Överlämnande av mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar

Betänkande 2024/25:JuU2

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut
Planerat beslutsdatum
25 september 2024
Nästa händelse
Beredning 12 september 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Förslag

Propositioner: 1

Beredning

Kommande beredning i utskottet: 2024-09-12
Justering: 2024-09-19
Trycklov: 2024-09-19
Betänkande 2024/25:JuU2

Alla beredningar i utskottet

2024-06-13

Debatt

Bordläggning: 2024-09-24
Debatt i kammaren: 2024-09-25

Beslut

Beslut: 2024-09-25