Skolväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2015

Beslut

Riksdagen vill ha skriftliga ordningsomdömen i skolan (UbU11)

Riksdagen uppmanade regeringen att vidta åtgärder så att det blir möjligt för högstadie- och gymnasieskolor att ge eleverna skriftliga ordningsomdömen. Dessutom uppmanade riksdagen regeringen att ta fram förslag om att förlänga skolplikten till tio år, så att förskoleklassen blir den nya årskurs ett i grundskolan.

Riksdagens tillkännagivanden om ordningsomdömen och tioårig grundskola kom i samband med att riksdagen behandlade motioner om skolväsendet från allmänna motionstiden 2014. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med anledning av motionsyrkanden två tillkännagivanden till regeringen: dels att regeringen ska vidta åtgärder för att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme, dels att regeringen ska återkomma med förslag om en tioårig grundskola. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

116 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-04-23
Trycklov: 2015-04-24
Reservationer 43
Betänkande 2014/15:UbU11

Alla beredningar i utskottet

2015-04-16, 2015-03-26, 2015-03-05

Utbildningsutskottet vill ha skriftliga ordningsomdömen i skolan (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att vidta åtgärder så att det blir möjligt för högstadie- och gymnasieskolor att ge eleverna skriftliga ordningsomdömen. Dessutom föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att ta fram förslag om att förlänga skolplikten till tio år, så att förskoleklassen blir den nya årskurs ett i grundskolan. Förslagen bygger på flera gemensamma motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, och en motion från Sverigedemokraterna.

Utbildningsutskottets förslag till tillkännagivanden om ordningsomdömen och tioårig grundskola kom i samband med att utskottet behandlade motioner om skolväsendet från allmänna motionstiden 2014. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-19
Debatt i kammaren: 2015-05-20
4

Beslut

Beslut: 2015-05-20
37 förslagspunkter, 27 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolpolitik och skolreformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 7,

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14,

2014/15:1202 av Sofia Damm (KD),

2014/15:1418 av Olle Thorell m.fl. (S),

2014/15:1649 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1761 av Lars Hjälmered (M),

2014/15:1935 av Ingemar Nilsson och Eva Sonidsson (S) och

2014/15:2045 av Johan Büser och Shadiye Heydari (S).

Reservation 1 (C)

2. Trygghet och studiero

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 6 och

2014/15:1039 av Runar Filper (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 276 40 0 33


3. Skriftligt ordningsomdöme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska vidta åtgärder för att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 8 och

bifaller motion

2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD).

Reservation 3 (S, MP, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 0 104 0 9
M 80 0 0 4
SD 40 0 0 9
MP 0 24 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 169 147 0 33


4. Tioårig grundskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma med förslag om en tioårig grundskola.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 1 och

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 15.

Reservation 5 (S, MP, V)

5. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1699 av Andreas Carlson (KD),

2014/15:1918 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2245 av Tina Ghasemi (M),

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 5 och 14 samt

2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
Totalt 257 40 19 33


6. Samverkan mellan skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10 samt

2014/15:1781 av Eskil Erlandsson och Daniel Bäckström (C).

Reservation 8 (SD)

7. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 22, 24, 25 och 29,

2014/15:283 av Edward Riedl (M),

2014/15:1034 av Cassandra Sundin och Johan Nissinen (SD),

2014/15:1731 av Arhe Hamednaca m.fl. (S),

2014/15:2606 av Paula Bieler och David Lång (SD) yrkande 4 och

2014/15:2939 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

Reservation 9 (SD)

8. Nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Huvudmannaskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1830 av Jan Björklund m.fl. (FP),

2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 5 och

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 16 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
Totalt 222 40 54 33


10. Fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:23 av Nina Lundström (FP) yrkande 4,

2014/15:158 av Sotiris Delis (M),

2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkandena 2-6,

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkandena 27-29,

2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 6 och 7,

2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 4,

2014/15:2950 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) och

2014/15:2997 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

Reservation 14 (M, C, FP, KD)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 2 3
S 104 0 0 9
M 0 80 0 4
SD 36 0 2 11
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 183 127 4 35


11. Mottagande av elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkandena 4 och 6,

2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) yrkande 5 och

2014/15:2943 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 0 0 40 9
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 0 19 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 237 19 59 34


12. Val av skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkandena 1 och 7 samt

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkandena 26 och 30.

