Skolväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2015

Beslut

Riksdagen vill ha skriftliga ordningsomdömen i skolan (UbU11)

Riksdagen uppmanade regeringen att vidta åtgärder så att det blir möjligt för högstadie- och gymnasieskolor att ge eleverna skriftliga ordningsomdömen. Dessutom uppmanade riksdagen regeringen att ta fram förslag om att förlänga skolplikten till tio år, så att förskoleklassen blir den nya årskurs ett i grundskolan.

Riksdagens tillkännagivanden om ordningsomdömen och tioårig grundskola kom i samband med att riksdagen behandlade motioner om skolväsendet från allmänna motionstiden 2014. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med anledning av motionsyrkanden två tillkännagivanden till regeringen: dels att regeringen ska vidta åtgärder för att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme, dels att regeringen ska återkomma med förslag om en tioårig grundskola. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-03-05, 2015-03-26, 2015-04-16

Utbildningsutskottet vill ha skriftliga ordningsomdömen i skolan (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att vidta åtgärder så att det blir möjligt för högstadie- och gymnasieskolor att ge eleverna skriftliga ordningsomdömen. Dessutom föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att ta fram förslag om att förlänga skolplikten till tio år, så att förskoleklassen blir den nya årskurs ett i grundskolan. Förslagen bygger på flera gemensamma motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, och en motion från Sverigedemokraterna.

Utbildningsutskottets förslag till tillkännagivanden om ordningsomdömen och tioårig grundskola kom i samband med att utskottet behandlade motioner om skolväsendet från allmänna motionstiden 2014. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.