Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2023

Betänkande 2024/25:FiU6

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Förslag

Skrivelser: 1

Från regeringen

Beredning

Kommande beredning i utskottet: 2024-10-15
Justering: 2024-10-24
Trycklov: 2024-10-25
Betänkande 2024/25:FiU6

Debatt

Beslut