen över skärmarna.

Herr talman! Vägen mot ett klimatneutralt EU till 2050 går genom elektrifiering. När medlemsländerna fasar ut fossila energikällor och bygger fossilfria industrier kommer det att krävas stora mängder energi. Vägen dit stavas alla goda krafter, men också väldigt mycket mer kärnkraft.

Kärnkraften måste få samma spelregler i hela EU, det som andra kraftslag tar för givet. Investeringar i kärnkraft måste bli förutsägbara. En röst på KD är en säker röst för mer kärnkraft i Europa och en grön omställning som främjar tillväxt, stärker hushållen och stärker framtidens välfärd.

Herr talman! Ukraina kämpar för Europas frihet. Det är vår moraliska plikt att se till att Ukraina vinner kriget.

I dag lämnar våra fyra samarbetspartier besked om att skapa en treårig ram för stödet till Ukraina på sammanlagt 75 miljarder kronor de kommande åren. Jag hade själv möjlighet att sitta ned med skadade ukrainska soldater i Kiev för bara några veckor sedan. De senaste veckorna har också varit några av de tuffaste vid fronten. Vi behöver nu ta initiativ till att inom EU möjliggöra snabbare tillgång till ammunition. Jag kommer själv att se till att vi får ett sådant möte den här veckan.

Det här är ett EU som står för gränser och frihet och därmed också lyckas med sin kärnuppgift.

(Applåder)


Anf. 8 Amanda Lind (MP)

Herr talman! Vad vi gör i dag kommer att vara avgörande för oss som generation. Valet till Europaparlamentet står mellan hopp och misstro, mellan frihet och förtryck och mellan att försöka rädda den här planeten och att elda på klimatkrisen. Vad vi gör och kanske framför allt vad vi inte gör de kommande åren är helt avgörande för klimatet och för naturen och den biologiska mångfalden.

Vi behöver klara av att fatta de beslut som krävs under den kommande mandatperioden. Det handlar om att värna livet i haven och artrikedomen i våra skogar, fasa ut de fossila subventionerna, stötta industrins och skogs- och jordbrukets omställning och samtidigt se till att omställningen blir rättvis och någonting som blir bra för oss alla i Sverige och i Europa.

Vad vi väljer spelar roll för dig och mig, för alla som lever i dagens Europa och för alla som kommer efter oss. Vi gröna väljer en politik för ansvarstagande, för hopp och för framtidstro.

Herr talman! Under de senaste veckorna har Sverigedemokraternas trollfabriker och hatet som kommer ut därifrån vållat debatt och rubriker. Det är bra att det kommer upp i ljuset, men jag skulle ljuga om jag sa att jag var förvånad.

Jimmie Åkesson talar om att oppositionens kritik spär på polarisering. Men var är Jimmie Åkessons ansvar? Så lätt det vore att bara upphöra med anonyma konton som sprider nidbilder och hat. Så enkelt det vore. Men det är inte enkelt för Sverigedemokraterna.

Ulf Kristerssons hela regering sitter på nåder av ett parti som aktivt eldar på motsättningar i dagens Sverige. Den totala bristen på konsekvenser kan inte betyda något annat än att alla partierna i regeringen mest hoppas att det här är något som ska gå över, och det är skamligt.

Under tiden slits Sverige isär av ojämlikhet, kriminalitet och ekonomiska klyftor. Skjutningar skakar hela samhällen, och människor tvingas leva i ständig skräck för hänsynslösa kriminella.

Många barn i Sverige i dag tvingas växa upp i fattigdom samtidigt som välfärden på alltför många ställen inte finns där.

Samtidigt som trollfabriker förstör samtalsklimatet och Sverigedemokraterna går till frontalangrepp mot fria medier i Sverige är demokratin i världen på tillbakagång. Friheten hotas alltmer.

Men vi kan välja en annan väg, där vi investerar i det som är vårt gemensamma för ett samhälle fritt från våld och förtryck och för ett demokratiskt Sverige och Europa.

Herr talman! Det finns tidpunkter i historien där vägvalen för ett lands framtid ställs på sin spets och där omvärldens stöd eller brist på sådant för alltid kommer att etsa sig fast.

Sedan Hamas vedervärdiga terrorattentat den 7 oktober har Gaza förvandlats till helvetet på jorden. Humanitär hjälp stoppas från att komma in i Gaza, och det finns inte längre någon plats för människor att vara trygga på.

Världen har sett på utan att agera, och nu krävs ett betydligt hårdare agerande från både Sverige och EU för att få till en permanent vapenvila. Hamas måste släppa gisslan. Ett vapenembargo måste komma på plats, och all handel med Israel borde frysas. Det humanitära biståndet måste öka. Israels olagliga ockupation måste få ett slut, och en tvåstatslösning med två demokratiska stater måste komma på plats. Dödandet måste upphöra.

(Applåder)

I Europa fortsätter Putins rättsvidriga anfallskrig mot Ukraina. En av EU:s viktigaste uppgifter måste vara att använda utrikespolitiken som ett verktyg för att bygga fred, säkerhet och demokrati i världen, och i Ukraina är det just dessa värden som står på spel. Ukrainarna strider inte bara för sin frihet utan för hela Europas.

Det finns bara ett alternativ för hur kriget slutar. Det är att Ukraina segrar, att Ryssland lämnar Ukraina och att Putin ställs inför rätta. Fram till den dagen måste Sveriges och EU:s stöd vara orubbligt, såväl civilt och militärt som ekonomiskt. Det är vi skyldiga ukrainarna.

Herr talman! Tillsammans med Europas gröna partier går vi till val den 9 juni för att minska utsläppen och genomföra en grön och rättvis omställning där alla kan vara en del. Vi går till val på att förpassa det fossila till historiens soptipp och rikta pengarna mot det som bygger en bättre, grönare, friare och tryggare värld där vi står upp för demokratin och värnar ett öppet samtal fritt från troll och hat.

(Applåder)

I detta anförande instämde Janine Alm Ericson, Emma Berginger, Jacob Risberg och Ulrika Westerlund (alla MP).


Anf. 9 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Det är krig i vårt Europa. Det är krig igen.

Klimatförändringarna hotar vår planet, och på vår kontinent har den hemmasnickrade energikris som följt av rödgröna kärnkraftsnedläggningar fått den viktiga gröna omställningen att hacka.

Samtidigt fortsätter gängkriminella sitt dödliga handelsresande runt om i Europa och beställer nya mord i Sverige från en solstol i Spanien.

Inför dessa globala problem är det uppenbart att ensam inte är stark. De här problemen kan vi bara lösa tillsammans med ett fördjupat och starkare europeiskt samarbete. Vår frihet och trygghet i Sverige kan inte försvaras i ett svagt Europa. Ryssland, Kina och Iran kan bara mötas av ett starkt Europa. Bara ett starkt Europa kan stötta Ukraina med full kraft. Bara ett starkt Europa kan få fart på den globala klimatomställningen. Bara ett starkt Europa kan sätta stopp för den grova och gränsöverskridande internationella brottsligheten.

Herr talman! Ett starkt och enat EU har varit avgörande för Ukrainas imponerande försvarsförmåga till ett obegripligt högt mänskligt pris. Liberalerna har hela tiden varit tydliga med att vårt stöd måste öka om vi vill att Ukraina ska segra. Det får helt enkelt inte ställas mot andra viktiga behov i landet Sverige.

Vi har därför föreslagit en särskild krigsbudget till stöd för Ukraina - ett liberalt krav som nu blir verklighet när regeringen går fram med en Ukrainaram och ett särskilt stöd på 75 miljarder kronor de tre kommande åren. Det är ingen övre gräns utan ett golv. Det är en historisk satsning för att hjälpa våra blågula vänner att övervinna Putins mördarregim.

Samtidigt vill Liberalerna fördjupa det europeiska försvarssamarbetet, för det är bara tillsammans vi kan stärka Europas försvarsförmåga och frigöra ännu mer blågult stöd. Sverige kan inte ensamt stå upp för Ukraina, men ett starkt Europa kan stå upp mot Putin och hålla gränsen mot hans tyranni.

Utsläppen, herr talman, struntar i kartbokens linjer. Klimatförändringar rör sig över gränserna och påverkar oss alla i både Hallsberg och Hanoi. Sverige tar i dag ett stort ansvar för omställningen, men det räcker inte. I dag står Europa för drygt 6 procent av världens utsläpp. Därför måste vi få med oss världen i den globala omställningen, och det gör vi genom ett starkare Europa som blir än mer världens viktigaste klimatorganisation.

Europas länder har förutsättningarna att bli världsledande i grön teknik, förnybara energikällor och klimatsmarta lösningar för vanligt folk. Men det kräver tydlighet, långsiktighet och uthållighet. Det kräver ett europeiskt samarbete som gör mer för klimatet och inte mindre.

Vi liberaler kommer inte att låta någon riva upp EU:s klimatplan. Vi vill tvärtom se ett Europa där vi tillsammans växlar upp ambitionerna, ett Europa som sätter tuffa klimattullar på kinesisk plast och investerar i koldioxidinfångning och återvätning.

Vi vill se fler kärnkraftsreaktorer i hela Europa - tio borde ligga i Sverige - och ha en kommission som sätter stopp för rödgrön nedläggning av säker kärnkraft i vår union eftersom det påverkar alla och påverkar klimatet.

Ett starkare samarbete för en grönare morgondag - det är bara så Europa kan bli världens första fossilfria kontinent.

Herr talman! Det blir tydligt med varje skjutning att Sverige behöver ett fördjupat polissamarbete med andra länder i Europa. Den organiserade brottsligheten är ett akut problem som inte känner några gränser. När gängkriminella rör sig fritt måste vi förstärka verktygslådan för polisen i hela Europa.

Vi vet att en stor del av gängen opererar i flera länder, och vi vet att även om det finns ett bra samarbete i Europol måste det förstärkas med en operativ insats för att bemöta de gränsöverskridande brott i Europa som förstör livet för människor i vårt land. Det är bara så vi kan krossa den grova brottsligheten. Det är bara så vi tillsammans kan se till att Sverige och Europa blir tryggare. Ett starkare Europa ger ett starkare Sverige.

(Applåder)


Anf. 10 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Nu har vi - precis som jag tyvärr trodde - hört allt om det politiska spelet. Låt mig föra tillbaka diskussionen till sakpolitiken.

Många av dem som nu skjuter och dem som nu skjuts var i förskoleåldern när Socialdemokraterna och Miljöpartiet först bildade regering. De partierna pratar ju ofta om prevention, men vad gjordes när dagens femtonåringar för tio år sedan var fem år gamla?

Nu lägger vi om kriminalpolitiken. Månad för månad blir det svårare att vara kriminell. I oktober fick polisen rätt att avlyssna gängen för att förhindra skjutningar och sprängningar. I januari fördubblades straffen för grova vapenbrott. I februari infördes preventiva vistelseförbud, och i april blev det möjligt att upprätta säkerhetszoner för att få bort vapen från gatorna.

Vi tar brottsligheten i Sverige på allvar. På samma allvar måste vi ta brottsligheten i Europa. Av de kriminella gängen i EU verkar 70 procent i minst tre länder. Knark kommer in från de stora europeiska hamnarna till gatorna i svenska städer. Vapen förs in till dem som styr över gängens barnsoldater.

Vi vill se en operativ europeisk specialpolis som bekämpar gränsöverskridande brottslighet och terrorism, med befogenhet att spana, utreda och ingripa i hela unionen. Trygghet och säkerhet är vår tids stora frihetsfrågor. Vi tar dem på samma stora allvar i Europa som i Sverige.

(Applåder)


Anf. 11 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag är övertygad om att jag och Ulf Kristersson är helt överens om att fria och oberoende granskande medier är en central del av demokratin. Både jag och Ulf Kristersson vet också att det kan vara jobbigt att bli granskad.

När Sverigedemokraterna blev påkomna med sin trollfabrik gjorde de ett rasande angrepp på hela den svenska journalistkåren - ja, på hela idén om en fri och granskande press. Här saknar jag en tydlig markering från Sveriges statsminister mot Sverigedemokraternas attacker på journalistkåren. Jag ger dig nu en möjlighet att ta tydligt avstånd och markera mot detta. Du har en minuts talartid. Svenska folket lyssnar.

(Applåder)


Anf. 12 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Med tanke på den omfattande tid som Magdalena Andersson lagt ned på den här frågan är det märkligt att hon har missat vad jag har sagt om den. Gång på gång har jag fått frågan, och gång på gång har jag svarat vad jag tycker om anonyma konton, smutskastning och det tonläge som många partier bidragit till under lång tid.

Socialdemokraterna själva påkoms 2018 med så kallade trollkonton eller anonyma konton. Ni fick omplacera människor. Den här gången riktas kritiken mot Sverigedemokraterna, på goda grunder. Jag har instämt i den kritiken, men det här är ett tecken på något mycket bredare, en oförsonlighet i politiken och en amerikanisering av kampanjmetoder som inte är värdigt Sverige. Det kan man unna sig i ett samhälle utan riktiga problem.