Reservation 20 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 104 0 0 9
M 0 80 0 4
SD 40 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 187 129 0 33


13. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkandena 8 och 11,

2014/15:379 av Hanif Bali (M) yrkandena 1-3,

2014/15:588 av Helena Bouveng (M),

2014/15:892 av Christian Holm (M) yrkande 1 och

2014/15:1921 av Krister Hammarbergh (M).

Reservation 21 (C)

14. Karriäranställning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:856 av Annika Eclund (KD),

2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1 och

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 9.

Reservation 22 (C)
Reservation 23 (KD)

15. Läraryrket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkandena 34, 38 och 39,

2014/15:196 av Roger Haddad (FP),

2014/15:198 av Roger Haddad (FP),

2014/15:892 av Christian Holm (M) yrkande 3,

2014/15:1118 av Stefan Jakobsson och Christina Thuring (SD),

2014/15:1122 av Stefan Jakobsson (SD),

2014/15:1920 av Krister Hammarbergh (M) och

2014/15:2487 av Mikael Jansson och David Lång (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 24 (M, C, FP, KD)

16. Legitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 10,

2014/15:33 av Robert Stenkvist (SD),

2014/15:380 av Hanif Bali (M) yrkande 3,

2014/15:891 av Olof Lavesson (M),

2014/15:893 av Christian Holm (M),

2014/15:2181 av Hannah Bergstedt m.fl. (S),

2014/15:2474 av Eva Lohman (M) och

2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S).

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (C)

18. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Utveckling av elevhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 32,

2014/15:1412 av Anna Wallén m.fl. (S) och

2014/15:2380 av Saila Quicklund (M).

Reservation 27 (M, C, FP, KD)

20. Elevhälsogaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 6,

2014/15:1865 av Penilla Gunther (KD) och

2014/15:2247 av Tina Ghasemi (M).

Reservation 28 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 79 0 0 5
SD 40 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 301 14 0 34


21. Samverkan i elevhälsoarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 13,

2014/15:1179 av Jennie Nilsson (S) och

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 29 (M)
Reservation 30 (C)

22. Ansvar för skolhälsovården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:773 av Bengt Eliasson (FP).

23. Antal undervisningstimmar i idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1906 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4,

2014/15:2758 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD),

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 17,

2014/15:119 av Jenny Petersson (M),

2014/15:147 av Jenny Petersson (M),

2014/15:270 av Anders Hansson (M) och

2014/15:1493 av Gunilla Nordgren (M).

Reservation 31 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 104 0 0 9
M 0 80 0 4
SD 40 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 187 129 0 33


24. Fysisk aktivitet i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 12,

2014/15:291 av Jessika Roswall (M),

2014/15:1368 av Jan Lindholm (MP),

2014/15:1479 av Margareta Cederfelt och Maria Plass (M),

2014/15:1841 av Johan Forssell (M),

2014/15:1845 av Johan Forssell (M),

2014/15:2271 av Amir Adan och Saila Quicklund (M),

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 21 och

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (SD)
Reservation 34 (C)

25. Idrott i skolan för barn med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

26. Vissa undervisningsämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

27. Lärande för hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 26,

2014/15:442 av Sanne Eriksson (S) och

2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (SD)

28. Uppföljning av lärande för hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1325 av Betty Malmberg (M).

Reservation 37 (M, C, FP, KD)

29. Entreprenöriellt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 14,

2014/15:156 av Jenny Petersson (M),

2014/15:378 av Hanif Bali (M) yrkande 1,

2014/15:1784 av Lars Hjälmered (M),

2014/15:2011 av Christian Holm (M) och

2014/15:2381 av Saila Quicklund (M).

Reservation 38 (C)

30. Genuspedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 39 (SD)

31. Sex- och samlevnadsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

32. Arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

33. Kränkande behandling och diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3,

2014/15:177 av Johanna Jönsson (C),

2014/15:438 av Hans Hoff (S),

2014/15:894 av Christian Holm (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1301 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:1468 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (M) och

2014/15:2313 av Sofia Damm (KD) yrkande 1.

Reservation 40 (FP)

34. Skolmat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 28,

2014/15:1846 av Johan Forssell (M) och

2014/15:2002 av Edward Riedl (M).

Reservation 41 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 276 40 0 33


35. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1720 av Christer Nylander m.fl. (FP).

Reservation 42 (FP)

36. Digitalt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 1,

2014/15:380 av Hanif Bali (M) yrkande 2,

2014/15:582 av Helena Bouveng (M),

2014/15:1749 av Patrik Lundqvist (S) och

2014/15:2145 av Monica Green (S).

Reservation 43 (C)

37. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument