Säkerhetspolitik

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2018

Beslut

Nej till motioner om säkerhetspolitik (UU11)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2014, 2015, 2016 och 2017. Motionerna handlar bland annat om säkerhetspolitiska samarbeten, medlemskap i Nato, FN:s säkerhetsråd, massförstörelsevapen samt svensk säkerhet och den säkerhetspolitiska kontexten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-02-01, 2018-03-01, 2018-03-15, 2018-03-15

Nej till motioner om säkerhetspolitik (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2014, 2015, 2016 och 2017. Motionerna handlar bland annat om säkerhetspolitiska samarbeten, medlemskap i Nato, FN:s säkerhetsråd, massförstörelsevapen samt svensk säkerhet och den säkerhetspolitiska kontexten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.