Till innehåll på sidan

Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En kärnvapenexplosion skulle ha fruktansvärda humanitära konsekvenser. Det är 71 år sedan de amerikanska kärnvapenbombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Hundratusentals människor fick sätta livet till på grund av bomberna, både direkt och långt senare, och de båda städerna ödelades fullständigt.

Bomberna som användes då var relativt svaga i jämförelse med de som finns i kärnvapenmakternas arsenaler i dag. Fortfarande finns nästan 16 000 kärnvapen kvar.

Vi får aldrig glömma offren för kärnvapnen och den fruktansvärda förstörelse som människan släppte lös mot sig själv.

Kärnvapen är ett ständigt hot mot hela mänskligheten.

Frågan om kärnvapen i Sverige aktualiseras med jämna mellanrum. Till exempel vid amerikanska flottbesök och i samband med ryska flygningar över Östersjön. I samband med diskussionerna om det svenska värdlandsstödsavtalet med Nato var det också en del av debatten. Riksdagens alla partier är överens om att kärnvapen inte ska få föras in i vårt land.

Finland har i sin kärnenergilag en tydlig mening som förbjuder införsel av kärnvapen till landet. Den lyder: Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana. (4 §). Det tydliggör vad som gäller i landet och denna inställning har bidragit till avspänning i regionen, något som också Sverige har gagnats av.

Sverige bör beakta behovet att liksom Finland ha en sådan lagstiftning för att klargöra vår syn på kärnvapen inom vårt lands gränser och på så vis sända tydliga signaler till både våra medborgare och omvärlden vad gäller detta. En sådan lagstiftning bör ha en naturlig plats i svensk lagstiftning. Därför bör behovet av ett tillägg i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, beaktas.

 

Laila Naraghi (S)

Thomas Strand (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.