Natomedlemskap

Motion 2016/17:3335 av Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-06
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato innan mandatperiodens slut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Säkerhetsläget i Sverige och världen förändras snabbt och på många håll är utvecklingen oroande. Sverige är på intet sett undantaget från hot i öst, terrorism eller andra framtida säkerhetsrisker. Den alliansfrihet vi hållit fast vid ter sig idag enbart gammalmodig och dumdristig. Vid en framtida konflikt kan vi antingen stå ensamma och utelämnade eller fullfölja det steg vi länge tagit sats för.
Utöver rimliga minikrav på en utökad försvarsförmåga och mer svenskt inflytande är det rena formaliteter som skiljer vårt nuvarande samarbete från ett fullbordat medlemskap i Nato. Det skulle innebära både ett tryggare Sverige och ett tryggare Europa, då vårt medlemskap sannolikt skulle medföra att fler vågar ansluta sig och kanske att läget i östra Europa stabiliseras något. Därtill stöttar vi samtliga av våra grannländer genom att formellt ansluta oss till alliansen. Ett effektivt sätt att minska fientliga makters möjlighet till påtryckningar av den sort vi sett oftare under senare år.
Sverige kan inte längre stå ensamt i en orolig omvärld. Utan Nato är våra möjligheter att försvara oss nästintill obefintliga i händelse av krig. Endast genom samarbete med andra stabila demokratier kan vi arbeta långsiktigt för en gemensam, global nedrustning. Riksdagen och regeringen bör därför skyndsamt arbeta för att Sverige ansöker om medlemskap i Nato.

 

Sofia Fölster (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato innan mandatperiodens slut och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.