Vi borde samla ihop oss, lösa svåra problem tillsammans och diskutera ärligt när vi tycker olika. Det borde vi göra.

(Applåder)


Anf. 13 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Ulf Kristersson - du är landets statsminister! Det största partiet i ditt regeringsunderlag, som du är helt beroende av, har gått till fullskalig attack på den svenska journalistkåren. Jag gav dig möjlighet att markera mot detta. Det valde du att inte göra.

Ulf Kristersson - precis som Nooshi Dadgostar står du just nu inför ett vägskäl! Ska du tydligt markera och ta avstånd från Sverigedemokraternas attack mot journalistkåren eller ska du legitimera den genom att stoppa huvudet i sanden, trots att du själv har sagt att det här är farligt? Farliga saker försvinner inte när man stoppar huvudet i sanden.

(Applåder)


Anf. 14 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Ingen stoppar huvudet i sanden. Det är alldeles uppenbart att vi säger vad vi tycker.

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är ju en smula besatta av varandra. Det finns också en likhet; det är ett högt tonläge.

Jag tänker inte svara på frågor om vad Sverigedemokraterna gör på sin kommunikationsavdelning. Ställ den frågan till Sverigedemokraterna!

Jag tar ansvar för regeringens politik. Vi tar tag i problem som det borde ha tagits tag i för länge sedan men som den förra regeringen med Magdalena Andersson i spetsen inte kunde eller ville ta tag i. Det sysslar jag med i Sverige och Europa.

Vi har krig i Europa och brottslighet i Sverige. Vi har riktigt stora problem att ta tag i. Svenska folket förtjänar politiker som får någonting gjort i verkligheten. Ni får lösa era problem med Sverigedemokraterna själva.

(Applåder)


Anf. 15 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Ulf Kristersson är Sveriges statsminister. Fria och rättvisa val är kärnan i den demokratiska processen. Väljarna måste kunna göra sina val utan inblandning och manipulation. Det skriver EU, och EU-parlamentet har varit tydliga med att manipulerade val med fejkade konton strider mot fria och rättvisa val.

Enligt svensk rätt är det brottsligt att förvanska valets utgång eller otillbörligen inverka på omröstningen. Som regeringschef och högst ansvarig för den verkställande makten är det statsministerns ansvar att demokratiska val genomförs på ett korrekt sätt. Avser Ulf Kristersson att ta det ansvaret och stänga ned Sverigedemokraternas trollfabriker nu när vi står inför ett EU-val?


Anf. 16 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Om Nooshi Dadgostar frågar mig om jag tänker överta svenska rättsliga myndigheters ansvar och fatta sådana beslut på egen hand är svaret nej.

Det är alldeles uppenbart att fria, rättvisa val är kärnan i demokratin. Det tror jag att alla åtta partier i den här kammaren skriver under på.

Om brottsliga handlingar kan misstänkas ha ägt rum på något sätt i något parti finns det också brottsutredande myndigheter som ansvarar för den saken. De flesta demokratiska länder låter bli att ha statsministrar som agerar domare. Jag litar fullständigt på att våra självständiga myndigheter tar det ansvaret.

Vi har också yttrandefrihet i det här landet. Men allt som är lagligt är inte lämpligt. Jag har många gånger markerat mot fullt lagliga saker och sagt: Tänk på vad ni åstadkommer! Besinna er! Tänk på tonläget! Man ska tänka på vilka risker man utsätter Sverige för i ett uppskruvat internationellt läge.

(Applåder)


Anf. 17 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Svaret på min fråga var alltså nej. Statsministern avser inte att garantera fria och rättvisa val, enligt det som EU-parlamentet har landat i. Är det korrekt uppfattat? Jag uppfattade inget annat svar.

Vad är då Ulf Kristerssons ansvar? Hur ska Ulf Kristersson garantera dessa val? I EU-parlamentet är man överens om att fejkade konton strider mot fria och rättvisa val i och med den manipulation som de innebär och det sätt som detta har genomförts på. Är Ulf Kristerssons uppfattning att det inte är hans ansvar att garantera demokratin i vårt land?

Ulf Kristersson får gärna ta en runda till och förklara om han inte avser att ta ansvar för att vi nu ska gå in i fria och rättvisa val.


Anf. 18 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Fru talman! Det där är en absurd anklagelse. Det är klart att vi har fria val i Sverige. Det står i grundlagen att det ska vara så, och vi har myndigheter som upprätthåller detta. Alla arbetar vi, inte minst den exekutiva makten, under gällande svensk lag.

Vi har också yttrandefrihet. Man får säga dumheter i Sverige, och man får reagera mot dumheter i Sverige. Man får vara anonym i Sverige, och man får tycka att anonyma konton är dåligt i Sverige.

Det är en obegriplig ståndpunkt att lägga på regeringens ansvar att gå in och reglera vad olika partier gör så länge det är lagliga saker. Skulle det vara olagliga saker har vi självständiga rättsvårdande myndigheter. Det förvånar mig att det verkar råda osäkerhet på den punkten. Sådant brukar bara ske i länder som har problem med just den saken.

Sverige är en rättsstat. Vi förblir en rättsstat. Låt oss diskutera öppet och ärligt, också våra arbetsmetoder, och kritisera varandra om vi tycker att man gör fel. Så funkar en rättsstat.

(Applåder)


Anf. 19 Muharrem Demirok (C)

Fru talman! Statsministern sa att han skulle få ordning på Sverige. I stället bevittnar vi nu hur statsministern trollas, öppet och i realtid, av Jimmie Åkesson. Sverigedemokraterna trotsar statsministern helt öppet, och han verkar finna sig i att bli överkörd gång på gång. De påstådda gränserna verkar vara obegränsat flexibla.

Och nu talas det om politiskt spel. Det här handlar inte längre om trollfabriker. Det handlar inte om politiskt spel, som statsministern påstår. Det handlar om rikets säkerhet, om sådant som sedan Gösta Bohmans tid varit moderata kärnvärden men som verkar ha tappats bort på Tidö slott.

Efter den senaste veckans svar och agerande från Jimmie Åkesson och Sverigedemokraternas hånfulla internutbildningar och uttalanden om att fortsätta precis som man alltid har gjort har jag en fråga till statsministern. Kan statsministern svara på om han litar på Jimmie Åkesson till 100 procent?


Anf. 20 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Fru talman! Jag är glad över Centerns omsorg om samarbetet mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Men om Centern vill diskutera Sverigedemokraterna får de göra det med Sverigedemokraterna.

Det är fullt legitimt att både kritisera och berömma. Jag vidhåller det jag har sagt tidigare: Jag ogillar amerikaniseringen av svenskt debattklimat, jag ogillar anonyma konton och jag ogillar smutskastning, både när den riktas mot meningsmotståndare och mot samarbetspartner. Jag har sagt det många gånger, och jag upprepar det gärna igen.

Det är inte mitt sätt att arbeta, bland annat därför att jag inte gillar det personligen - där kan man tycka olika - men också därför att Sverige har riktiga och viktiga problem att ta tag i. Dem lägger jag nästan hela dygnet på att lösa. Sedan får ni andra traska runt i det politiska spelet.

(Applåder)


Anf. 21 Muharrem Demirok (C)

Fru talman! Statsministern brukar vara snabb med att försöka sätta ned foten, men nu verkar foten inte vilja komma ned. Otydligheten i det som uttrycks är väldigt tydlig. Det handlar inte om Sverigedemokraterna. Det handlar inte om trollfabriker eller politiskt spel. Det handlar om Sveriges säkerhet.

Statsministern har själv uttryckt att han inte vet om han kan lita på Sverigedemokraterna. Därför är frågan legitim.

Statsministern har själv sagt det, och regeringen har uttryckt det tillsammans med Säpo och Magnus Ranstorp: att LVU-kampanjerna är något av det mest allvarliga Sverige har blivit utsatt för. Ändå kan vi i Kalla faktas granskning höra hur anställda på Sverigedemokraternas kansli sitter och pratar om att upprätta hemsidor med syfte att elda på LVU-kampanjen. Därför blir frågan relevant. Det blir inte en fråga om Tidöavtalet eller artighetsklausuler utan om Sveriges säkerhet.

Jag upprepar frågan. Kan statsministern säga om han litar fullt ut på Jimmie Åkesson eller inte?

(Applåder)


Anf. 22 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Fru talman! Jag litar fullt ut på att vi genomför precis det vi har kommit överens om för att förbättra Sverige och lösa stora problem. Det är vad politik handlar om. Det litar jag fullt ut på.

Låt oss tala om LVU-kampanjen. Jag har gång på gång varnat för de farliga konsekvenser som den utomlands orkestrerade kampanjen får - för barn som behöver socialtjänstens omsorger och för risken för attacker från andra länder. Det handlar om verbala men också fysiska attacker, i ett läge med uppskruvat tonläge internationellt och höjd terrorhotrisk i Sverige. Allt detta tar jag, som Muharrem Demirok vet, på mycket stort allvar.

Samtidigt har vi yttrandefrihet i Sverige. Man får säga väldigt mycket dumheter i Sverige. Om det skulle begås lagbrott har vi rättsvårdande instanser som tar hand om de sakerna. Det är inte min uppgift. Men bara för att det är lagligt måste det inte vara lämpligt. Jag säger det gång på gång: Om man säger sådana dumheter om svensk socialtjänst riskerar det att få allvarliga konsekvenser.

(Applåder)

(TREDJE VICE TALMANNEN: Jag vill uppmärksamma att rekvisita inte ska användas i kammaren, utan det är det talade ordet som gäller.)


Anf. 23 Amanda Lind (MP)

Fru talman! Hot, hat och rasistiska drev har blivit vardag för många som väljer att engagera sig politiskt. Människor häcklas och hånas på nätet och tvingas se sig över axeln en extra gång när man är på väg hem från ett politiskt möte. Många tvekar i dag att göra sin röst hörd på nätet, av rädsla för att bli utsatt. Jag blir beklämd när Ulf Kristersson kallar detta för politiskt spel. Jag vet nämligen att Ulf Kristersson vet att ord spelar roll och att vi politiker har ett ansvar för hur vi uttrycker oss och vilka konsekvenser det får.

Trots det har Ulf Kristersson valt att bygga sin regering på Sverigedemokraterna. Och det som enligt Jimmie Åkesson är politisk satir skapar svallvågor av rasism, av hat och av hot. Svaret på Kalla faktas avslöjande om SD:s trollfabriker, att kalla det för en inhemsk påverkansoperation, och sättet att se på fria medier hör inte hemma i Sverige.

Vad avser statsministern att göra för att sätta stopp för och motverka det hat som följer i Sverigedemokraternas spår?

(Applåder)


Anf. 24 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Fru talman! Låt mig först av allt välkomna Amanda Lind till partiledarkretsen. Det är ett mycket spännande arbete. Jag kan utlova många spänstiga debatter oss emellan de kommande åren. Välkommen!

Jag har gång på gång sagt vad jag tycker om det tonläge som beskrivs. Det sker alldeles riktigt på sociala medier, men om vi ska vara ärliga sker det inte bara på sociala medier. Jag har flera gånger fått avbryta fysiska möten därför att mobbar, gaphalsar, tagit sig in med syfte att förstöra de mötena, därför att de tycker annorlunda i en sakfråga.

Jag har sett många torgmöten där människor som haft mindre skydd omkring sig än vi partiledare inte velat göra sina röster hörda därför att de möter människor som är hotfulla och hatiska - från höger till vänster. Låt oss vara ärliga på den punkten. Låt oss därför ta ett gemensamt ansvar i alla partier för att upprätthålla ett anständigt samtalsklimat.

Jag är mycket bekymrad över detta, men låt oss inte isolera det till några få. Detta är ett mycket bredare samhällsproblem, nu senast i form av Sverigedemokraterna, som får välförtjänt kritik för det.

(Applåder)


Anf. 25 Amanda Lind (MP)

Fru talman! Tack, statsministern, för svaret! För mig blir det näst intill plågsamt att höra hur Ulf Kristersson och Moderaterna hela tiden försöker adressera denna fråga som ett problem för alla partier. Självklart ska vi ta ett gemensamt ansvar för det demokratiska samtalet, men faktum kvarstår: Användandet av anonyma konton med detta innehåll är något som är förbehållet Sverigedemokraterna.

Jag måste återigen fråga. Statsministern talar om sakpolitik. Det finns möjlighet att agera sakpolitiskt när det gäller detta. Vi i Miljöpartiet har lagt fram ett initiativ om att förbjuda möjligheten för partier att ha anonyma konton. Det är en konkret sakfråga där statsministern skulle kunna haka på. Min fråga är om man är beredd att stötta detta initiativ. Och återigen: Hur tar statsministern ansvar för att hans regeringsunderlag inte bidrar till att förpesta det politiska samtalet på detta sätt?

(Applåder)


Anf. 26 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Fru talman! Precis som jag sa tycker jag extremt illa om anonyma konton. Jag tycker illa om människor som smutskastar andra. Jag skulle aldrig komma på tanken att göra en sådan sak själv. Jag tycker illa om detta.

