En tydlig linje mot Ryssland

Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta sanktioner mot Ryssland.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Ryssland.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenska hållningen visavi Ukrainas orientering västerut.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör driva att EU tar fram en tydlig vägkarta för ukrainskt EU-medlemskap.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sverige och det östliga partnerskapet.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s vapenembargo mot Ryssland.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att förhindra nyutlåning till Ryssland från vissa multilaterala organisationer.

Motivering

Utvecklingen i Ryssland är mycket oroande. Dess militära styrka växer i samma takt som landets respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten försvinner. Exemplen på grova brott inom båda dessa områden är omfattande.

Ryssland har i närtid annekterat Krim och därmed för första gången i modern tid flyttat gränser i Europa med vapenmakt. Landet har varit eller är ännu verksamt i östra Ukraina i syfte att destabilisera regionen. Ryssland har gått in på estniskt territorium för att gripa en estnisk medborgare.

 

Gentemot Sverige har landet vid upprepade tillfällen kränkt vårt luftrum med militärflygplan. De har i Östersjön hotat svenska och finska forskare som varit verksamma på internationellt vatten. När denna motion väcks är det därutöver inte heller klarlagt om Ryssland har eller inte har bedrivit fientlig undervattensverksamhet i Stockholms skärgård under oktober månad 2014.

 

Situationen för de mänskliga rättigheterna inom landet är samtidigt mycket oroande. Ryssland registrerar sedan 2012 alla organisationer som mottager finansiering från utlandet och bedriver politisk verksamhet som utländska agenter. Detta samtidigt som flera av organisationerna ytterligare motarbetas genom påstådda brott mot exempelvis brandföreskrifter och skattelagstiftningen.

 

År 2013 förbjöd duman i enighet vad som benämns som sexuell propaganda mot barn i praktiken en lagstiftning ämnad att försvåra för hbtq-organisationer att verka. Samtidigt växer både den homofoba retoriken och våldet mot homosexuella i omfattning. 2013 infördes även ny lagstiftning riktad mot dem som påstås förolämpa känslorna hos religiösa.

 

Sverige bör i det uppkomna läget balansera vår vilja att fördjupa vår relation med medborgarna i den ryska federationen med tydliga och hårda markeringar mot en allt mer auktoritär regim i Kreml. Konkret innebär det att bland annat följande steg bör tas.

Sverige bör verka för fortsatt skärpta sanktioner mot Ryssland inom ramen för de sanktioner som EU nu enats om. Vi bör vidga vårt stöd till organisationer som inom Ryssland arbetar för att försvara och upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Vi bör helhjärtat stödja Ukrainas nya orientering västerut. Sverige bör driva att EU tar fram en vägkarta för ett ukrainskt EU-medlemskap. Vi bör fortsatt visa särskilt engagemang för EU:s östra partnerskap och där det är möjligt utvidga både djup och bredd i samarbetet. Vi bör verka för att ytterligare skärpa EU:s vapenembargo mot Ryssland, och vi bör i internationella organ såsom Världsbanken och IMF verka för att hindra nyutlåning till den ryska federationen.

.

Jan Björklund (FP)

 

Erik Ullenhag (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

Christer Nylander (FP)

 

Yrkanden (7)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta sanktioner mot Ryssland.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Ryssland.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU15
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenska hållningen visavi Ukrainas orientering västerut.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör driva att EU tar fram en tydlig vägkarta för ukrainskt EU-medlemskap.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sverige och det östliga partnerskapet.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s vapenembargo mot Ryssland.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att förhindra nyutlåning till Ryssland från vissa multilaterala organisationer.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.