EU:s nya utsläppshandelssystem för fossila bränslen

Betänkande 2024/25:MJU3

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut
Planerat beslutsdatum
25 september 2024
Nästa händelse
Beredning 22 augusti 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Beredning

Kommande beredning i utskottet: 2024-08-22
Justering: 2024-09-19
Trycklov: 2024-09-20
Betänkande 2024/25:MJU3

Alla beredningar i utskottet

2024-06-18

Debatt

Bordläggning: 2024-09-24
Debatt i kammaren: 2024-09-25

Beslut

Beslut: 2024-09-25