Stina Larsson (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns södra, plats 260
Född år
1977
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Ersättare
2020-04-07 – 2020-11-29
Ersättare
2005-10-17 – 2005-12-23

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Justitieutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29
Suppleant
2005-10-17 – 2005-12-23

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-02-24
Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Försvarsutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Finansutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Kulturutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Näringsutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Socialförsäkringsutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Skatteutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Socialutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Trafikutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Utbildningsutskottet

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Lagutskottet

Suppleant
2005-10-17 – 2005-12-23

EU-nämnden

Extra suppleant
2020-04-08 – 2020-11-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 05 (ersättare 051017–051223), 20 (ersättare 200407–201129) och 22–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant lagutskottet 05, justitieutskottet 05 och civilutskottet 22–23.

Föräldrar

Lantbrukaren Bertil Larsson och ekonomen Marianne Dyberg.

Utbildning

Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Spyken Lund, slutår 96. Pol. mag. Lunds universitet 03

Anställningar

Städare, klädbutik Löddeköpinge 97. Frukostvärdinna, servering, cefébiträde, Centralens Restauranger, Malmö 98–99. Löneadministratör, Lunds universitetssjukhus 00. Löneadministratör, Lunds kommun 01–02. Säljare och demonstratris, Wapnö AB 03. Assistent, verksamhetschef, utredare, socialförvaltningen, Falkenbergs kommun 04–10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, SMHI:s insynsråd 20–23. Ledamot Gentekniknämnden 22–. Ledamot Miljömålsberedningen 23–.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Kävlinge 98–01 och 14–. Vice ordförande kommunstyrelsen 14– och ersättare 98–01. Gruppledare C, Kävlinge 14–22. Ledamot kulturnämnden, Kävlinge 13–14. Ersättare regionfullmäktige, Region Skåne 14–18. Ersättare, sjukhusstyrelsen, Lunds universitetssjukhus 14–18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot förbundsstyrelsen, CUF 01–03 och vice ordförande 02–03. Ordförande, CUF Kävlinge 95–00. Ordförande Centerpartiet Kävlinge 14–22. Styrelseledamot Stävie Ryttarförening 23–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Besked om trålgräns och trålförbud

  Skriftlig fråga 2023/24:975 av Stina Larsson (C)

  Fråga 2023/24:975 Besked om trålgräns och trålförbud av Stina Larsson C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Den 5 juni presenterade statsminister Kristersson, klimat- och miljöminister Pourmokhtari samt landsbygdsminister Kullgren regeringens proposition Ett levande hav ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart
  Inlämnad
  2024-06-12
  Svarsdatum
  2024-06-19
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • med anledning av prop. 2023/24:152 Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning

  Motion 2023/24:2914 av Stina Larsson m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2914 av Stina Larsson m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:152 Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp vilken effekt de nya förslagen får och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen
  Inlämnad
  2024-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2024/25:MJU4
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cirkulär och giftfri ekonomi och Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

  Cirkulär och giftfri ekonomi och Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

  Betänkande 2023/24:MJU17

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad. Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten inte har sett till att uttjänta solcellspaneler och

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  32
  Reservationer
  46 
  Anföranden och repliker
  32, 108 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-05-29
  Debatt
  2024-05-30
  Beslut
  2024-06-12
 • Utsläppsförbud av skrubbervatten i svenskt territorialvatten

  Skriftlig fråga 2023/24:931 av Stina Larsson (C)

  Fråga 2023/24:931 Utsläppsförbud av skrubbervatten i svenskt territorialvatten av Stina Larsson C till Statsrådet Andreas Carlson KD Det är väl känt och dokumenterat att det marina ekosystemet i Östersjön är hårt belastat, inte minst från sjöfarten. En utsläppskälla som i princip inte existerade före 2015 är utsläpp av
  Inlämnad
  2024-05-22
  Svarsdatum
  2024-05-29
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 3 i motionenSammanfattning Centerpartiet vill i vårbudgetmotionen
  Inlämnad
  2024-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2023/24:MJU13

  Riksdagen sade nej till cirka 120 förslag om olika miljöfrågor. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om miljöprövning och tillståndsprocesser, miljömålssystemet, offentlig upphandling, vindkraftsetablering, miljöbrott och ansvarsfrågor vid miljöföroreningar. Att riksdagen avslår motionerna beror främst på pågående arbete.

