Natoalternativet

Motion 2015/16:981 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-02
Granskad
2015-10-02
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under en lång tid och under flera regeringar minskat satsningarna på försvaret räknat på andel av vår BNP. Detta är inte längre hållbart. Sverige, särskilt med tanke på dagens allvarliga internationella läge, kan inte längre utgå från att vår frihet är självklar. Om ett säkerhetspolitiskt läge uppstår krävs det att vi har de resurser som är nödvändiga för att kunna försvara vårt land. Sverige bör också vidta omgående åtgärder och rusta upp vårt försvar för att kunna hantera ett allvarligt läge, samt förbereda försvaret för ett framtida Nato-medlemskap. När andra stater kränker vårt lands gränser vid flera tillfällen måste vi reagera. Detta är helt oacceptabelt. Vi behöver därför omgående få igång en debatt om vilka framtida förslag det finns gällande vårt svenska försvar och ett eventuellt medlemskap i Nato. Ett starkt svenskt försvar eller ett medlemskap i Nato är vad som behövs för att säkra vårt land och våra invånares trygghet.

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.