Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning

Betänkande 2024/25:MJU4

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut
Planerat beslutsdatum
23 oktober 2024
Nästa händelse
Beredning 22 augusti 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Dokumentet är inte publicerat