Protokoll 2017/18:96 Torsdagen den 12 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:96

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 mars justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att

Hanna Westerén (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Hanna Westerén som ledamot i näringsutskottet, Karl Längberg som suppleant i näringsutskottet och Åsa Eriksson som suppleant i EU-nämnden.
Förste vice talmannen förklarade valda till
ledamot i

näringsutskottet
Hanna Westerén (S)
suppleant i

näringsutskottet

Karl Längberg (S)
suppleant i EU-nämnden
Åsa Eriksson (S)

§ 4  Anmälan om faktapromemorior

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.