Magnus Oscarsson (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län, plats 148
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Trafikutskottet

Ledamot

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Civilutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2017-12-15 – 2018-09-24
Suppleant
2015-11-18 – 2017-12-15
Ledamot
2014-10-07 – 2015-11-18

Trafikutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Justitieutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2015-11-18 – 2018-09-24

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2017-04-27 – 2018-09-24

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04
Suppleant
2014-10-14 – 2018-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och 17–22 och trafikutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 14–18, trafikutskottet 14–22, EU-nämnden 14–18, justitieutskottet 15–22, miljö- och jordbruksutskottet 15–17, 22– och civilutskottet 18–.

Föräldrar

Lantbrukaren Carl-Gustaf Oscarsson och undersköterskan Iris Oscarsson, f. Olofsson.

Utbildning

Gymnasieskola, Tranås, slutår 88. Pedagogik, Högskolan Jönköping 06

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, gentekniknämnden 18–. Styrelseledamot, SMHI 18–.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Ödeshög 94–. Ledamot, kommunstyrelsen 98–14 och ordförande 06–14. Regionfullmäktig, Region Östergötland 10–14. Ledamot, Ödeshögsbostäder 18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande KD Ödeshög 95– och KD Östergötland 13–. Biståndsföreningen SAM-Hjälp 05–. Vice ordförande, Föreningen Boets skola 20–. Vice ordförande Bultsbols missionsförsamling 16–22.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2023/24:TU17

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag om sjöfartsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår i de frågor förslagen tar upp.

  Förslagen handlar bland annat om svensk sjöfarts konkurrenskraft, Sjöfartsverkets miljöfrågor samt fritidsbåtsfrågor.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  32, 115 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-07
  Debatt
  2024-06-10
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Digitaliserings- och postfrågor

  Digitaliserings- och postfrågor

  Betänkande 2023/24:TU16

  Riksdagen sa ja till en ny lag med kompletterande bestämmelser till dem som finns på EU-nivå. Det handlar bland annat om tillsyn av företag som förmedlar data och av fysiska och juridiska personer som vidareutnyttjar skyddade data enligt EU:s dataförvaltningsförordning. Lagen börjar gälla den 2 augusti

  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  24, 89 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-07
  Debatt
  2024-06-10
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jordbrukspolitik

  Jordbrukspolitik

  Betänkande 2023/24:MJU16

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner om jordbrukspolitik från den allmänna motionstiden 2023 och hänvisar främst till pågående arbete.

  Förslagen handlar bland annat om utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrensfrågor, produktion av växtbaserade livsmedel och jordbrukets klimatfrågor.

  Behandlade dokument
  45
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  40, 118 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-05-29
  Debatt
  2024-05-30
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2023/24:TU14

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om luftfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om regionala flygplatser, beredskaps-flygplatser, säkerhetsrelaterade frågor inom luftfarten, flygets klimatpåverkan och elflyg. Anledningen till att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat redan vidtagna åtgärder och pågående utredningsarbete.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  31, 101 minuter
  Justering
  2024-05-14
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Civilminister Erik Slottner KD Skolminister Lotta Edholm L Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Civilminister Erik Slottner KD besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vägtrafik- och fordonsfrågor

  Vägtrafik- och fordonsfrågor

  Betänkande 2023/24:TU13

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag om vägtrafik- och fordonsfrågor. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fossilfri fordonsflotta, tillgång till laddning, bilpooler och underhåll av vinterväg. Att riksdagen avslår alla motionerna beror på pågående arbetet och befintlig lagstiftning.

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  35 
  Anföranden och repliker
  49, 149 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cykelfrågor

  Cykelfrågor

  Betänkande 2023/24:TU12

  Riksdagen sa nej till ett sextiotal förslag i motioner om olika cykelfrågor som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om infrastruktur och bestämmelser för cyklister samt insatser för cykling bland barn och unga och kombinerade resor med cykel.

  Riksdagen hänvisar till planerade och redan vidtagna åtgärder samt till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  15, 59 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Djurskydd

  Djurskydd

  Betänkande 2023/24:MJU11

  Regeringen bör utreda hur reglerna för lokala mindre slakterier kan förenklas. Det menar riksdagen och beslutade därför att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Regeringen bör även utreda vilka ytterligare åtgärder som krävs för att öka antalet småskaliga slakterier och

  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  40, 112 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-03
  Debatt
  2024-04-04
  Beslut
  2024-04-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Livsmedelspolitik

  Livsmedelspolitik

  Betänkande 2023/24:MJU9

  Riksdagen sa nej till cirka 100 motioner om livsmedelspolitik. Motionerna handlar bland annat om livsmedelskedjans beredskapsarbete.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att det redan pågår arbete inom området, exempelvis i utredningar och i Regeringskansliet.

  Behandlade dokument
  39
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  32, 100 minuter
  Justering
  2024-02-27
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-07
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Järnvägsfrågor

  Järnvägsfrågor

  Betänkande 2023/24:TU6

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner om järnvägsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till genomförda eller pågående initiativ inom området. Motionerna handlar bland annat om organiseringen av järnvägsunderhållet, järnvägens signalsystem, järnvägsskydd och Arlandabanan.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  40, 114 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor

  Kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2023/24:TU5

  Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om olika kollektivtrafikfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Detta i första hand med hänvisning till genomförda eller pågående initiativ på området.

  Motionerna handlar bland annat om stärkt kollektivtrafik, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem och färdtjänst.

  Utskottet framhåller att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppfylla de klimat- och transportpolitiska målen.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  25, 90 minuter
  Justering
  2024-01-16
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Betänkande 2023/24:TU1

  Totalt går cirka 83 miljarder kronor ur statens budget för 2024 till utgiftsområdet Kommunikationer. Området omfattar transportpolitik och politik för informationssamhället. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  92, 244 minuter
  Justering
  2023-12-05
  Bordläggning
  2023-12-12
  Debatt
  2023-12-13
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Klimat- och miljöminister Romina
 • Minskade arkeologikostnader för kommuner och markägare

  Motion 2023/24:1371 av Magnus Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1371 av Magnus Oscarsson KD Minskade arkeologikostnader för kommuner och markägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kostnaderna för arkeologin ska minska för kommuner och markägare och tillkännager detta för regeringen.
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Erkännande av Somaliland som en självständig stat

  Motion 2023/24:493 av Ingemar Kihlström och Magnus Oscarsson (båda KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:493 av Ingemar Kihlström och Magnus Oscarsson båda KD Erkännande av Somaliland som en självständig stat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda processen för att erkänna Somaliland som en egen självständig stat och tillkännager detta
  Inlämnad
  2023-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

  Motion 2023/24:341 av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär (båda KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:341 av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär båda KD Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ny utredning om vad som hände Raoul Wallenberg

  Motion 2023/24:466 av Magnus Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:466 av Magnus Oscarsson KD Ny utredning om vad som hände Raoul Wallenberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ny oberoende utredning om Raoul Wallenberg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:UU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Frisläppande av Dawit Isaak

  Motion 2023/24:340 av Magnus Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:340 av Magnus Oscarsson KD Frisläppande av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta att aktivt kräva Dawit Isaaks frisläppande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nu har svensken Dawit Isaak suttit fängslad
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ett Raoul Wallenberg-centrum/-museum

  Motion 2023/24:95 av Magnus Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:95 av Magnus Oscarsson KD Ett Raoul Wallenberg-centrum/museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att skapa ett Raoul Wallenberg-centrum/museum och tillkännager detta för regeringen. Motivering Raoul Wallenberg är en av världens
  Inlämnad
  2023-09-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter