Ett svenskt medlemskap i Nato

Motion 2016/17:2059 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har försämrats genom Rysslands olagliga annektering av Krim och aggressionen mot Ukraina. I ljuset av detta spelar Nato en allt viktigare roll för att upprätthålla fred och säkerhet i Europa. Regeringen och allianspartierna har därför välkomnat att Natos medlemsländer ökar sin militära närvaro i Östersjöområdet.

Sverige har ett nära partnerskap med Nato som gradvis fördjupas bland annat genom värdlandsavtalet som godkändes av riksdagen den 25 maj 2016. Men så länge Sverige står utför Nato saknar vi bindande försvarsförpliktelser med försvarsalliansen.

Sveriges försvar är idag utformat för samverkan med andra även om vi inte ingår i någon försvarsallians. Försvarets förmåga att på egen hand verka krigsavhållande och ytterst att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp är mycket begränsad. Vi är därför beroende av militärt stöd från andra och det är bara Nato och dess medlemsländer som kan ge ett sådant stöd.

Ytterst skulle ett svenskt medlemskap i Nato ge Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka en organisation som är central för vår egen och Europas säkerhet.

Sverige bör därför söka medlemskap i Nato då detta skulle öka vår egen säkerhet och ha en stabiliserade påverkan på den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Ett sådant beslut bör även ske i nära samråd och helst tillsammans med Finland.

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.