Senast är det Sverigedemokraterna som fått kritik. Men låt oss vara ärliga - många andra har smutskastat sina meningsmotståndare på andra sätt tidigare. Detta förminskar inte kritiken denna gång, men låt oss ändå vara ärliga om detta.

Ett utmärkt förslag är att diskutera precis denna fråga i en pågående utredning om partifinansiering. I dag är detta alldeles uppenbart lagligt. Kan vi enas om något annat, lagstiftningsmässigt eller som en code of conduct, är jag helt öppen för det.

Men jag är inte en domare som på egen hand bestämmer vad man får säga och hur i Sverige, så länge det är lagligt. Däremot har jag rätten att säga att inte allt som är lagligt är lämpligt.

(Applåder)


Anf. 27 Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Just nu, samtidigt som vi samlas här i kammaren, kämpar tusentals ukrainska kvinnor och män i skyttegravarna. De kämpar för sin frihet och demokrati och för Ukrainas rätt till självbestämmande men också för oss, för vår trygghet. Ingen uppgift är så viktig de kommande åren i Europa som att vi säkerställer att Ryssland inte tillåts vinna kriget. Då måste vi markera, fru talman, när det finns krafter här i riksdagen som sprider ryska narrativ och försöker undergräva stödet till Ukraina.

Den 9 juni har vi alla ett val att göra. Detta EU-val kommer inte att likna något annat, helt enkelt för att det är så mycket som står på spel. I en orolig tid är Europasamarbetet . Ursäkta, det är svårt att tala. Kan jag få extra tid nu eftersom det är svårt att koncentrera sig när de sitter och småpratar så pass högt?

(TREDJE VICE TALMANNEN: Jag ber alla att iaktta tystnad när någon annan talar.)

I en orolig tid är Europasamarbetet en trygg hamn. Sverige och svenska folket behöver ett starkt och enat Europa. Det är bara ett starkt och enat Europa som kan stötta Ukraina, få bukt med den gränsöverskridande brottsligheten, se till att andra länder gör sin del när det handlar om att få ned utsläppen och lyfta vanligt folk ur den ekonomiska krisen. Och det är bara ett starkt och enat Europa som kan stå upp mot Putin.

Men då måste vi stå upp mot de högerpopulistiska och auktoritära krafter som vill splittra oss och göra Europa svagare. Då måste vi välja sammanhållning framför splittring, fru talman. Det är ingen liten sak.

(Applåder)


Anf. 28 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Fru talman! Låt mig återkomma till sakpolitiken. I min inledning nämnde jag betydelsen av den svenska skogen, en basindustri som står för 200 miljarder i exportinkomster och 120 000 svenska jobb och är avgörande för klimatomställningen.

I Bryssel är det en etablerad sanning att den förra regeringen inte talade med tydlig röst för det svenska skogsbruket. Det finns flera exempel på detta. Den förra regeringen röstade för en skadlig lagstiftning som vi nu försöker ändra. Man gjorde inte gemensam sak med andra länder som försökte stoppa lagstiftning i tid och var inte ens närvarande på viktiga möten där detta diskuterades. Nu står vi upp för den svenska skogen på riktigt.

Under nästa mandatperiod kommer frågan tillbaka. Då är frågan på agendan en gång till, och vår utgångspunkt är tydlig: Svensk skog ska inte kompensera för smutsiga industriers utsläpp i andra länder. Är ni i Socialdemokraterna nu beredda att ändra er politik och göra gemensam sak med oss för att rädda svenskt skogsbruk?


Anf. 29 Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Jag har tillbringat många timmar i Bryssel med att förklara hur viktig den svenska skogen är för klimatomställningen men också för det svenska näringslivet - för Sverige och svensk industri. Jag tror att Ulf Kristersson ska fråga Ursula von der Leyen om hur trött hon var på att höra mitt tjatande. Fråga Frans Timmermans hur många timmar jag har tillbringat tillsammans med honom. Där har vi inget att skämmas för.

Ulf Kristersson säger att det är viktigt att jobba med sakfrågor och ta itu med viktiga frågor; det är detta som är hans fokus. Men rasism och hets mot unga som engagerar sig politiskt är väl också viktiga frågor? Hur tänker Ulf Kristersson ta itu med dem, tillsammans med det parti som, har vi lärt oss, har hundratals anonyma konton just för att sprida rasism, vitmaktpropaganda, nynazism och hets mot unga klimataktivister?

(Applåder)


Anf. 30 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Fru talman! Det säger partiledaren för det parti vars egna medlemmar skickade ut nidbilder och antydningar om att Fredrik Reinfeldt på sin tid skulle vara pedofil. Ett sådant hyckleri! Jag har gång på gång vänt mig mot den här tonen, men det får finnas gränser. Den som kan säga att man själv inte sprider hatisk propaganda eller smutskastning och inte haft skäl att själv be om ursäkt å partivänners vägnar kan kasta första stenen.

Nu vänds blickarna, på goda grunder, mot sverigedemokrater. Jag tycker illa om det sätt de har arbetat med sin kommunikation på. Jag har sagt detta personligen, och jag har sagt det publikt, gång på gång.

I den mån ni gjorde avtryck i Bryssel missade alla andra det. När jag bjöd in Ursula von der Leyen och Petteri Orpo till möte om skogen i Stockholm hade de inte hört den förra regeringens uppfattningar i den frågan.

(Applåder)


Anf. 31 Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Alla partier har haft medlemmar eller anställda som har gjort övertramp. Även Ulf Kristerssons närmaste medarbetare har gjort dataintrång hos oss socialdemokrater. Skillnaden är att partierna då har bett om ursäkt. De har gjort om, och de har gjort rätt.

Nu samarbetar Ulf Kristersson med ett parti som säger att de kommer fortsätta att via anonyma konton sprida hat, hets och hot och förpesta det svenska politiska samtalet. Ulf Kristersson talar om att vara vuxen, den vuxne i rummet. Men är det i ett sådant läge vuxet att tydligt markera och ta avstånd och säga ifrån, eller är det vuxet att göra som Ulf Kristersson och stoppa huvudet i sanden?

(Applåder)


Anf. 32 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Ett starkare Sverige kräver ett starkare Europa, ett Europa som tar ansvar i klimatomställningen. Där är jag väldigt glad över att vi nu har en stark klimatplan som kan ta hela Europa till nettonoll och göra oss till den första klimatneutrala kontinenten. Då är kärnkraft en väldigt central del.

Min fråga till Magdalena Andersson är: Tänker Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i Europaparlamentet arbeta för att vi ska bygga mer kärnkraft i Sverige och i övriga Europa? Vill ni se denna kärnkraft som en viktig del i klimatomställningen, och är Magdalena Andersson beredd att se till att man inte stänger fungerande och säker kärnkraft i Europa, vilket skulle förvärra klimatkrisen?


Anf. 33 Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Vi har varit väldigt pragmatiska i den frågan. Vi tycker att Europa behöver mer billig el, och den behöver byggas ut snabbt. Därför skulle vi behöva en bred energiöverenskommelse i Sverige. Det skulle vara bra.

Däremot vill vi inte skicka svenska skattebetalares pengar till att bygga dyr kärnkraft i andra länder. Jag tror inte att det är där pengarna gör störst nytta.

Johan Pehrson, våra partier banade tillsammans vägen för den svenska demokratin med fri och allmän rösträtt och fria och oberoende granskande medier. Men just nu tycks du ha reducerat det stolta svenska liberala partiet till en verksamhet vars främsta politiska syfte är att bana vägen för Sverigedemokraternas högerpopulism. Varför då?


Anf. 34 Johan Pehrson (L)

Fru talman! När man ska lösa energifrågan i Europa är det centralt att göra det med ny, ren och koldioxidfri el för att stoppa klimatförändringen. Då duger det inte att säga att vi inte behöver göra mer på europeisk nivå.

Senast vi debatterade här sa Magdalena Andersson att Socialdemokraterna visst är för ny kärnkraft på de ställen där kärnkraft redan finns. Men vi pratar om att kunna bygga ny kärnkraft i Sverige på nya ställen, för vi behöver göra vår del. Vi behöver tio reaktorer i Sverige, men vi behöver säkert uppemot 100 i Europa. Det är så vi kan ta Europa framåt. Det är så vi kan se till att Europa blir koldioxidfritt och ett föredöme för hela världen att ta efter.

Den svenska demokratin bygger på att partier ställer upp i allmänna val och får röster. Det handlar om att man argumenterar för sin sak. Vi andra ska säga att de som begår övertramp ska sluta med det. Är vi inte nöjda med detta ska vi ändra lagarna. Det är Liberalernas förslag.


Anf. 35 Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Det är många som med sorg betraktar dagens liberaler - ett parti som har stått upp för så mycket av det som är Sverige och som vi tror på, där demokratin är grunden. Nu har man i stället valt att samarbeta med ett parti som angriper de fria medierna och sprider hat och hets mot människor på grund av deras tro och deras religion.

Det var ju inte så att Johan Pehrson inte hade något annat val efter valet 2022. Johan Pehrson hade kunnat välja en annan väg. Han hade kunnat samarbeta med mig snarare än med Sverigedemokraterna. Vi kan ju konstatera att det blev mer liberal politik i januarisamarbetet än det är nu, när han dagligen blir överkörd och nedmanglad av Jimmie Åkesson.

(Applåder)


Anf. 36 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! Efter snart 15 år i de här debatterna borde jag ha lärt mig att man ska kontrollera noga att man verkligen har tryckt på sin knapp. Det gjorde inte jag, så jag fick aldrig prata i det senaste replikskiftet. Men jag tänker säga ungefär samma sak nu; det spelar alltså inte så stor roll.

Socialdemokraterna har ju genom den påverkansoperation som har satts igång, inte minst av TV4, fått valrörelsen, eller åtminstone inledningen av den, precis dit de vill. De slipper tala om sitt enorma svek mot Sverige, mot svenska intressen och mot svenska folket nere i Bryssel. I Bryssel strider de för fortsatt stor invandring trots att de här hemma i Sverige påstår att de alltid har varit för en stram invandring och ska vara det även fortsättningsvis. De försämrar för svenskt skogsbruk. De röstar för att tvinga helt vanliga villaägare att tvångsrenovera sina hus för hundratusentals kronor och så vidare.

Detta vill alltså inte Magdalena Andersson och hennes socialdemokrater prata om, och nu slipper de det. Nu får de prata om någonting annat i stället. Och jag förstår att de inte vill prata om det. Jag hade skämts ögonen ur mig om jag hade varit Magdalena Andersson och svikit svenska folket på det sätt som Socialdemokraterna gör i Bryssel.

Sverigedemokraterna har ingenting att skämmas för, och särskilt inte utifrån hur vi agerar i Bryssel. Det är inte vi som har förstört Sverige. Det är inte vi som har förstört det här landet genom massinvandring, allmän kravlöshet och gullande med grovt kriminella, utan det är primärt Socialdemokraterna som har gjort det.

Fru talman! När vi nu går till val den 9 juni handlar valet i första hand om huruvida vi ska fortsätta på samma sätt som Socialdemokraterna och andra i Bryssel eller om vi vill ha en förändring. Det är Sverigedemokraterna som står för den förändringen.

(Applåder)

I detta anförande instämde Eric Westroth (SD).


Anf. 37 Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Nu har vi lyssnat på Sverigedemokraternas fria fantasier i fem minuter. Det finns bara ett problem för Jimmie Åkesson - verkligheten.

Tusentals vårdanställda kommer nu att bli av med jobbet på grund av Jimmie Åkessons hemkokta sjukvårdskris. Men Jimmie Åkesson tänker inte stanna där. Han ska med kirurgisk precision försämra a-kassan just för kvinnor i LO-yrken, och stupstocken verkar återinföras.

Vad säger Jimmie Åkesson till undersköterskan som nu blir varslad och som tack vare dig kommer att möta en försämrad a-kassa? Vad säger du till vårdbiträdet som blir kvar på avdelningen men är utsliten av stress och under sjukskrivningen behöver oroa sig för att bli utförsäkrad, snarare än att fokusera på att bli frisk?

Före valet lovade Jimmie Åkesson att vara garanten för välfärden. Vad säger Jimmie Åkesson till de här kvinnorna i dag?

(Applåder)


Anf. 38 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! Jag säger att vi tillsammans med regeringen har skjutit till massor av miljarder till regionerna så att undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och annan personal ska kunna vara kvar trots att regionerna har en ansträngd ekonomi. Förhoppningsvis och med all sannolikhet är denna ansträngda ekonomi tillfällig. Det ser faktiskt ljusare ut redan nästa år. Detta är fakta.

Jag säger också, fru talman, att Socialdemokraterna hade makten i åtta år. Med vissa undantag har man i princip haft makten i hundra år. Att skylla mig för hur det ser ut i Sverige i dag tycker jag därför är lite magstarkt.

Socialdemokraterna har till exempel lovat bättre arbetsvillkor i vård och omsorg i val efter val efter val. Man har lovat rätt till heltid, och man har lovat att ta bort delade turer i vård och omsorg. Av någon märklig anledning har man inte verkställt det, fru talman, men om jag får möjlighet tänker jag verkställa de sakerna. Det är mitt besked till dem Magdalena Andersson försöker adressera.

