Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Betänkande 2024/25:FiU3

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Förslag

Information kommer

Beredning

Kommande beredning i utskottet: 2024-12-03
Justering: 2024-12-12
Trycklov: 2024-12-13
Betänkande 2024/25:FiU3

Debatt

Beslut