Sara-Lena Bjälkö (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län, plats 156
Titel
Yrkeschaufför.
Född år
1976
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Konstitutionsutskottet

Suppleant

Justitieutskottet

Suppleant

Trafikutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Försvarsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2023-10-09 – 2026-09-21
Ledig
2023-09-01 – 2023-10-08
Ordinarie
2022-09-26 – 2023-09-01
Ordinarie
2014-09-29 – 2018-09-24

Kulturutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2016-05-27 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14–18 och 22–. Suppleant kulturutskottet 14–18, trafikutskottet 16–18 och 22–, konstitutionsutskottet 22–, försvarsutskottet 22–, utbildningsutskottet 22– och justitieutskottet 22–.

Föräldrar

Åkaren Jan-Anders Evertsson och undersköterskan Eva-Lena Andersson.

Utbildning

Undersköterska, slutår 94.

Anställningar

Undersköterska, Victoriagården, Karlsgården, Bokhöjden och Tallgläntan, m.m. Personlig assistent. Mackföreståndarinna, Skrea Motell. Bilförsäljare, Securitas och Ford. I eget företag, svensk förmedlingstjänst, Tbr Service AB. Säljansvarig, Sverigedemokraterna.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Falkenberg. Ordförande, kommunfullmäktige 08–16.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om nödnumret 112 – statens och SOS Alarms hantering av larm

  Riksrevisionens rapport om nödnumret 112 – statens och SOS Alarms hantering av larm

  Betänkande 2023/24:FöU9

  Riksdagen sa ja till att lägga Riksrevisionens rapport om nödnumret 112 till handlingarna.

  I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de slutsatser och rekommendationer som Riksrevisionen lämnar i rapporten Nödnumret 112 – statens och SOS Alarms hantering av larm.

  Riksrevisionen

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  3, 20 minuter
  Justering
  2024-05-14
  Bordläggning
  2024-05-17
  Debatt
  2024-05-20
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar

  Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar

  Betänkande 2023/24:FöU8

  Kommunerna ska i större utsträckning kompenseras för sina kostnader i samband med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att fler av kommunernas kostnader ska täckas av kärnavfallsfonden.

  Beslutet innebär att kommunerna

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 31 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för
  Datum
  2024-05-02
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Försvarsminister Pål Jonson M Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Försvarsminister Pål Jonson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor
  Datum
  2024-04-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Samhällets krisberedskap

  Samhällets krisberedskap

  Betänkande 2023/24:FöU7

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag om samhällets krisberedskap. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fredstida krisberedskap, skydd mot olyckor och information till allmänheten. Att riksdagen avslår alla motionerna beror på pågående arbete och befintlig lagstiftning.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  9, 59 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-10
  Debatt
  2024-04-11
  Beslut
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Militära frågor

  Militära frågor

  Betänkande 2023/24:FöU4

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om militära frågor från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om Försvarsmaktens organisation och förmåga och Försvarsmaktens samarbete med andra myndigheter.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  8, 53 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-10
  Debatt
  2024-04-11
  Beslut
  2024-04-11
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Kulturminister Parisa Liljestrand M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Migrationsminister
  Datum
  2024-02-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Försvarspolitik och totalförsvar

  Försvarspolitik och totalförsvar

  Betänkande 2023/24:FöU6

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om försvarspolitik och totalförsvar från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlade till exempel om det militära och civila försvaret, försvarsmaterielförsörjning och internationellt samarbete. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  32, 134 minuter
  Justering
  2024-02-01
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

  Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

  Betänkande 2023/24:FöU2

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens arbete på området inte är effektivt utformat. Enligt Riksrevisionen

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  21, 83 minuter
  Justering
  2023-12-14
  Bordläggning
  2024-01-23
  Debatt
  2024-01-24
  Beslut
  2024-01-24
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2023-12-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Betänkande 2023/24:FöU1

  Drygt 126 miljarder kronor ur statens budget 2024 går till utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen. Mest pengar, cirka 60 miljarder kronor går till förbandsverksamhet och beredskap. Drygt 48 miljarder kronor går till anskaffning

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 91 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Samhällets krisberedskap

  Samhällets krisberedskap

  Betänkande 2022/23:FöU7

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om samhällets krisberedskap. Detta framför allt med hänvisning till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om samhällets fredstida krisberedskap, skydd mot olyckor och cybersäkerhet.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  7, 44 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-29
  Debatt
  2023-03-30
  Beslut
  2023-04-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Försvarspolitik och totalförsvar

  Försvarspolitik och totalförsvar

  Betänkande 2022/23:FöU6

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner om försvarspolitik och totalförsvar från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlade till exempel om det militära och civila försvaret, cyberpolitik och materielförsörjning. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  21, 91 minuter
  Justering
  2023-02-02
  Bordläggning
  2023-02-07
  Debatt
  2023-02-08
  Beslut
  2023-02-08
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Camilla Waltersson Grönvall M Carl-Oskar Bohlin MUtrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2023-02-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Betänkande 2022/23:FöU1

  Totalt cirka 94 miljarder kronor av statens budget 2023 går till utgiftsområdet försvar och samhällets krisberedskap. Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen som handlar om försvaret och krisberedskapen. Riksdagen delar regeringens uppfattning att

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 102 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-15
  Debatt
  2022-12-16
  Beslut
  2022-12-20
 • Totalförsvaret

  Motion 2022/23:948 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2022/23:948 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen borde överväga att införa ett tvåprocentsmål per försvarsbeslutsperiod och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom
  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  47
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU22 2022/23:FiU25 2022/23:FöU1 2022/23:FöU4 2022/23:FöU6 2022/23:FöU7 2022/23:FöU8 2022/23:NU9 2023/24:UU11
  Riksdagsbeslut
  (47 yrkanden): 47 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: En omreglerad spelmarknad

  En omreglerad spelmarknad

  Betänkande 2017/18:KrU8

  Alla som bedriver någon typ av verksamhet på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det ska gälla för spel i Sverige och spel över internet som riktar sig mot den svenska marknaden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Den nuvarande regleringen togs fram

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 75 minuter
  Justering
  2018-05-29
  Bordläggning
  2018-06-05
  Debatt
  2018-06-07
  Beslut
  2018-06-07
 • med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad

  Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redan nu besluta att en utvärdering av licenssystemet ska genomföras fem år efter införandet och tillkännager
  Inlämnad
  2018-04-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2017/18:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kultur och fritid för barn och unga

  Kultur och fritid för barn och unga

  Betänkande 2017/18:KrU6

  Fler barn och unga borde komma i kontakt med kultur i skolan med hjälp av satsningen Skapande skola. Det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidareutveckla Skapande skola.

  Satsningen Skapande skola startade

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 73 minuter
  Justering
  2018-03-27
  Bordläggning
  2018-04-10
  Debatt
  2018-04-11
  Beslut
  2018-04-11
 • med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna

  Motion 2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2017/18:4080 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden en strategi för de statliga insatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nationella mål för statliga insatser. Riksdagen ställer sig bakom det som
  Inlämnad
  2018-04-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2017/18:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag

Filter