(Applåder)


Anf. 39 Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Det är inte utan att man undrar om Jimmie Åkesson någonsin i sitt politiska liv kommer till en punkt där han tar ansvar för någonting - för sina egna trollfabriker, för att Sverige som enda land i Norden inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen, för byggnadsarbetarna som nu blir arbetslösa när byggandet kraschar eller för den sjukvårdskris som han rullar ut över landet.

Det är ju så att det kommer att vara 5 000 färre anställda i svensk sjukvård i slutet av detta år. Jimmie Åkesson föreslår en försämrad a-kassa just för kvinnor i dessa LO-yrken, just för de kvinnor som nu kommer att bli arbetslösa. Han vill också återinföra stupstocken i sjukförsäkringen.

Det här sker när du har makten, Jimmie Åkesson. Ta ansvar för dina beslut!

(Applåder)


Anf. 40 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! Jag tänker inte ta ansvar för socialdemokratisk politik eller för socialdemokratiska haverier och misslyckanden. Det får Socialdemokraterna göra, och sedan får väl väljarna bedöma om de tycker att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna tar tillräckligt ansvar för detta eller inte.

Jag tänker heller inte börja bedriva socialdemokratisk politik, fru talman. Det är inte därför jag och mina ledamöter i församlingen är valda. Vi är valda för att bedriva sverigedemokratisk politik, och det gör vi med viss framgång. Vi har 20 procent av rösterna. Det innebär att man inte kan få igenom 100 procent av sin politik - det vore ganska orimligt om vi skulle få det, även om jag gärna hade velat det. Men vi kan få igenom en hel del av vår politik, precis som andra partier i regeringssamarbetet får igenom delar av sin politik.

Så fungerar vår demokrati. Så fungerar vårt flerpartisystem. Jag är väldigt glad att jag får möjlighet att verka i en demokrati som den svenska och kunna påverka utifrån det valresultat och det förtroende som väljarna har gett oss. Det jobbar jag för, och jag tar ansvar för det jag har ansvar för.

(Applåder)

(TREDJE VICE TALMANNEN: Jag vill påminna samtliga om att även i partiledardebatter gäller att samtliga talar via talmannen, varför "du" och "dig", enligt vår parlamentariska sed, inte förekommer.)


Anf. 41 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Uppenbarligen är inte Jimmie Åkesson intresserad av att ta ansvar för de beslut han själv har fattat. Han har bromsat en bankskatt som hade kunnat hjälpa hushållen genom krisen, han har stoppat en höjning av barnbidragen och han kommer nu att kraftigt sänka a-kassan - 10 000 kronor för en vanlig LO-arbetare i sänkt a-kassa - och att försämra sjukförsäkringen. Han har även aktivt arbetat för att vi inte ska skjuta till mer pengar till kommunerna.

Även på EU-nivå är jag förvånad över detta sverigedemokratiska poserande. Sverigedemokraterna säger ingenting om att det är EU som styr järnvägarna i Sverige. Det har de inte jobbat emot. Det är EU som styr, och de har sålt ut svensk el till Tyskland.

Kommer Sverigedemokraterna att jobba för att allmännyttan i Sverige ska styras av oss i Sverige och inte pådyvlas de kommersiella krav som kommer från EU?


Anf. 42 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet kan lita på att varje sverigedemokrat som väljs antingen till riksdagen eller till Europaparlamentet kommer att verka för att så mycket makt som möjligt över allting ska flyttas tillbaka till eller stanna i Sverige så att det är de som väljs här i Sverige i fria och allmänna val till riksdagen som beslutar om svensk lagstiftning och inte andra länders politiker, som vi inte kan rösta på och inte kan avsätta.

Det är min utgångspunkt, och framför allt är det min utgångspunkt i Sveriges förhållande till EU och det EU-val som vi nu står inför. Därom behöver Nooshi Dadgostar inte tveka; det är en ganska självklar sak.

Den där bankskatten låter jättebra, fru talman. Vi har också nosat på sådana förslag, och jag utesluter det inte. Problemet är, framför allt som det är konstruerat utifrån det Vänsterpartiet föreslår, att det alltid drabbar oss som är kunder i banken - alltid. Det är inte banken som drabbas av bankskatt, utan det är de som är kunder i banken. Därför är vi emot Vänsterpartiets förslag.

(Applåder)


Anf. 43 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Bankskatten är konstruerad så att det ska sänka räntorna och kostnaderna från bankens sida. Det kommer alltså inte att påverka kunderna. Det är precis så vi har konstruerat det, så det Jimmie Åkesson säger är helt fel.

Däremot noterar jag att Sverigedemokraterna inte svarar på frågan om allmännyttan. Ni har inte jobbat för att vi själva ska bestämma över allmännyttan i Sverige. Det hade sänkt hyrorna med flera tusenlappar. Detta har inte Sverigedemokraterna jobbat för.

Ni har suttit i EU-parlamentet hur länge som helst. Ni har låtit EU styra över järnvägen. Nu vill nu sälja ut vår svenska el i södra Sverige till Tyskland. Ni sitter tysta när Scholz är här på besök.

Allt detta är ett sverigedemokratiskt poserande. Sverigedemokraterna gör ju ingenting av det de säger. Jag ställer frågan igen: Ska allmännyttans regler bestämmas i Sverige? Kommer Sverigedemokraterna att aktivt arbeta för detta? Det har ni inte gjort förut. Kommer Sverigedemokraterna att arbeta för detta så att vi kan sänka nyproduktionshyrorna med flera tusenlappar - ja eller nej?


Anf. 44 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! När det gäller Nooshi Dadgostars och Vänsterpartiets beräkningar och allmänt kunnande kring ekonomisk politik vågar jag inte ta gift på att hon har rätt. Men om frågan ändå är mer allmän, det vill säga om vi vill verka för att det är här i Sverige som vi beslutar om svenska förhållanden och att inte andra länders politiker ska göra det är svaret ja. Jag tyckte att det var ganska tydligt i det förra replikskiftet.

Det är samma sak när det gäller bankskatten. Det kan som sagt låta väldigt bra med en bankskatt. Det är väldigt populistiskt. Men vi som inte ägnar oss åt populism utan försöker lösa riktiga problem ser också problem med populistiska förslag som är just poserande, det vill säga om vi lägger skatt på bankerna kommer det att komma svenska folket till del. Nej - för då höjer bankerna någon annan avgift så att de inte drabbas av den skatten.

Genomför det ni om ni vill när ni får makten, om ni får den, men vi tänker inte bidra till det.

(Applåder)


Anf. 45 Muharrem Demirok (C)

Fru talman! Från riksdagens talarstol hör vi angrepp på fria, oberoende medier om påverkanskampanj. Låt oss därför påminna varandra om den största påverkanskampanjen mot Sverige i modern tid. Så kallar svenska myndigheter LVU-kampanjen, byggd på lögner om att socialtjänsten kidnappar muslimska barn. Terrorexperten Magnus Ranstorp, Säpo och regeringen själv är alla eniga om att kampanjen har ökat hotet mot Sverige.

I Kalla faktas avslöjande hörde vi klart och tydligt sverigedemokratiska tjänstemän tala om att registrera hemsidor för att sprida desinformation på arabiska om kidnappade barn. Min fråga till Jimmie Åkesson är därför rak och tydlig: Kan Jimmie Åkesson själv med 100 procents säkerhet säga att ingen i hans parti eller med koppling till hans parti har förstärkt eller spridit vidare delar av LVU-kampanjen?

(Applåder)


Anf. 46 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! När man lyssnar på Muharrem Demirok kan man nästan tro att det är Sverigedemokraterna som har haft problem med islamister i partiet.

Så är det inte, fru talman, utan det är Centerpartiet som har haft det problemet - ett återkommande problem som faktiskt också har fått konsekvenser för verkliga människor genom islamistiska nämndemän och så vidare.

Att Sverigedemokraterna på något sätt skulle bidra till islamistiskt inflytande i Sverige eller islamistiska påverkansoperationer i Sverige är något av det mest befängda jag någonsin har hört. Hur Muharrem Demirok kan dra den slutsatsen utifrån det förvridna, förvrängda och bisarra reportage som TV4 har visat förstår inte jag. Jag förstår över huvud taget inte var han får detta ifrån, men han har upprepat detta så många gånger nu.

Nej, vi har inga islamister i vårt parti som ägnar sig åt detta. Sopa rent framför egen dörr, brukar man säga, fru talman, och jag tycker att Muharrem Demirok ska ta det till sig.

(Applåder)


Anf. 47 Muharrem Demirok (C)

Fru talman! Jag förstår att Jimmie Åkesson vill höja tonläget. Jag förstår det mycket väl. När man ställs inför en situation att man behöver ta ansvar för sin egen politik när man inte har behövt göra det blir det svårt.

Centerpartiet tar ansvar för sin politik och för sitt parti. Vi låter inte några människor som har begått fel ta examen, springa ut med Pommac och konfetti när man har blivit påkommen med att driva trollkonton. Men uppenbarligen skiljer vi oss åt. Vi tar ansvar. Du behöver lära dig det.

Om Jimmie Åkessons samarbetspartier nöjer sig med totala icke-svar kommer inte jag att nöja mig med det, och inte heller Centerpartiet eller svenska folket kommer att nöja sig med det. Jag frågar igen: Kan Jimmie Åkesson garantera att ingen person med koppling till Sverigedemokraterna eller till er dolda verksamhet på ett enda sätt har varit inblandad i det som kallas för LVU-kampanjen?

(Applåder)


Anf. 48 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! Ja, jag kan garantera det. Jag kan garantera, fru talman, att islamistiska påverkansoperationer är ingenting som vi sysslar med, till skillnad från andra partier i Sveriges riksdag. Tyvärr är det inte bara Centerpartiet som har behövt ta ansvar för sådant, utan det är också andra partier. Vi hade islamister i regeringen för inte så länge sedan, och det finns partier som har haft islamister i sina partistyrelser och liknande.

Jag lyssnade på Muharrem Demirok tidigare när han höll sitt anförande. Han måste ha missuppfattat fullständigt vad det är som TV4 och Kalla fakta har visat. De visar ingen trollfabrik. Sluta använda det begreppet! Det existerar ingen trollfabrik hos oss. Det har TV4 visat. Det sprids ingen desinformation från oss.

Jag diskuterar gärna spelregler för hur vi ska bedriva den politiska debatten, men låt oss då göra det sansat, rimligt och utifrån faktiska fakta, inte utifrån konspirationsteorier och fria fantasier.

(Applåder)


Anf. 49 Amanda Lind (MP)

Fru talman! Sverigedemokraternas klimatpolitik har länge kunnat sammanfattas med att göra så lite som möjligt, gärna någon annan gång någon annanstans och av någon annan. Det brukar låta så, och det brukar ofta avslutas med att lyfta blicken mot Kina eller något annat land långt bort och prata om deras utsläpp. Men det förvånande är att när Sverigedemokraterna i EU faktiskt hade chansen att sätta press på Kina att minska deras utsläpp röstade ni nej.

De nya klimattullarna kommer att utjämna konkurrensförutsättningarna mellan varor som är producerade av europeiska företag, som redan har betalat för sina utsläpp inom utsläppshandeln och varor importerade från andra delar av världen. Det är ju ett "vinnvinnvinn" därför att svenska och europeiska företag gynnas, för att det driver på omställningen i andra delar av världen och för att det är bra för klimatet.

Hur kommer det sig att ni röstade emot detta?

(Applåder)


Anf. 50 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! Låt mig parafrasera en tidigare socialdemokratisk partiledare och statsministerkandidat: Det är bara att titta på vad Miljöpartiet gör, och så gör man precis tvärtom. Då brukar det bli bra.

Det är lite den utgångspunkten som vi ofta har i politiken. Miljöpartiets klimatpolitik har sargat vårt land. Man har lagt ned fullt fungerande kärnkraft, slagit sönder världens bäst planerade energisystem, drivit en politik som har gett oss världens högsta dieselpriser, vilket vi lyckligtvis har åtgärdat genom att föra en annan mer realistisk politik och sänkt dieselpriset med 10 kronor.

Vi fokuserar på elektrifiering, att återuppbygga det som är bra och som var bra med det svenska energisystemet, nämligen kärnkraft. Det behövs. Om vi ska klara omställning och elektrifiering är det kärnkraft vi behöver. Där är Miljöpartiet konsekvent emot. Då förstår jag inte hur man över huvud taget kan kalla sig ett miljöparti.

(Applåder)


Anf. 51 Amanda Lind (MP)

Fru talman! Det är oerhört anmärkningsvärt hur Sverigedemokraterna gång på gång visar hur lite ni bryr er om klimatet, så lite att ni gärna motarbetar andra länders ansträngningar. Det är inte bara klimattullar ni är emot, utan ni har röstat nej till lagen om att sätta press på storföretagen som producerar olika varor. Ni vill avskaffa Fit for 55. Ni vill göra utsläpp billigare, och ni vill riva upp stora delar av arbetet för att skydda svensk natur.

