Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder

Betänkande 2024/25:CU2

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut
Planerat beslutsdatum
23 oktober 2024
Nästa händelse
Beredning 19 september 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Beredning

Kommande beredning i utskottet: 2024-09-19
Justering: 2024-10-17
Trycklov: 2024-10-18
Betänkande 2024/25:CU2

Debatt

Bordläggning: 2024-10-22
Debatt i kammaren: 2024-10-23

Beslut

Beslut: 2024-10-23