Medlemskap i Nato

Motion 2017/18:1249 av Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-02
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En grundläggande uppgift för staten är att värna vår frihet och trygga vår suveränitet. Den uppgiften kräver ett starkt försvar och en stark försvarsförmåga i Sverige. Sveriges position inom förvars- och säkerhetspolitiken stärks genom öppenhet, handel och samarbeten mellan länder. Vi bygger bäst fred och säkerhet tillsammans med andra. Läget i vår omvärld är nu mer oroligt än på mycket länge. Förnyad anspänning, ökad aggressivitet från Ryssland, terrorism och andra oroligheter har följt det lugn som kom efter murens fall.

Även Europa är förändrat. De 12 medlemsländer i EU som Sverige anslöt sig till är nu 28 och snart 29. Nato är en annan organisation med andra medlemmar än innan, inte minst våra polska och baltiska grannar. Omvärlden har förändrats och med den förutsättningarna för svensk förvars- och säkerhetspolitik. Frågan om försvarssamarbeten, däribland Nato, har utretts utifrån ett uppdrag som var en del av den försvarspolitiska uppgörelsen. Utredningen visar tydligt, baserat på fakta och seriös analys, att det mesta talar för ett svenskt medlemskap i Nato. Vidare har Sverige tecknat ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Avtalet underlättar ytterligare samarbete mellan Sverige och Natos medlemsländer, men innebär också ett bevis på att Sverige säkerhetspolitiskt, inte minst av Ryssland, är att se som en del av Nato. Ytterligare ett exempel på de redan nära banden är den stora försvarsövning, Aurora 17, som genomförts av Sverige och flera andra länder hösten 2017.  Det rimliga är att Sverige nu tar steget och söker medlemskap i Nato. Det exakta tillvägagångssättet bör utredas, och en medlemskapsprocess bör lämpligen ske samfällt med Finland. En färdplan för medlemskap bör tas fram.

Det finns flera skäl för ett medlemskap. Nato är idag en bredare organisation än förut. 3 av 4 EU-länder är medlemmar i Nato, och drygt 9 av 10 EU-medborgare bor i länder som ingår i Nato. Nato är också den ledande organisationen för att hantera kriser, står tillsammans med en stor försvarsförmåga, har en viktig roll i fredsbevarande insatser och spelar en avgörande roll i att öva och utveckla förmåga att hantera kriser. Sverige har dessutom ett sedan länge väl utvecklat samarbete med Nato, med Natomedlemmar, och har försvarsmateriel som är konstruerad så att den kan användas tillsammans med utrustning från Natoländer. Dock saknar vi som icke medlem beslutsrätt och därmed fullständigt inflytande. Ett medlemskap ger Sverige makt och inflytande. Lägg till det den ökade osäkerhet vi ser i Ryssland och hur ett svenskt medlemskap i Nato ökar vår egen säkerhet.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.