Alla partier röstade för klimattullarna, utom Sverigedemokraterna. Det får mig att undra hur Sverigedemokraterna över huvud taget har tänkt sig att klimatförändringarna ska hejdas. Nej, det räcker inte, det duger inte att tala om kärnkraft. Det är för dyrt, det är för sent och det är inte det som industrin i Sverige behöver för att ställa om till det förnybara och till den gröna framtiden.

(Applåder)


Anf. 52 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! "Alla andra partier" biter inte på mig. Det är lite min livsluft att om alla andra partier gör någonting måste man inte automatiskt hoppa på det. Man kan trots att alla gör på ett visst sätt göra en egen analys och sedan fundera över om man tycker att det är rätt eller inte.

Sverigedemokraterna har gjort just så när det gäller migrationspolitiken och klimatpolitiken. Vi konstaterar att fler och fler följer efter oss. När det gäller migrationspolitiken finns nu en majoritet i kammaren för en mer stram politik. När det gäller klimatpolitiken och den bisarra idén om världens högsta dieselpriser har fler partier som faktiskt en gång i tiden röstade för reduktionsplikten nu valt att följa Sverigedemokraterna och i stället genomfört förändringen.

Vad alla andra partier gör, fru talman, bryr jag mig inte så mycket om. Jag gör det som jag har lovat mina väljare att göra, och det tänker jag fortsätta att göra.

(Applåder)


Anf. 53 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Europa måste vara starkt. Det finns få saker som kan gynna landet Sverige mer. Ska vi klara att stå upp mot Putin måste Europa vara starkt. Ska vi klara klimatet måste Europa vara starkt. Ska vi stoppa gängbrottsligheten måste Europa vara starkt.

Nyss fick vi höra, fru talman, en diskussion mellan två partier, det vill säga Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som båda i varierande grad experimenterar med svexit, trots att vi har sett en brexit utspelas med katastrofala resultat för medborgarna.

Det var så det började, det vill säga att man sa att vi kan bäst, vi behöver inte samarbeta och vi klarar oss bättre själva. Vi är ju Sverige.

Jag älskar Sverige. Jag är Sverigevän. Det kräver ett starkare Europa. Kommer Jimmie Åkesson någonsin att göra slag i saken och driva på för svexit?


Anf. 54 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! Jag håller med Johan Pehrson om att Europa ska vara starkt. Det är viktigt. Men ett starkt Sverige är ett starkt Europa. Sverige är inte så starkt just nu, i synnerhet inte i ett europeiskt perspektiv. Det beror mycket på missgrepp, misstag och usel politik som drivits historiskt och som vi nu får ta ansvar för på olika sätt.

Sverigedemokraterna förespråkar ingen svexit. Sverigedemokraterna försöker agera konstruktivt i denna koloss, konstruktivt på så sätt att det som hör hemma på Europanivå ska beslutas om och samarbetas kring på Europanivå, men sådant som hör hemma på nationell nivå ska beslutas på nationell nivå. Där skiljer vi oss från Liberalerna, som egentligen vill flytta makten över allting till något slags federal stat i Bryssel.

Det är kul med politiska skillnader, jag har ingenting emot det, men vi skiljer oss åt mycket i det avseendet.

(Applåder)


Anf. 55 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Ja, det ska gudarna veta att vi skiljer oss åt, men vi kan hålla en rimlig ton när vi belyser de enorma skillnaderna eftersom vi har valt att gemensamt ta ansvar för Sverige. Vi har knappast ett äktenskap utan ett kontrakt om att vi ska fullfölja viktiga reformer för att göra Sverige starkare. Vi gör det för att stärka den inre och den yttre säkerheten, för att klara migrationen och integrationen, för att lösa energifrågan och för att få ordning på skolan. Det sistnämnda är avgörande för att detta land ska kunna vara starkt.

Sverige klarar dock inte klimatet ensamt, och därför är det viktigt att vi håller i klimatplanen på europeisk nivå. Det är också viktigt att vi har ett starkt stöd till Ukraina från hela Europa, trots att det finns krafter som vill börja förhandla med Putin och svika Ukraina. Det handlar också om gängbrottsligheten. Det behövs mer samarbete för att lösa gemensamma problem. Det är så Sverige blir starkt.

Men låt oss nöja oss med att vi står en bra bit från varandra.

(Applåder)


Anf. 56 Jimmie Åkesson (SD)

Fru talman! Jag har aldrig varit gift, inte heller med Johan Pehrson. Men något slags partnerskap har vi kanske ingått ändå - ett partnerskap för fred, eller vad man ska kalla det.

Vi står långt från varandra här. Men, ja, klimatpolitiken bedrivs bäst på internationell nivå, och den arena vi har som är bäst lämpad för det är givetvis EU. Det betyder inte att allt som beslutas på EU-nivå är bra. Vi vet hur klimatplanen, som Johan Pehrson hyllar, kommer att drabba svenskt skogsbruk. Här tänker vi inte sitta stilla utan fortsätta att göra vad vi kan för att den inte ska drabba svenskt skogsbruk negativt. Det finns även annat, till exempel förbudet mot förbränningsmotorer.

Detta är sådant vi är motståndare till, men det betyder inte att vi är motståndare till att lösa det gemensamt. Klimatplanen innebär dock stora pålagor för Sverige och svensk industri, vilket sannolikt kommer att drabba Sverige långsiktigt. Därför behöver den förändras. Men vi ska fortsätta att samarbeta.

(Applåder)


Anf. 57 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Jag noterar att Ulf Kristersson inte är i salen utan har valt att ha en presskonferens mitt i partiledardebatten, i stället för att ha den strax efteråt. Jag hoppas att det finns goda skäl för detta. Men kanske är det för att slippa ta ansvar för det han behöver göra. Det är svagt och ansvarslöst. Vi har en regering som saknar ledarskap.

Regeringen och Sverigedemokraterna skär ned i vården, försämrar a-kassan och sjukförsäkringen och ökar utsläppen. Sedan öser de på med sina anonyma konton för att finta bort all kritik mot detta. För att slippa debattera sin politik orkestrerar de arméer som ska sprida hot, rädsla och vitmaktsymboler. De arbetar aktivt med att splittra vår befolkning. Så ser deras väg ut.

Men vi vänsterpartister lovar att göra jobbet. Vi kommer att ta fajten för Sverige i Bryssel. Arbetare ska ha goda villkor på jobbet och inte bli utkonkurrerade av kriminella företag med säten i andra länder. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla för alla. Vi ska ha ett Sverige och ett Europa där tågen går i tid och där man kan lägga sig att sova i Stockholm och vakna upp i Paris, Prag eller Rom. Vi kommer alltid att arbeta för låga elpriser eftersom det möjliggör klimatomställningen. Vi kommer att ta bort regeln som höjer hyrorna, och när det är genomfört kommer hyrorna gå ned med flera tusenlappar.

Vi kan förändra Sverige och Europa. Med en stark vänster i EU-parlamentet kommer vi att göra Sverige till ett bättre land att leva i.

(Applåder)


Anf. 58 Muharrem Demirok (C)

Fru talman! Ibland sätter ett så enkelt ord som "men" fingret på något större: Jag vill inte låta ryssvänlig, men vi måste tvinga Ryssland till förhandling på något sätt. Orden uttalades av en kollega till Nooshi Dadgostar, fjärdenamn på Vänsterpartiets Europavalslista. Hon pratade om att utforska alla vägar för förhandling mellan Ryssland och Ukraina.

Jag tänker att det är passande att försöka bringa klarhet i denna fråga här och nu. Är Vänsterpartiets hållning att Ukraina ska förhandla med Ryssland?


Anf. 59 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Nej, självklart inte. Det är väldigt enkelt för Ryssland att skapa fred; det är bara att dra sig ur Ukraina. Ukraina tillhör ukrainarna. Varje centimeter av Ukraina ska tillbaka till det ukrainska folket. Varje folk har rätt att bestämma över sin väg framåt och sin framtid. Det är vi mycket tydliga med. Detta vet Muharrem Demirok, men han väljer att göra sig lite dummare än vad han är. Han vet precis var Vänsterpartiet står i denna fråga.

Jag beklagar att Muharrem Demirok inte väljer att göra gemensam sak med oss och driva på regeringen för att Sverige ska exportera Jas 39 Gripen till Ukraina. Tillsammans skulle vi kunna prioritera Ukraina i alla exportaffärer både nationellt och på EU-nivå för att snabbt skapa fred när Ryssland har dragit sig ur hela Ukraina.

(Applåder)


Anf. 60 Muharrem Demirok (C)

Fru talman! Jag kanske är dummare än vad jag ser ut, men orden var tydliga: Jag vill inte låta ryssvänlig, men vi måste tvinga Ryssland till förhandling på något sätt.

Detta är allvarligt. Sådan här retorik ska inte uttalas av ett svenskt parti mitt under brinnande krig, för när Europas fred och frihet står på spel finns inte utrymme för oklarheter. Och oklarheterna är fler, för Vänsterpartiet har ju tidigare svajat i stödet till Ukraina.

Jag är glad över att frågan om Jas 39 Gripen tas upp. Centerpartiet var det första riksdagsparti som tog upp frågan om minst 1 procent av bnp i stöd till Ukraina och att inget tak skulle sättas.

Jag hoppas att vi nu kan få klarhet och få höra att idén om att en förhandling om fred är nödvändig inte har slagit rot i Vänsterpartiet.

(Applåder)


Anf. 61 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Jag inser att Muharrem Demirok har ett svårt uppdrag. För att få relevans i svensk politik griper han efter varje halmstrå för att få in sin kandidat i EU-parlamentet, och han måste skapa något slags konflikt med Vänsterpartiet för att elda på de egna medlemmarna.

Jag uppmanar ändå Muharrem Demirok att inte göra politiskt spel av sådana här viktiga frågor. Det finns en bred överenskommelse i Sverige om ett starkt stöd till Ukraina, och i EU-parlamentet kommer det att vara mycket viktigt att Sverige har denna ståndpunkt.

Vänsterpartiet vill gå ännu längre. Vi vill att Sverige i alla lägen prioriterar vapenexport till Ukraina framför att skicka vapen till Brasilien, USA, Indien med flera. Vi hoppas att vi har med oss Centerpartiet i denna kamp.

(Applåder)


Anf. 62 Ebba Busch (KD)

Fru talman! För två veckor sedan hade Vänsterpartiet sin kongress i den fantastiska staden Jönköping. Ett nytt partiprogram skulle antas, och till stor del gick detta under radarn.

Sveriges medlemskap i Nato är däremot avgörande i betydelsen för stabiliteten i vårt närområde. Nato gör Sverige säkrare, och Sverige gör Nato starkare. Nato är en garant och en förutsättning för freden och friheten i Europa.

Tyvärr kommer Vänsterpartiet till en annan slutsats. Det rödgröna alternativet fortsätter alltså att vara splittrat i en fråga som är avgörande för Sveriges säkerhet. I Vänsterpartiets partiprogram står det nu att Sverige ska vara en motvikt till Natos uppbyggnad med sikte på att lämna organisationen.

Min fråga till Dadgostar är: Hur motiverar Vänsterpartiet sitt nej till Nato?


Anf. 63 Nooshi Dadgostar (V)

Fru talman! Det beslut som fattades på Vänsterpartiets kongress var att Vänsterpartiet ska arbeta i Nato för att förändra de förlegade strukturer som finns.

Det var inte bra att Turkiet fick bestämma över svensk utrikespolitik i den process som Ebba Busch styrde. Det var ett svagt ledarskap från Ebba Busch och hennes regering. Det kommer vi att vilja förändra. Diktaturer ska inte bestämma över demokratier. Erdogan är en man som har politiska flyktingar. Häromdagen fängslade han vänsterpartiets partiledare på 42 år på politiska grunder. Där hade den här regeringen behövt tydligt uttrycka sin kritik.

Vi kommer i grunden inte att tycka att demokratier ska samarbeta med diktaturer i så viktiga frågor som säkerhetspolitiken. Jag tycker att det är bra att jag har detta gemensamt med Johan Pehrson, som också vill utesluta Turkiet.


Anf. 64 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Det är ganska stor skillnad på att vilja vara med och förändra och utveckla Nato och ha som mål att vara motvikt till Nato. Nooshi Dadgostar låtsas inte om att det är detta man har tagit beslut om eller att man vill ta sikte på att lämna Nato. Det är något helt annat, herr talman, än det Nooshi Dadgostar framför här.

Jag kan förstå och har respekt för de principiella invändningarna, men det här dubbelspelet uppskattar jag inte. Det blir inte bättre när vi i en Ukrainadebatt i tv kunde höra fjärdenamnet uttrycka att hon inte vill låta ryssvänlig men att hon menar att vi måste tvinga Ryssland till förhandling på alla olika sätt och att man måste utforska alla vägar. Hade man uttryckt sig så som kandidat för Kristdemokraterna hade man inte längre haft stödet att vara kandidat.

