Till innehåll på sidan

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

Betänkande 2023/24:FiU29

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 maj 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (FiU29)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till en ny lag om prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar. Genom ändringarna anpassas den svenska lagstiftningen till förordningen när det gäller frågan om behörig myndighet och möjligheten för Finansinspektionen att ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt förordningen.

Riksdagen sa också ja till en lagändring som innebär att vissa befattningshavare inom Riksbanken som har en skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument även ska vara skyldiga att anmäla avyttringar av sådana instrument.

Lagändringarna börjar gälla den 30 juni 2024.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till proposition.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2024-05-23
Justering: 2024-05-14
Trycklov: 2024-05-14
Betänkande 2023/24:FiU29

Alla beredningar i utskottet

2024-05-02, 2024-05-23

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (FiU29)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till en ny lag om prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar. Genom ändringarna anpassas den svenska lagstiftningen till förordningen när det gäller frågan om behörig myndighet och möjligheten för Finansinspektionen att ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt förordningen.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till en lagändring som innebär att vissa befattningshavare inom Riksbanken som enligt nuvarande regler har en skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument även ska vara skyldiga att anmäla avyttringar av sådana instrument.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 30 juni 2024.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2024-05-17
Debatt i kammaren: 2024-05-20

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2024-05-22
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:110 punkt 1.
 2. Anmälan om finansiella instrument för vissa av Riksbankens befattningshavare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:110 punkt 2.