240712 JoF dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8A0B

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske

15 juli 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Ordförandeskapets arbetsprogram

- Föredragning av ordförandeskapet

JORDBRUK

Icke lagstiftande verksamhet

4.Handelsrelaterade jordbruksfrågor

-Information från kommissionen

-Diskussion

5.Landsbygdsområdenas livskraft – generationsskifte och demografiska aspekter

-Diskussion

6.Övriga frågor

Jordbruk

Resultaten från det politiska forumet för främjande av forskning och innovation i länderna i Central- och Östeuropa inom ramen för hållbar förvaltning av naturresurser, säkra livsmedelssystem och utveckling av en biotillverkningspolitik (Bryssel den 4 juli 2024)

-Information från ordförandeskapet