En kärnvapenfri värld

Motion 2014/15:2072 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kärnvapenfri värld.

Motivering

För oss socialdemokrater är det självklart att arbeta för internationell fred och säkerhet. Vi drivs av insikterna att varaktig världsfred förutsätter rättvis fördelning av socialt och ekonomiskt välstånd på global nivå, och att egen säkerhet aldrig kan uppnås genom andras osäkerhet utan måste vara resultatet av ömsesidig respekt och tillit.

Kärnvapen är en typ av vapen som injagar skräck i människors hjärtan; faktum är att denna skräckinjagande verkan vanligen anförs som själva syftet med kärnvapen, av dem som förespråkar innehav av dessa vapen. Förekomsten av kärnvapen är alltså till sin karaktär osäkerhetsskapande och därigenom krigshetsande. Därför måste kärnvapen avskaffas, för att fred i bemärkelsen frånvaro av krig mellan nationer skall uppnås.

Vi socialdemokrater arbetar för internationell fred och säkerhet överallt där vi finns; vi driver vår övertygelse i de forum där vi är representerade – det är vår reformistiska strategi, och den har visat sig vara framgångsrik.

Därför bör riksdagen verka för att regeringen bidrar till att motverka förekomsten av kärnvapen så att en kärnvapenfri värld kan uppnås.

.

Phia Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kärnvapenfri värld.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.