Finansutskottet

Boktravar med finansutskottets betänkande om ramarna för statens utgifter
Foto: Anders Löwdin

Hur mycket pengar ska staten lägga på olika områden som arbetsmarknad, utbildning och hälso- och sjukvård? Vilken inriktning ska den ekonomiska politiken ha? Finansutskottet har det övergripande ansvaret för riksdagens arbete med statens budget. Utskottet har också hand om frågor om penningpolitiken och finansmarknaden.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.