Vasiliki Tsouplaki (V)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västmanlands län, plats 237
Titel
Gymnasielärare.
Född år
1980
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Vänsterpartiet

Förste vice gruppledare

Kulturutskottet

Ledamot

Konstitutionsutskottet

Suppleant

Krigsdelegationen

Ledamot

Riksdagsstyrelsen

Ersättare

Valberedningen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2017-11-01 – 2026-09-21

Vänsterpartiet

Förste vice gruppledare
2022-09-26 –

Kulturutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Förste vice ordförande
2019-02-28 – 2022-09-26
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2017-11-09 – 2018-09-24

Skatteutskottet

Suppleant
2021-10-22 – 2022-09-26
Suppleant
2020-03-18 – 2021-10-21
Suppleant
2017-11-09 – 2018-09-24

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-03-08 – 2018-09-24

Trafikutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta civil- och kulturutskottet

Deputerad
2018-03-13 – 2018-05-24

EU-nämnden

Suppleant
2019-03-13 – 2022-10-04

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-10-11 –

Riksdagsstyrelsen

Ersättare
2022-10-04 –

Valberedningen

Suppleant
2022-09-26 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Anställningar

Vikarie inom barnomsorg och skola 00–06. Lagerarbetare, Seelig, Morgongåva. Kassapersonal, Ullared 2/Karlssons i Morgongåva. Gymnasielärare, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, 07–.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 17–. Ledamot kulturutskottet 17–18, 22–, vice ordförande 18–19 och 1:e vice ordförande 19–22. Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant skatteutskottet 17–18, miljöutskottet 17–18, trafikutskottet 18–22, EU-nämnden 19–22 och konstitutionsutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Suppleant valberedningen 22–. 1:e vice gruppledare vänsterpartiet 22–.

Föräldrar

Kyprianos Tsouplakis och Marie-Charlotte Silversten, f. Nilsson.

Utbildning

Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet, Västerås 96–99. Studier vid Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Södertörns högskola 99–07.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Parlamentarisk referensgrupp till Spelmarknadsutredningen 19–20. Kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service 23–24.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västerås 06–17. Ledamot, kommunstyrelsen 10–17, ersättare 06–10. Ledamot, utbildningsnämnden 04–06 och kultur-, idrotts- och fritidsnämnden 06–09. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 10–17.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Hemslöjden

  Skriftlig fråga 2023/24:995 av Vasiliki Tsouplaki (V)

  Fråga 2023/24:995 Hemslöjden av Vasiliki Tsouplaki V till Kulturminister Parisa Liljestrand M Kultursverige står vid en kritisk punkt skriver Kulturrådet i sitt budgetunderlag för 20252027. En av de organisationer som är hårt drabbad dels av en neddragning av organisationsbidraget med nästan 30 procent, dels av det minskade
  Inlämnad
  2024-06-17
  Svarsdatum
  2024-07-02
  Besvarare
  Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Betänkande 2023/24:KrU7

  Regeringen har föreslagit nya regler om statsbidrag till trossamfund. Den nya lagstiftningen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag, statlig avgiftshjälp och att definitionen av trossamfund ändras. Den nya regleringen innebär också

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  17, 80 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det kyrkliga kulturarvet

  Det kyrkliga kulturarvet

  Betänkande 2023/24:KrU11

  I en skrivelse om de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan redogör regeringen bland annat för hur den kyrkoantikvariska ersättningen användes under perioden 2002–2022. Regeringen beskriver till exempel tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena, kunskaps- och kompetensfrågor och samverkan

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 47 minuter
  Justering
  2024-05-28
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Betänkande 2023/24:NU19

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om strategi för företag i kulturella och kreativa branscher. Strategin innehåller regeringens övergripande vision, sex strategiska mål och lika många prioriterade områden. Ett av målen är bland annat träffsäker rådgivning och finansiering, träffsäkert

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  10, 64 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Minoritetsfrågor

  Minoritetsfrågor

  Betänkande 2023/24:KU18

  Riksdagen sa nej till 50 förslag i motioner om minoritetsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i flera av de frågor motionerna tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om judiskt liv i Sverige, stärkta rättigheter för tornedalingar, kväner

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  7, 48 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2891 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2891 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition 1  Sammanfattning Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Delar av den svenska ekonomin går mycket svagt. Detta gäller inte minst för hushållen som är pressade av hög inflation och höga
  Inlämnad
  2024-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kultur för alla

  Kultur för alla

  Betänkande 2023/24:KrU10

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023 om allas tillgång till kultur. Anledningen är bland annat att arbete pågår eller att åtgärder redan är vidtagna i de frågor som förslagen gäller.