Tack vare att Sverige nu är med i Nato underlättar vi för att hjälpen kan komma om den östra flanken skulle attackeras. Jag undrar om Nooshi Dadgostar tror att de baltiska staterna ångrar sitt medlemskap, och vad är alternativet om V nu ska verka för att man lämnar?


Anf. 65 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Jag vill att alla som lyssnar på den här debatten ska veta att Vänsterpartiet vill skicka mer vapen än Kristdemokraterna till Ukraina för att få ut den sista ryssen från deras land. Vi vill skicka mer vapen, men det är Kristdemokraterna som bromsar.

Marknadsskolan har inte varit bra för Ebba Busch. Det står inte "motvikt mot Nato" utan "Natos uppbyggnad" - de strukturer som gör att diktaturer får bestämma över demokratier. Det var ju det som hände. Turkiet skulle bestämma över svensk inrikes- och utrikespolitik. Det märker vi nu när regeringen inte tydligt säger att det är fel att ha politiska flyktingar.

Den typen av samarbetspartner tycker Vänsterpartiet inte att man ska ha på sikt i säkerhets- och försvarssamarbeten. Vi tycker i grund och botten att en organisation som Sverige ska vara med i måste vara en organisation med demokratier. Tillsammans med diktaturer kan man inte försvara öppenhet, demokrati och säkerhet.

(Applåder)


Anf. 66 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! En fråga som ofta dyker upp i huvudet är: Vad är frihet? För mig har frågan ofta fått svaret: att ta min son i handen, ta jackan i hallen och följa honom till skolan, att prata om allt mellan himmel och jord, att träffa kollegorna på jobbet eller att stå här i en fri, öppen debatt mellan demokratiskt valda partier.

Det är en frihet som vi länge har tagit för given, men som just nu raseras i ett europeiskt grannland. I Ukraina har skolor som precis liknar min sons skola bombats sönder, familjer har splittrats och föräldrar har fått byta jobb och vardag mot frontens skyttegravar och skyddsrum av en enda anledning: Vladimir Putin och hans satans mördare.

Kampen för Ukrainas frihet är avgörande. Vårt stöd avgör deras framtid, och deras framtid avgör vår. Nu är inte tid att ifrågasätta det, underminera det eller prata om att begränsa det. Stödet måste öka, och jag välkomnar regeringens besked i detta - som Centerpartiet har föreslagit för ett bra tag sedan från Sverige och från EU: Mer pengar, mer vapen och mer humanitär hjälp måste till.

Sverige måste bidra med det finaste vi har: Jas 39 Gripen. Vi måste göra mer för de ukrainska flyktingarna här hemma på allvar, inte bara genom ord. Vi måste också agera tuffare mot alla Putinkramare och mot Putin själv. Vi måste skärpa sanktionerna, beslagta varenda rysk blodsrubel eller euro och skicka dem till Ukraina samt tvångsförvalta ryskägda Kubals aluminiumverk i Sundsvall.

Nu finns bara en väg framåt - att hålla gränsen mot Ryssland och Putin, för freden och friheten och för att se till att också ukrainska föräldrar får ta jackan från kroken i hallen, ta sina barn i handen och promenera mot skolor igen, mot friheten.

(Applåder)


Anf. 67 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Telefoner och appar blir en allt större del av våra barns liv. Faktum är att var tredje flicka i årskurs 1 i gymnasiet sover med mobilen i sängen.

Sociala medier blir lite grann som knark för barnens hjärnor. Dopaminpåslaget gör att det är få saker utanför som blir roliga. Samtidigt har antalet barn och unga som äter antidepressiva läkemedel ökat kraftigt de senaste åren. Köerna till bup är fortsatt långa. Allt detta är såklart inte sociala mediers fel, men skärmanvändningen tränger undan sådant som vi vet är absolut grundläggande för att vi ska må bra.

KD går därför till val med krav på tydliga gränser för techjättarnas grundinställningar. Jag skulle vilja fråga Muharrem Demirok hur Centerpartiet ser på frågan och problematiken.


Anf. 68 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! Jag tackar Ebba Busch för att hon lyfter frågan om ungdomars psykiska ohälsa. Det är en oerhört allvarlig fråga. Vi ser hur telefonberoendet blir allt större.

Jag är trebarnsfar. Jag lever med den här verkligheten och mobilanvändandet hela tiden. Vi har valt en förvisso gammal kristdemokratisk hederlig linje, nämligen att låta familjen ta ett stort ansvar. Vi har valt att prata om detta vid köksbordet, och jag har en app i min telefon som heter Family link där man medvetet kan begränsa barns användande. Vi har alltså försökt ta detta hemma vid köksbordet, där familjer kan sitta och diskutera gränserna för sociala mediers användning.

Jag skulle också vilja lyfta frågan till någonting större. Köerna till bup med dem som mår dåligt och behöver komma fram kommer vi nu att få se växa längre. Regionerna går på knäna, och de pengar som regeringen har beslutat att tillföra kommer inte att räcka. De som mår dåligt kommer att få vänta ännu längre i kö på grund av regeringens bristfälliga politik när det gäller att stödja regionerna.

(Applåder)


Anf. 69 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Jag försöker hålla mig till den här frågan, som jag tycker förtjänar utrymme. Som pappa har Muharrem Demirok ansvar för sina barns skärmanvändning och för när de ska gå och lägga sig. Jag som mamma har ansvar för när mina barn ska gå och lägga sig och för hur mycket de får lov att sitta med paddorna.

Vi har just nu en konstruktion hos många appar och sociala medier som gör att man ganska snabbt leds in på explicit sexuellt material och på sidor som sprider konspirationsteorier om judar och uppviglar till antisemitism världen över och som har som grunddesign att se till att barn blir beroende av användningen av sociala medier.

Detta kan vi som föräldrar inte rå på, och här hoppas jag på Centerpartiets stöd. Vi har inte råd att vara naiva här. EU måste sätta en tydlig gräns för techjättarnas grundinställningar. Då kan föräldrarna ta det ansvar som är rimligt att lägga på svenska mammor och pappor.


Anf. 70 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! Jag tror att vi är överens med Kristdemokraterna och förhoppningsvis fler om vikten av denna fråga, alltså vad ungdomarna utsätts för, inte minst trollfabriker, som vi nu har sett, och påverkansoperationer från svenska riksdagspartier i denna tid.

Om vi ska ta frågan på största allvar är jag beredd att titta på allt som regeringen kan lägga fram när det gäller dessa frågor, men jag måste också se helheten i det hela, det vill säga att de köer till bup som vi nu ser växa lyckas bli kortare, inte längre, så att ungdomar som mår dåligt får den hjälp de behöver och att det inte dras ned mer på personalen i skolan, för det är där eleverna får den första möjligheten till hjälp när de börjar må dåligt. När det nu dras ned på skolpersonal, lärare sägs upp och skolsköterskorna blir färre kommer vi att få se fler som blir sjuka och mår dåligt.

Jag hoppas att regeringen och Kristdemokraterna tar denna utveckling på lika stort allvar och att vi kan hitta en enighet i att inga fler lärare i svensk skola ska sägas upp och att köerna till bup ska kortas.

(Applåder)


Anf. 71 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Den penna som Muharrem Demirok hade och som han fick en tillsägelse av talmannen om var ju ett penntroll. Någon mig närstående brukar säga att jag har en sådan frisyr när jag vaknar på morgonen. Frågan är dock om inte Muharrem Demirok är sitt eget penntroll.

Ni i Centern kallar er liberaler, men jag måste säga att det är väldigt udda för liberaler i Europa att inte kämpa för att delta fullt ut i det europeiska samarbetet - eurosamarbetet - som är en viktig sak i en tid av oro, då Sverige alltför ofta riskerar att behöva sitta vid barnbordet i stället för vuxenbordet.

Därför undrar jag: Är Centerns kraftiga arbete för att inte gå med i euron ett utslag av Bondeförbundet, ekohumanism eller liberalism?


Anf. 72 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! Jag tackar för frågan. Jag kan svara väldigt tydligt. Det är sunt bondförnuft att lyfta frågan om euron i denna kammare och överallt och att diskutera den på ett sansat sätt. Ja, det finns fördelar med euron, men det finns också nackdelar. Det finns hela generationer som lever i dag och som inte fick vara med i den folkomröstning som vi en gång hade. Jag fick vara med men inte de ungdomar som lever i dag.

Vi behöver utreda frågan. Vi i Centerpartiet är tydliga med att om det finns övervägande fördelar ser vi inte några konstigheter med att det blir en fråga som vi kan lyfta upp i denna kammare. Det är inte en fråga som man ska besluta om i EU-parlamentet, Bryssel eller Strasbourg, utan det är Sverige och svenska folket som ska besluta om och hur vi ska gå med i eurosamarbetet. Om det är så att fördelarna är klart övervägande, låt oss då lyfta frågan och debattera och diskutera den. Jag är öppen för det som är bäst för Sverige.

(Applåder)


Anf. 73 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Det är oklart om det var Bondeförbundet, ekohumanismen eller liberalismen.

Vi har tittat på nu i över 20 år. Vartenda företag jag träffar, varenda människa som jobbar med säkerhet och varenda person som jobbar på bank säger att vi har en utsatthet i Sverige därför att vi inte deltar fullt ut i det ekonomiska samarbetet. Vi får, som en tidigare riksbankschef sa, sitta utanför och äta nötter medan de stora länderna samarbetar. När Frankrike är där, när Finland är där och när Nederländerna är där - varför ska vi då sitta utanför med Bulgarien eller Ungern? Detta är helt obegripligt för en liberal.

Vi måste ha ett starkare samarbete. Det är bra för företagen, det är bra för medborgarna och det är bra för investeringarna i Sverige. Men Centerpartiet ska titta på frågan och kallar sig liberal.

(Applåder)


Anf. 74 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! Många gånger har jag suttit i denna kammare och fått höra att regeringen har majoritet. Det är första gången på länge som vi har en regering med majoritet. Då frågar man sig: Om ni har majoritet, Johan Pehrson, varför driver ni då inte igenom frågan? Kan det vara så att du inte har med dig dina övriga kollegor i Tidösamarbetet?

Låt oss se på om vi kan få en parlamentarisk utredning som tittar på för- och nackdelar. Centerpartiet kommer inte att bromsa en utredning om vare sig ja eller nej i denna fråga. Vi är liberaler. Vi står tydliga i detta: Det som är bäst för Sverige kommer vi också att göra.

Jag vill dock att svenska folket ska få ta ställning. Det ska inte bara vara en nyck under ett EU-parlamentsval, utan jag vill att svenska folket och dess parlamentariska ledamöter ska få ta ställning klart och tydligt. Det är en klassisk liberal, bondförnuftig hållning.

(Applåder)


Anf. 75 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Jag önskar tala om migration - en human men också hållbar och ordnad migration.

Varje år riskerar hundratusentals människor livet för att ta sig till EU. Resan sker ofta i överfyllda båtar över Medelhavet. Dessa farliga resor måste få ett slut. EU behöver hitta en mer human och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Kristdemokraterna föreslår därför något som vi kallar för migrationspaket 2.0. Vi behöver få ett kvotflyktingsystem på plats där asyl kan sökas redan innan man kommer till EU. På så sätt minskas incitamentet för att ge sig ut med livet som insats på farliga vägar.

Ett kvotflyktingsystem lägger grunden för ett ordnat och förutsägbart mottagande där asyl i första hand riktas till de allra mest behövande, där vårt ansvar är att hjälpa människor i nöd och där asyl i första hand söks innan man över huvud taget kommer till EU.

Herr talman! En hållbar migrationspolitik skapar förutsättningar för gemensamma värderingar som håller över tid och en samhällsgemenskap som alla kan vara en del av oavsett tro, oavsett bakgrund och oavsett om vi har djupa eller ganska nya omplanterade rötter i detta land.

Att värderingar spelar roll fick vi erfara under Eurovisionveckan i Malmö, då en 20-årig tjej från Israel fick ta emot både hat och hot. Tolv bilar, sex motorcyklar och en helikopter eskorterade henne till arenan för att garantera hennes liv. Över 1 000 poliser sattes in. Det fanns många som ville henne illa. Eden Golan anklagades för att utsätta andra för fara när det var henne som mobben var ute efter. Det är fullkomligt vedervärdigt.

KD står upp för den frihet som gör att människor får tycka olika, men vi behöver gränser mot den våg av judehat som nu sköljer över Europa. Att rösta blågult är att rösta för Europas gemensamma värderingar i detta val.

(Applåder)


Anf. 76 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Vilket elpris vi har i Sverige avgörs i stor utsträckning av den europeiska elmarknaden. Ebba Busch är energiminister i Sverige, men enligt medieuppgifter har Ebba Busch inte deltagit på ett enda av energiministermötena, med undantag av decembermötet. Man kan verkligen fundera på vad anledningen till detta är eftersom billig el är helt centralt för Sverige, för att vi ska kunna värma upp våra hem men också, naturligtvis, för att ställa om för klimatet.

Den tyske regeringschefen Scholz var här på besök. Han kommer inte att dela upp Tyskland i två olika elområden därför att detta skulle skada den tyska industrin.

