Ingela Nylund Watz (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län, plats 28
Titel
Ombudsman.
Född år
1962
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Finansutskottet

Ledamot

Konstitutionsutskottet

Suppleant

Valberedningen

Ledamot

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2014-11-25

Finansutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2014-11-25 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2014-11-25

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2010-10-12 – 2010-11-09

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2017-09-19 – 2018-09-24

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ledamot
2018-11-01 – 2022-10-31
Ledamot
2014-11-01 – 2018-10-31

Valberedningen

Ledamot
2022-09-26 –
Suppleant
2018-09-24 – 2022-09-26

Europarådets svenska delegation

Suppleant
2010-11-01 – 2011-04-28

Riksdagens överklagandenämnd

Suppleant
2022-10-11 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10–. Ledamot finansutskottet 14– och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10–14, finansutskottet 14, utbildningsutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–. Ledamot riksdagens valberedning 22– och suppleant 18–22. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 14–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–11 och riksdagens överklagandenämnd 22–.

Föräldrar

Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.

Utbildning

Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.

Anställningar

Ombudsman, SSU Jönköping 81–83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83–86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86–88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89–90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90–91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93–94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94–98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99–02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99–02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02–06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06–10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00–07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03–07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03–07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06–10. Ledamot, Riksbankskommittén 16–19.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Södertälje 91–96, 98–02 och 10–, 1:e vice ordförande 91–94, ledamot, valberedningen 91–94. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89–91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87–88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94–10, valberedningen 95–98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99–00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02–06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99–00, ledamot 00–02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00–02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01–02 och 06–10, ordförande 02–06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06–10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10–. Ordförande, Telge Bostäder AB 09–18. Ordförande, Telge Tillväxt AB 19–.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94–99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99–03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00–10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01–09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03–06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06–10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99–03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00–03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03–07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03–07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07–11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07–10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07–10.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter