Freds- och säkerhetspolitik

Motion 2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-10-29
Granskad
2014-10-29
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2014/15:140

av Stig Henriksson m.fl. (V)

Freds- och säkerhetspolitik
1

Innehållsförteckning

1

Innehållsförteckning

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Inledning

4

EU

4.1

Krigsmaterielsamarbetet inom EU

4.2

Europeiska försvarsbyrån – EDA

5

Kärnvapen

6

Nato

6.1

Natoledda insatser

6.2

Svensk representation på Natos högkvarter

7

Partnership for Peace, PFP

8

Den nordiska stridsgruppen

9

Internationella insatser

10

Det förebyggande arbetet

11

Civil och militär samverkan

12

Kvinnors säkerhet

12.1

FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1960

12.2

1325 och 1820 – kvinnor, fred och säkerhet

12.3

Resolution 1820 och 1960 – det sexualiserade våldet

2

Förslag

Yrkanden (20)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avbryta allt samarbete som bidrar till militariseringen av EU.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör motsätta sig alla riktlinjer eller regelverk inom EU som kan leda till att vår möjlighet att reglera Sveriges vapenhandel begränsas.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska lämna Europeiska försvarsbyrån (EDA).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för att Europa ska bli en kärnvapenfri zon.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inte ska inleda några förhandlingar eller vidta andra åtgärder i syfte att ansöka om medlemskap i Nato.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska avstå från att delta i Natoledda internationella insatser som inte bidrar till fred, utveckling och säkerhet för civilbefolkningen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp värdlandsavtalet med Nato, lämna Natos reservstyrka Response Forces Pool och söka andra samarbeten, främst med de nordiska länderna.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de Natoledda övningar som äger rum på svensk mark samt i svenskt luftrum och territorialvatten ska upphöra och att Nato inte ska tillåtas att öva inom Sveriges gränser.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska representationen på Natos högkvarter omgående bör avvecklas.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2014/15:KU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör lämna Partnership for Peace.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fredsskapande, fredsbevarande och fredsfrämjande åtgärder enbart ska ske på FN:s uppdrag.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör prioritera arbetet med att förebygga väpnade konflikter i högre utsträckning och synliggöra just denna typ av arbete i regeringens rapporter och utvärderingar.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i syfte att konkretisera arbetet med att förebygga väpnade internationella konflikter bör upprätta en heltäckande handlingsplan för ändamålet.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i syfte att effektivisera arbetet med att förebygga väpnade konflikter bör upprätta en organisation för detta ändamål.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen regelbundet bör utarbeta en regeringsskrivelse om arbetet med att förebygga väpnade konflikter och därvid både utvärdera tidigare insatser och diskutera framtida prioriteringar.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att civila och militära insatser alltid bör hållas separerade när det gäller personal, materiel och ekonomiska resurser i internationella insatser.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör sätta upp mål och delmål för att inom sex år nå målet att 40 procent av deltagarna i fredsbevarande insatser ska vara kvinnor.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen årligen bör redovisa arbetet med att implementera FN:s resolution 1325 för riksdagen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att alla samarbetsländer vid internationella insatser ska ha en handlingsplan för att implementera FN:s resolution 1325.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 20.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC) skaffar sig den kompetens som krävs för att kunna utreda misstankar om sexuellt våld och avsätter tillräckligt med resurser för att samla in bevis.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.