Amanda Lind (MP)

Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister

Parti Miljöpartiet
Titel Leg. psykolog.
Född år 1980

Aktuella uppdrag

  • Kulturdepartementet

  • Kultur- och demokratiminister

  • Miljöpartiet

  • Partisekreterare 2016-05-14 – 2019-01-21
  • Kulturdepartementet

  • Kultur- och demokratiminister 2019-01-21 –

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Kultur- och demokratiminister, Kulturdepartementet 090121-.
 • Utbildning

  Naturvetenskapliga programmet, Midskogsskolan, Luleå, slutår 99. Mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Stockholm slutår 00. Psykologprogrammet, Umeå universitet, slutår 09.
 • Anställningar

  Vik. lärare, elevassistent, lokalvårdare, kafébiträde 00-01. Leg. psykolog/PTP-psykolog, Barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget Västernorrland 09-11. Partisekreterare, Miljöpartiet 16-19.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Umeå 02-04. Kommunfullmäktig, Härnösand 08-10. Ledamot, samhällsnämnden, Härnösands kommun 08-10 och ordförande 11-14. Kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Härnösand 14-16. Vice ordförande, Kulturforum Västernorrland 14-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Samtalsledare, Rädda Barnen 02-03. Sammankallande, Miljöpartiet Umeå 03-04. Språkrör, Miljöpartiet Härnösand 10-16. Distriktsordförande, Miljöpartiet Västernorrland 12-16. Ledamot, Miljöpartiets kommun- och landstingskommitté 15-16. Ledamot, SKL:s beredning för kultur- och fritidsfrågor 15-16. Ledamot, Folkbildningsrådets representantskap 15-16.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2020/21:KrU8 17 juni 2021 Ungdomspolitik
Interpellationsdebatt 2020/21:807 av Viktor Wärnick (M) 11 juni 2021 Återöppningen av kulturen och idrotten
Interpellationsdebatt 2020/21:814 av Annicka Engblom (M) 11 juni 2021 Återöppnandet av arenasporter och större evenemang
Interpellationsdebatt 2020/21:799 av Magnus Stuart (M) 11 juni 2021 En strategi för en återstart av kultursektorn

Dokument:

En statlig myndighets angrepp på journalister

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3195 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2021/ 01533 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3195 av Björn Söder SD En statlig myndighets angrepp på journalister Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att en statlig myndighet

Svarsdatum: 2021-06-23 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3195 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 68 kB)

Likhet inför lagen

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3190 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2021/01532 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3190 av Niels Paarup-Petersen C Likhet inför lagen. Niels Paarup-Petersen har frågat mig hur jag tänker agera för att säkra att regeringen inte ger pengar eller inflytande

Svarsdatum: 2021-06-23 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3190 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 68 kB)

Privat lokalradio

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3161 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2021 01515 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3161 av Lars Beckman M Privat lokalradio Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i det korta perspektivet för att säkerställa en mångfald av företag

Svarsdatum: 2021-06-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3161 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se