  Förslagen handlar bland annat om scenkonstens villkor, tillgång till kultur och kulturutövning, och litteratur- och biblioteksfrågor.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  9, 48 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Spelfrågor

  Spelfrågor

  Betänkande 2023/24:KrU9

  Nya regler ska stärka konsumentskyddet i samband med spel om pengar. Riksdagen sade ja till regeringens förslag som handlar om att begränsa de problem som spel om pengar orsakar såsom skuldsättning och missbruk. Ett skriftlighetskrav för telefonförsäljning av spel införs. Konsumenten måste efter telefonsamtalet

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  33, 88 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Idrott och friluftsliv

  Idrott och friluftsliv

  Betänkande 2023/24:KrU6

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om idrott och friluftsliv som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om idrott i utsatta områden, stärkt antidopningsarbete, idrottsanläggningar och planer för friluftsliv.

  Riksdagen hänvisar exempelvis till pågående arbete och att förslagen till viss del redan är tillgodosedda.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  24, 99 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-24
 • med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor

  Motion 2023/24:2869 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2869 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället enhetliga och rättssäkra villkor 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stöd ska få lämnas till ett registrerat trossamfund
  Inlämnad
  2024-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mervärdesskatt

  Mervärdesskatt

  Betänkande 2023/24:SkU14

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om mervärdesskatt från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om förändringar av mervärdesskattesatser, undantag från mervärdesskatt och reglerna om frivillig beskattning av fastighetsupplåtelser.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  8, 50 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kultur och fritid för barn och unga

  Kultur och fritid för barn och unga

  Betänkande 2023/24:KrU8

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om kultur och fritid för barn och unga från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om barns och ungas rätt till kultur och ungas levnadsvillkor.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 96 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • med anledning av prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

  Motion 2023/24:2839 av Isabell Mixter m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2839 av Isabell Mixter m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör. Inledning Regeringen föreslår i propositionen att bestämmelserna
  Inlämnad
  2024-03-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

  Motion 2023/24:2834 av Maj Karlsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2834 av Maj Karlsson m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem 1  Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Barns och ungas placering i ett särskilt ungdomshem
  Inlämnad
  2024-03-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hyresrätt m.m.

  Hyresrätt m.m.

  Betänkande 2023/24:CU17

  Riksdagen sade nej till cirka 80 förslag inom området hyresrätt. Motionerna som inkommit under den allmänna motionstiden 2023 handlar bland annat om hyressättning av bostadslägenheter, kooperativ hyresrätt och möjligheterna att säga upp lokalhyreskontrakt. Att riksdagen avslår alla motioner beror på pågående arbete och befintlig lagstiftning.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 78 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kulturarv

  Kulturarv

  Betänkande 2023/24:KrU5

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om kulturarv från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om museer, fornminnen och krisberedskap.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  7, 56 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Public service och film

  Public service och film

  Betänkande 2023/24:KrU3

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om public service och film från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om förutsättningar och framtida villkor för filmpolitiken och public service.

  Riksdagen hänvisar till pågående utredningar både vad gäller public service och film.

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 61 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkbildning

  Folkbildning

  Betänkande 2023/24:KrU4

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om folkbildning från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om att värna folkbildningen, bidragsmodellen för studieförbund och om att främja folkbildning i hela landet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att motionsyrkandena till viss del är tillgodosedda.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 83 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

  Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

  Betänkande 2023/24:KrU2

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället.

  Riksrevisionen har granskat om statens bidragsgivning till civilsamhället har varit effektiv. Den övergripande slutsatsen är att de granskade myndigheternas

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 57 minuter
  Justering
  2024-01-18
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-03-07

Filter