Kärnvapenfri värld

Motion 2016/17:1012 av Anders Österberg och Åsa Eriksson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-03
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underteckna förslaget på ett totalförbud av kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Palmecentret, Svenska läkare mot kärnvapen, Kvinnor för fred och frihet, Svenska freds och Nätverket för kärnvapennedrustning driver ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons). Det är ett globalt nätverk som samlar tusentals civilsamhällesorganisationer från hela världen och som lyckats få flera stater att inom ramen för FN-systemet föreslå ett totalförbud mot kärnvapen. Det märkliga är att idag är personminor och kemiska vapen förbjudna enligt internationell lag, vilket är bra, men kärnvapen är fortfarande tillåtet (om än reglerat). Vilket är absurt. Hittills har cirka 150 stater skrivit under ett förslag på totalförbud, tyvärr är inte Sverige ett av dessa länder.

Kritiker menar att kärnvapenstaterna (USA, Ryssland, Israel, Storbritannien, Frankrike, Kina, Nordkorea, Indien, Pakistan) ändå kommer strunta i ett totalförbud. Men det är viktigt att markera mot massförstörelsevapen oavsett vad USA och Ryssland tycker om saken. Målet måste vara en kärnvapenfri värld. Därför är det bra om Sverige skriver under förslaget på ett totalförbud av kärnvapen.

 

 

Anders Österberg (S)

Åsa Eriksson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underteckna förslaget på ett totalförbud av kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.