  Behandlade dokument
  62
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  20, 84 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård

  Naturvård

  Betänkande 2023/24:MJU12

  Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner om det naturvårdspolitiska arbetet som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om områdesskydd, artskydd och arbetet med invasiva främmande arter. En invasiv främmande art innebär en art som med människans

  Behandlade dokument
  86
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 119 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Skolminister Lotta Edholm L Justitieminister Gunnar Strömmer M Utbildningsminister Mats Persson L Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L besvarar
  Datum
  2024-04-18
 • Eldning av trädgårdsavfall

  Skriftlig fråga 2023/24:808 av Stina Larsson (C)

  Fråga 2023/24:808 Eldning av trädgårdsavfall av Stina Larsson C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L I ett pressmeddelande som skickades ut från Naturvårdsverket den 11 april konstaterar myndigheten: I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.Myndigheten konstaterar
  Inlämnad
  2024-04-15
  Svarsdatum
  2024-04-24
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2023/24:MJU11

  Regeringen bör utreda hur reglerna för lokala mindre slakterier kan förenklas. Det menar riksdagen och beslutade därför att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Regeringen bör även utreda vilka ytterligare åtgärder som krävs för att öka antalet småskaliga slakterier och

  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  40, 112 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-03
  Debatt
  2024-04-04
  Beslut
  2024-04-04
 • God luftkvalitet i tätorter och runt förskolor

  Skriftlig fråga 2023/24:698 av Stina Larsson (C)

  Fråga 2023/24:698 God luftkvalitet i tätorter och runt förskolor av Stina Larsson C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Sveriges Radio rapporterar om luftföroreningar som drabbar barn i våra förskolor. Det är oacceptabelt att små barn med extra känsliga lungor drabbas av dålig luftkvalitet. Många förskolor ligger i
  Inlämnad
  2024-03-05
  Svarsdatum
  2024-03-13
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-02-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

  Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

  Betänkande 2023/24:MJU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Lagändringarna innebär att kommuner ska lämna de uppgifter som behövs för att bedöma risker i tillrinningsområden för dricksvatten och att kommuner, fastighetsägare och nyttjanderättshavare

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  15, 55 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur

  Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur

  Betänkande 2023/24:MJU1

  Totalt cirka 19,3 miljarder kronor ur statens budget för 2024 går till utgiftsområdet Klimat, miljö och natur. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas, och nej till de alternativa budgetförslag som lagts fram i motioner.

  Mest pengar, cirka

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  72, 201 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-18
  Debatt
  2023-12-19
  Beslut
  2023-12-19
 • med anledning av prop. 2023/24:41 Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar

  Motion 2023/24:2788 av Mikael Larsson m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2788 av Mikael Larsson m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:41 Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunernas rätt till ersättning bör utökas ytterligare och omfatta alla steg
  Inlämnad
  2023-12-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2023/24:44 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

  Motion 2023/24:2787 av Rickard Nordin m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2787 av Rickard Nordin m.fl. C med anledning av skr. 2023/24:44 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffad koldioxidskatt för biobränslen inom reduktionsplikten och tillkännager
  Inlämnad
  2023-12-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Utsläpp från fartyg i Östersjön

  Skriftlig fråga 2023/24:287 av Stina Larsson (C)

  Fråga 2023/24:287 Utsläpp från fartyg i Östersjön av Stina Larsson C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Oljeutsläppet från det grundstötta fartyget Marco Polo är en katastrof för djurlivet vid Blekingekusten. Just nu pågår omfattande insatser för att begränsa de problem som uppstått med läckande olja. Det är omöjligt
  Inlämnad
  2023-11-22
  Svarsdatum
  2023-11-29
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • med anledning av prop. 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

  Motion 2023/24:2774 av Stina Larsson m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2774 av Stina Larsson m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenmyndigheternas utökade befogenheter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer
  Inlämnad
  2023-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2023/24:28 Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Motion 2023/24:2763 av Rickard Nordin m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2763 av Rickard Nordin m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:28 Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2023/24:28 Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
  Inlämnad
  2023-11-01
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Framkomlighet och trafiksäkerhet från Ystad hamn

  Skriftlig fråga 2023/24:184 av Stina Larsson (C)

  Fråga 2023/24:184 Framkomlighet och trafiksäkerhet från Ystad hamn av Stina Larsson C till Statsrådet Andreas Carlson KD Ystad hamn är Sveriges största hamn vad gäller färjetrafik till Polen och Bornholm. Den är också den tredje största hamnen för färjepassagerare. Med sitt strategiska läge på den svenska sydkusten spelar
  Inlämnad
  2023-10-27
  Svarsdatum
  2023-11-08
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Filter