I stället ska Sverige bygga en kabel till Tyskland, vilket skulle chockhöja skånska elpriser. Varför har inte Ebba Busch satt ned foten och sagt nej till detta?


Anf. 77 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Vi har en integrerad elmarknad i EU. Det är också det, herr talman, som möjliggör att Sverige de dagar då solen inte skiner och då vinden inte blåser kan importera kraftproduktion från i vissa fall motsvarande tre kärnkraftverk från andra länder för att vi ska klara oss.

Anledningen till läget är att det har funnits en övertro på att väder och vind ska lösa Sveriges energisystem. Man har pumpat in väderberoende kraftproduktion de senaste tio åren, samtidigt som man har lagt ned fyra kärnkraftsreaktorer i Sverige och stoppat projektering av ytterligare två kärnkraftsreaktorer och trott att detta inte skulle få någon effekt. Ingen effekt var precis det som Sverige blev kvar med - effektbrist i kommun efter kommun. Detta ansvar ligger på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Vi måste städa i vårt. Det är inte EU:s uppgift. Det är inte Tysklands uppgift.


Anf. 78 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Nu begriper jag varför Ebba Busch inte har varit på ett enda energiministermöte. Hon svarar inte på frågan. En ny kabel till Tyskland skulle chockhöja södra Sveriges elpriser. Det är inte jag som säger det, utan Svenskt Näringsliv, LO och Svenska kraftnät. Alla är fullt medvetna om detta.

Scholz har ett uppdrag: att skydda sin industri. Därför vill han naturligtvis ha den här kabeln. Han vill stoppa elsladden i Sverige för att slippa bygga egen energi. Det förstår jag. Men Ebba Busch begriper inte att hennes uppdrag är att skydda den svenska befolkningen och svensk industri genom att sätta ned foten och säga: Hjälp oss i stället att förändra denna prismodell, så att vi kan hålla nere priserna i södra Sverige! Ebba Buschs förhållningssätt är mycket märkligt.

Än en gång: Varför har inte energiministern gått på möten och företrätt svenska intressen?

(Applåder)


Anf. 79 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Det är väldigt enkelt att kolla upp vad jag gjorde i stället för att vara med på det enda energiministerrådsmöte som hittills ägt rum. För det första var allting som skulle diskuteras på det ministerrådsmötet redan färdigförhandlat. För det andra valde jag att vara på plats under International Energy Agencys stora sammankomst för att där trycka på några för Sveriges del helt avgörande frågor. I alla lägen väger jag in hur vi bäst kan få störst genomslag för svenska intressen i olika sammanhang. IEA är en fullkomligt avgörande organisation även för att påverka var besluten landar i EU-sammanhangen.

Vi har varit tydliga med att det inte blir någon ytterligare kabel till Tyskland, om det inte blir så att Tyskland får ordning på sin kraftproduktion eller att vi får ordning på den havererade kraftproduktion och energipolitik som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lämnade efter sig efter åtta år vid makten. Där ligger mitt fokus både i Sverige och i EU.

(Applåder)


Anf. 80 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! Politik är inte att vilja. Politik är att göra. I valrörelsen för snart två år sedan var Ebba Busch tydlig med att hon ville stoppa importen av rysk gas till Sverige. Trots det ser vi båtar anlända till svenska hamnar. Ebba Busch sitter nu själv i regeringen och ansvarar för just de här frågorna. Men fartygen med rysk gas fortsätter att anlöpa svenska hamnar.

Under den här tiden har regeringen samtidigt lyckats stoppa svenska bönder från att fortsätta producera mer inhemskt biodrivmedel. Man har lyckats stoppa svenska bönder från att producera svenska drivmedel samtidigt som den ryska gasen fortsätter att komma.

Jag vill ställa frågan till statsrådet Ebba Busch: När stoppar vi den ryska gasen från svenska hamnar?

(Applåder)


Anf. 81 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Regeringen har drivit på tungt i olika EU-sammanhang för att även rysk gas och olja ska inkluderas tuffare och tydligare i EU:s gemensamma sanktionspaket. Vi har inte krig i EU, men vi har krig i Europa. Ett av Putins främsta syften med detta krig är att splittra Europa och splittra Europeiska unionen. Därför har vi sett ett stort värde i att EU ska kunna tala med en gemensam och samlad röst så mycket som möjligt. Därför är det också inom ramen för EU som vi har drivit på för sanktioner för att kunna stoppa den ryska oljan och gasen.

Nu är detta uppe för diskussion beträffande ett 14:e sanktionspaket. Där driver vi på hårt. Men jag har också gett besked å den svenska regeringens vägnar om att Sverige kommer att gå sin egen väg om EU-medlemsländerna inte lyckas komma överens. Vi har väntat länge nog, och vi vill sätta stopp för detta helt.


Anf. 82 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! Jag tackar för svaret. Detta är en EU-fråga; det har vi hört. Men tiden går. Klockan tickar. Europa är till 70 procent beroende av fossil energi. Svenska lantbrukare och svenska biodrivmedel hade kunnat vara ett bra alternativ - inte till allt, men till en del av detta.

Nu ser vi i stället osämja i EU. Den ryska gasen fortsätter att anlöpa europeiska och svenska hamnar. Nu tänker vi sätta hårt mot hårt. Men beskedet är fortfarande inte tydligt. Varför kan vi inte nu säga "stopp - nej" till rysk gas? Varför kan vi inte gemensamt i den här kammaren besluta om att strypa Putins krigskassa och stoppa de pengar som går från Sverige till Putin?

Jag tycker inte att det är en svår fråga. Jag tycker att vi kan enas om detta. Stryp pengarna till Putins krigskassa - inte i morgon utan i dag!

(Applåder)


Anf. 83 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Vi kan enas om detta. Vi är överens om detta. Men det är inte hur enkelt som helst för ett enskilt land att agera när vi har fri handel inom EU. Det är därför jag som näringsminister och energiminister tydligt uppmanat alla svenska företag att inte ta emot detta: Var inte beroende av Ryssland - stryp det!

Vi har också drivit på stenhårt för att EU samfällt ska göra gemensam sak. Nu är det här äntligen uppe för skarp diskussion inom ramen för det 14:e sanktionspaketet. Kommer man inte i mål kommer Sverige att hitta en väg att agera ensamt. Som jag hör finns det en bred enighet i denna kammare, och det är jag glad över.

(Applåder)


Anf. 84 Amanda Lind (MP)

Herr talman! Östersjön är ett hav i kris och är dessvärre på stadig kurs mot ekologisk kollaps. Torsken har försvunnit för länge sedan. Sillen och strömmingen har minskat med 80 procent sedan 70-talet.

I höstas kom EU-kommissionen med ett efterlängtat förslag att stoppa fisket efter sill och strömming i hela Östersjön. Det här förslaget välkomnades av både forskare och miljöorganisationer liksom av svenska expertmyndigheter. Men det motarbetades kraftfullt av den svenska regeringen med argumentet att man ville skydda de kustnära fiskarna. Detta stämmer dock inte. I själva verket står industritrålarna för 95 procent av fisket i Östersjön. De dammsuger havet på fisk, samtidigt som de kustnära fiskarna nu står utan och vädjar om hjälp. Läget är akut.

Är Kristdemokraterna och regeringen beredda att driva på aktivt för att stoppa all industriell trålning i Östersjön?


Anf. 85 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Även jag vill börja med att välkomna Amanda Lind in i partiledarkretsen. Jag uppskattar både tuff kritik och bra ansvarsutkrävande av regeringen. Debatten har varit väldigt frejdig hittills i dag. Jag uppskattar den starten.

Tack vare Sveriges insatser vid höstens kvotförhandlingar blev de totala fiskekvoterna lägre än vad övriga berörda stater önskade. Hade vi inte drivit på så hårt där hade det blivit någonting annat. Det hade blivit sämre inom hela Europeiska unionen. Det hade också blivit sämre för Sverige.

Genom vår förhandlingsmedverkan pressade vi ned kvoterna, så nu sänks de med 31 procent för bottnisk sill, 43 procent för sill i centrala Östersjön och 10 procent för skarpsill. Nivåerna är lägre än någon av de gånger då den rödgröna regeringen förhandlade i Bryssel. Det betyder inte att vi fick fullt ut som vi ville, men det har blivit avsevärt bättre tack vare Sveriges medverkan.


Anf. 86 Amanda Lind (MP)

Herr talman! Tack, Ebba Busch, för svaret!

Den svenska regeringen ska följa de lagar som har satts upp, och vi är väldigt kritiska till att regeringen drev igenom den här kvoten för strömmingen - som inte är tillräckligt låg - trots att forskarna ser att det nu är risk för kollaps av strömmingsbeståndet.

Både Havs- och vattenmyndigheten och Stockholms universitet dömer ju ut de tidsbegränsade tidsstopp som man har sagt. Jag har hört Kristdemokraterna i debatten mena att det här skulle ge stor effekt, men det är ju ett faktum att stoppen har förlagts till perioder under vår och sommar då fiske ändå inte bedrivs, med undantag för Hanöbukten.

Vi behöver få till åtgärder som faktiskt gör skillnad på riktigt för havet och för de kustnära fiskarna, som nu inte hittar någon strömming att fiska. Frågan är om Kristdemokraterna är beredda att tillsammans med oss gå fram med verkningsfulla förslag som skulle göra skillnad. Det behövs ett totalstopp för industritrålning i Östersjön. Kan Ebba Busch vara beredd att arbeta för det?


Anf. 87 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Jag är väldigt bekymrad över situationen i de svenska vattnen, som har försämrats dramatiskt de senaste åren. Situationen har varit tuff under lång tid, men nu är det riktigt, riktigt allvarligt.

Politiken i Bryssel är väldigt komplex i EU-sammanhangen, för det är 27 länder som ska komma överens. Här hade Sverige valet att driva den optimala linjen - den som vi tycker är rätt och riktig och där såväl regeringen och Miljöpartiet som Kristdemokraterna och Miljöpartiet egentligen står närmare varandra än vad det kanske kan låta som - men då stå utanför de skarpa förhandlingarna, utan möjlighet att påverka.

Vi är inte nöjda med resultatet, men vi är nöjda med att vi lyckades påverka detta i rätt riktning. Vi diskuterar också gärna vidare i en svensk kontext, för vi kan ta ännu större eget ansvar och fortsätta att kroka arm för Team Sweden i EU.

(Applåder)


Anf. 88 Amanda Lind (MP)

Herr talman! Allt börjar och slutar med klimatet. Men en klimatomställning kommer inte av sig själv, utan den kräver politisk vilja.

I land efter land tillåts högerpopulistiska krafter styra agendan. Den samlade högern i både Sverige och Europa verkar tro att det är klimatpolitiken som är problemet och inte klimatförändringarna. Inget hade kunnat vara mer fel. Alternativet till att göra den gröna omställningen är nämligen snabba och skenande klimatförändringar som kommer att både förändra och försämra våra liv i grunden, med extremväder som slår hela samhällen i spillror.

Den här regeringens klimatpolitik har resulterat i både havererade klimatmål och ökade utsläpp. Den beskrivs av Finanspolitiska rådet med orden: Regeringens klimatpolitik kommer att leda till en ineffektiv och dyr klimatomställning om man fortsätter på den inslagna vägen.

Herr talman! Det borde få vem som helst att tänka om. Men i stället för att investera i omställningen har man i Sverige gjort det billigare med fossila bränslen och billigare med flyg. Man har ryckt undan mattan för industrins omställning, gjort det dyrare med elbilar och accepterat att priset på kollektivtrafiken rusar.

I EU har man tillsammans med Viktor Orbáns Ungern satt stopp för lagstiftning för att skydda natur och gjort sitt för att lägga krokben för reformer som minskar utsläppen. Nu har Ulf Kristersson och Moderaterna dessutom skrivit under ett avtal om att hans grupp i EU-parlamentet under nästa mandatperiod inte ska lägga fram någon som helst ny klimatpolitik. Det är helt bisarrt.

Omställningen handlar om att lämna det fossila bakom oss och bygga en förnybar framtid, att investera i sol och vind och sluta göda despoters krigskassor genom att lägga våra pengar på gas och olja. Det handlar om att göra vår tids stora samhällsomvandling och om att göra den tillsammans. Allt börjar och slutar med klimatet.

(Applåder)

I detta anförande instämde Daniel Helldén och Jan Riise (båda MP).


Anf. 89 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Jag tänkte att vi så här inför ett superviktigt val får ta tillfället i akt att prata lite politik, debattera med varandra och prata om just EU-frågor, för med en paroll om klimatet och modet - i dubbel bemärkelse - går Miljöpartiet till val på att miljardvinsterna inom klädindustrin ska upphöra.

Att mer behöver göras för att motverka slit-och-slängkulturen tror jag att både Amanda Lind och jag är överens om. Här ligger också den svenska modebranschen i framkant. Den textilstrategi som förhandlades fram under det svenska ordförandeskapet lägger grunden för ett mer hållbart återbruk och sjystare villkor. När jag pratar med företrädare för branschen är det få som säger att vinstmarginalerna är för stora; många har det tyvärr rätt tufft att gå runt. I sista ledet är det konsumenterna - svenskarna - som får betala för allt dyrare kläder.

