Dags för ett svenskt Natomedlemskap

Motion 2016/17:796 av Jenny Petersson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-03
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige under den innevarande mandatperioden bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Dags för ett svenskt Natomedlemskap

Vi moderater är för ett svenskt Natomedlemskap. Ett sådant medlemskap skulle stärka Sveriges säkerhet i en tid när oron i vårt närområde och övriga världen växer sig större. Trots oro är det viktigt att komma ihåg att vårt Europa idag 2016 är världens mest fria, fredliga och demokratiska område. Nato och EU är två viktiga förklaringar. Sammanlagt är 22 av de 28 EU-länderna medlemmar i Nato.

Varför Nato? Försvarsalliansen Nato består av 28 länder i Nordamerika och Europa. Efter andra världskriget bildades Nato 1948 med syftet att upprätta säkerhetsgarantier för länderna på båda sidor om Atlanten. En grundprincip var att ett angrepp på ett Natoland är ett angrepp på hela Nato. Efter åren som gått sedan bildandet har arbetet och syftet utvecklats till att även innefatta krishanteringsinsatser och internationella fredsfrämjande operationer.

Idag har Nato 28 medlemmar – och samarbetar även med ett stort antal icke-medlemsländer, däribland Sverige. Som medlem i Nato skulle Sverige dela säkerhetsgarantier med övriga Natoländer. Sverige skulle även få delta och påverka när besluten tas i Nato, beslut som påverkar Sverige oavsett om vi är medlemmar eller ej.

Ett medlemskap i Nato skulle ytterligare förbättra och stärka rikets säkerhet, detta bör riksdagen tillkännage för regeringen. 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

Michael Svensson (M)

Jörgen Warborn (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige under den innevarande mandatperioden bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.