Medlemskap i Nato

Motion 2016/17:1462 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ambassadör Krister Bringéus utredning om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten (Natoutredningen), som presenterades i september 2016, var ett resultat av försvarsuppgörelsen. Den bör, givet sin grundliga, oberoende analys, ligga till grund för den kommande Försvarsberedningens arbete. Med tanke på det osäkra omvärldsläget kan Försvarsberedningen inte undvika att också ha en fördjupad diskussion vad gäller ett svenskt Natomedlemskap.

Sverige bör även vidta omgående åtgärder och rusta upp vårt försvar för att kunna hantera ett eventuellt allvarligt läge. När andra stater kränker vårt lands gränser vid flera tillfällen måste vi reagera. Detta är helt oacceptabelt.

Vi behöver därmed omgående få igång en debatt om vilka framtida förslag det finns gällande vårt svenska försvar och skynda på ett medlemskap i Nato. Ett starkt svenskt försvar och ett medlemskap i Nato är vad som behövs för att säkra vårt land och våra invånares trygghet.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.