Min fråga till Amanda Lind är: Varför vill Miljöpartiet att barnfamiljerna ska betala ännu mer för kläder i stället för att skapa incitament för att branschen ska kunna tänka hållbart?


Anf. 90 Amanda Lind (MP)

Herr talman! När det handlar om att motverka slit-och-slängsamhället måste vi naturligtvis jobba både med incitament och med skarpa regler.

Vi i Miljöpartiet har lagt fram flera förslag om hur vi vill underlätta för en hållbar textilproduktion. Vi vill skärpa kraven på produktionsledet, och vi vill främja konsumtion av till exempel secondhand och återbruk och jobba mer med cirkulär återvinning av produkter - allt för att få till de hållbara flöden av material som är så viktiga för att konsumtionen av kläder på sikt ska kunna bli hållbar.

Det är jätteviktigt att vi stöttar de aktörer inom modeindustrin som vill ta de här stegen så att det som är bra för miljön och bra för hållbarheten inte blir dyrare i förlängningen. Då krävs det ett politiskt engagemang, och det krävs både investeringar och incitament. Jag undrar vilka förslag Kristdemokraterna har för att underlätta för en hållbar modeindustri på EU-nivå.


Anf. 91 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Vi är helt överens om att mer behöver göras för att motverka slit-och-slängkulturen i klädbranschen.

Jag är själv förälder, och vi är nog många som vet hur det är när man kanske lite stressad har beställt kläder online och sedan konstaterar att de inte passade på barnen där hemma. Man skickar tillbaka kläderna - men inte för att de sedan ska återanvändas, som många av konsumenterna tror. I stället slängs - och bränns - fullt funktionsdugliga kläder i dag. Det är inte hållbart ur något perspektiv. Från och med nästa år införs därför en separat insamling av textilavfall i landets kommuner. Det är ett mycket bra steg som regeringen tar då det sätter klimatnyttan främst.

Skillnaden mellan oss och Miljöpartiet, herr talman, är att vi vill öka de ekonomiska incitamenten för företag och konsumenter att göra rätt - inte ge dem fler pålagor och höjda priser. Det behöver vara billigare att vara svensk, inte tvärtom. Det är så vi underlättar för återanvändning, secondhand-handel och en mer hållbar klädindustri.


Anf. 92 Amanda Lind (MP)

Herr talman! Steget mot att återanvända textilier är ju någonting som vi i Miljöpartiet har drivit på för. Det är positivt att Kristdemokraterna uppskattar vår reform där, för arbetet för cirkulära flöden är en helt grundläggande del i att motverka slit-och-slängsamhället.

Incitament har vi många; vi driver på för en stor omställningsbudget i EU och i Sverige för att man ska kunna se till att såväl investera i industrierna och företagen som kompensera privatpersoner, så att omställningen blir rättvis. Det här är faktiskt någonting som regeringen saknar en politik för, vilket även Finanspolitiska rådet pekar på. Man har ingen som helst fördelningsaspekt i sin klimatpolitik. Då blir det också svårt att värna privatpersoners och familjers ekonomi, om Ebba Busch nu menar allvar med det hon säger.

(Applåder)


Anf. 93 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Säkerhet är, föga förvånande, högst upp på agendan. Jag välkomnar riksdagens breda engagemang för att stärka vårt land i denna oroliga tid. Jag hade dock förväntat mig att fler i denna kammare därmed skulle vilja gå hela vägen för att försvara Sveriges och dess medborgares säkerhet. Jag pratar såklart om vikten av att byta kronan mot euron.

Den alltför svaga och svajiga kronan gör oss inte bara fattigare, utan detta är framför allt en säkerhetsfråga. Obehagliga stater - superstater - använder handelsrelationer som ett påtryckningsmedel. I tider av kris och krig drabbas alltid mindre valutor och valutaområden, inte minst den svenska kronan.

Det är inte rimligt att en industrination som Sverige har en krona som svajar hit och dit och som svajar när situationen i omvärlden blir allt svårare och alltmer oförutsägbar.

Detta är också en fråga om tillhörighet. Det är inte bra för ett starkt Sverige att vänta utanför mötesrummet när de stora ekonomiska frågorna för Sverige och Europa avgörs. För att travestera en tidigare riksbankschef: Man sitter och väntar utanför och äter nötter.

Vi har avsagt oss inflytande över framtiden för svenska jobb och företag, och vi blir därmed svagare. Vi sitter utanför och väntar tillsammans med Ungern, Rumänien och Bulgarien. Hur kan man tro att detta tjänar Sverige väl?

Till er som håller fast vid en svag valuta vill jag säga detta: Ni vände om EU, och ni vände om Nato. Jag hoppas att ni kommer att vända igen.

Euron handlar om svensk säkerhet i en svår tid, om svenskt inflytande över Sveriges egen framtid och om svenskt välstånd genom företagande och jobb i landet. Ensam är inte stark.

(Applåder)


Anf. 94 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! Bengt Westerberg reste sig upp och gick när rasisterna äntrade studion. Jan Björklund stod upp mot rasismen när han var rädd för att den skulle drabba hans barn. Han slog igen dörren för Sverigedemokraterna. Johan Pehrson drar nu i stället ut stolen åt dem vid bordet i Rosenbad. Näbbstövlar och spräckliga slipsar i all ära - tänk om Liberalerna kunde vara lika måna om sina gamla värderingar som de är om sina gamla kläder.

De senaste avslöjandena i Kalla fakta har svart på vitt visat det som många av oss känt till länge. Jag ställde tidigare en rak fråga till statsministern: Kan han lita på Sverigedemokraterna? Jag fick inget rakt och tydligt svar. Med 18 dagar kvar av EU-valrörelsen ställer jag samma fråga till Johan Pehrson: Kan Johan Pehrson säga om han litar fullt ut på Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna? Litar han på att de har slutat arbeta med dolda konton och med hat och desinformation?

(Applåder)


Anf. 95 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Den liberala och borgerliga regeringen har ett samarbete med Sverigedemokraterna som kallas Tidöavtalet. Det är till för att lösa svåra problem för Sverige och för att ta ansvar för Sverige. Liberalerna deltar i detta samarbete för att ta ansvar för Sverige och lösa reella samhällsproblem. Jag förutsätter att också Sverigedemokraterna gör allt de kan för att göra detsamma.

Jag hör vad Jimmie Åkesson säger, och jag blir förbannad på det. Jag tycker inte att man ska jobba med falsk flagg. När jag hör detta säger jag: Det duger inte. Från Liberalernas sida lägger vi fram samma kodex till denna kammare som vi har i Europaparlamentet när det gäller falsk flagg. Vi är beredda att gå fram lagstiftningsmässigt för att alla partier som har statlig finansiering och partistöd ska förbjudas att använda sig av falsk flagg. Det är en ganska kraftfull reaktion, och jag förutsätter att Centerpartiet stöder Liberalerna i båda dessa delar.

(Applåder)


Anf. 96 Muharrem Demirok (C)

Herr talman! Jag tvivlar inte på att Johan Pehrson blir arg, men att bli arg räcker inte. Det krävs också handling.

Jag fick inte ett enda tydligt eller rakt svar på den fråga jag ställde, nämligen om Johan Pehrson litar på Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna eller inte. Johan Pehrson och Liberalerna har utmålat sig som den liberala vakthunden i detta samarbete, men jag kan inte se någon som helst vakthundsfunktion i det.

Den här vakthunden agerar inte. Om den inte agerar nu, när Liberalerna har lagt fram alla dessa förslag, vad gör Liberalerna då?

Ni har krävt samtal. Ni har krävt handling. Ni har mötts av utspring med Pommac och konfetti.

Här och nu måste vi kunna få ett rakt svar i den här kammaren: Litar Johan Pehrson fullt ut på Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna? Är svaret ja eller nej?

(Applåder)


Anf. 97 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Jag litar inte på någon annan än mig själv. Vi sitter i Sveriges riksdag. Här beter sig partier hur som helst när som helst och nästan var som helst.

Vi har lagt fram förslag om en överenskommelse. Ja eller nej? Vi har lagt fram förslag om att detta ska lösas med lagstiftning, för det måste gälla alla - inte bara Sverigedemokraterna. Det kallar jag hårda paket. Centerpartiet borde hoppa jämfota i glädje över detta och stödja det i stället för att säga att det inte duger.

Nej, det duger inte. Vi i Liberalerna tar ansvar för oss själva. Vi tar också ansvar för Sverige i och med Tidöavtalet. Jag kan inte ta ansvar för vare sig hur Muharrem Demirok agerar med Centerpartiet eller hur Jimmie Åkesson agerar med Sverigedemokraterna. Däremot kommer det, om vi får bestämma, att bli ett förbud mot falsk flagg gällande partier som har offentlig finansiering.

(Applåder)


Anf. 98 Ebba Busch (KD)

Herr talman! När vissa liberala partier springer omkring med pinnar och penntroll i ett svårt läge för Sverige och Europa uppskattar jag en liberal kraft som är beredd att ta ansvar och gå från ord till handling.

Liberalerna och Kristdemokraterna delar ett stort engagemang för Ukraina. I dag ger våra samarbetspartier besked om ett stödpaket till Ukraina som spänner över de kommande tre åren. Ukraina kämpar inte bara för sin frihet utan även för vår. För att ytterligare förstärka Sveriges stöd till Ukraina och skapa en långsiktighet är vi överens om att skapa en treårig Ukrainaram om sammanlagt 75 miljarder kronor.

EU är inte i krig, men Europa är det. Min fråga till Johan Pehrson är om vi även i EU-sammanhang kan göra gemensam sak för Ukraina. Har Kristdemokraterna stöd från Liberalerna för sitt förslag i denna EU-valrörelse om ett gemensamt cyberförsvar och ökat samarbete när det gäller ammunitionsproduktion?


Anf. 99 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Det är centralt att förstärka den europeiska försvarsunionen. Detta ska inte blandas ihop med att vi arbetar i Nato för vår fysiska säkerhet och Natoländernas gemensamma gränser.

Europas länder har ett stort ansvar för att få fram mer försvarsmateriel och mer ammunition både till sig själva och för att stödja Ukraina. Det ryms väl inom denna ram, som alltså är ett golv och inte ett tak. Vi vet inte vad mer som kommer att krävas, för vår framtid hänger väldigt nära ihop med hur det ukrainska folket lyckas med att trycka tillbaka Putin från Ukraina.

När jag talar om en starkare försvarsunion talar jag bland annat om cyberfrågor och materiel. Det gäller dock också att se till att man har försörjning brett i EU för att klara det allra värsta som kan hända, det vill säga ett krig från Putin mot fler länder i Europa.


Anf. 100 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Det gläder mig att höra detta.

För bara några veckor sedan hade jag möjlighet att själv åka in i ett krigsdrabbat Ukraina och sitta ned med skadade ukrainska soldater. En av dem var Alexander, som precis fått sitt ben bortamputerat och lärt sig att gå med sin protes. Han gav mig en badge från den 79:e luftburna brigaden som han burit i skarp strid. Han bad mig att ta med den till Sverige som en påminnelse om det yttersta pris som ukrainarna är beredda att betala för sin och Europas frihet.

Varje gång Ryssland avfyrar 10 000 artillerigranater - och det sker varje dag - kan Ukraina svara med 2 000. Jag undrar om Kristdemokraterna har Liberalernas stöd i att nu trycka på för att EU ska få upp tempot när det gäller tillstånd för ammunition. Före kriget tog det tio månader, men nu tar det fem till sex år. Vi måste sätta tryck på kommissionen och få fart på Europaparlamentet i ammunitionsfrågan.


Anf. 101 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Liberalerna delar den åsikten. Jag har träffat företag i inte minst mitt eget hemlän som ser till att det finns ammunition som kan komma fram. I Karlskoga jobbar man nu i flerskift för att producera och göra vad man kan för att få fram den ammunition och de vapen som behövs för att skydda Ukraina. Samtidigt måste vi göra bättre och mer på europeisk nivå.

Det är därför Liberalerna vill ta ytterligare steg framåt i försvarsunionsfrågan och se till att vi blir bättre på detta. Det duger inte att lova granater och sedan inte leverera dem. Det är det ukrainska folket och den person Ebba Busch hänvisar till som har fått betala priset.

Jag var i Linköping i går. Jag satt i ett Jas-plan; jag kom både i och ur det. Vi vet vad det svenska flyget kommer att kunna betyda inom Nato. Vi vet vad det svenska flyget, som är skapat och gjort i Sverige, kommer att kunna bidra med för att öka säkerheten. Vi vet vad svenskt försvar gör just nu för att hjälpa Ukraina med flyginsatser. Det ska vi fortsätta med.

(Applåder)

Partiledardebatten var härmed avslutad.

Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet. I debatten argumenterar partiledarna för alla riksdagspartier för den EU-politik de vill föra.

Debatten tolkas till engelska och teckenspråk. Partiledardebatten är öppen för allmänhet och media. Den går att se både direkt och i efterhand via webb-tv.