En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Betänkande 2024/25:SoU3

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Förslag

Propositioner: 1

Beredning

Kommande beredning i utskottet: 2024-09-19
Justering: 2024-10-24
Trycklov: 2024-11-01
Betänkande 2024/25:SoU3

Debatt

Beslut